kiểm kê định kỳ

  • Thread starter ha90
  • Ngày gửi
H

ha90

Guest
7/12/09
9
0
0
hanoi
mọi người cho em hỏi theo phương pháp kiểm kê định kỳ thì kế toán khi tập hợp chi phí thì tính trị giá vốn hàng xuất kho như thế nào để kết chuyển vào chi phí theo từng loại chi phí và theo từng đối tượng vì theo phương pháp kiểm kê kế toán chỉ tính trị giá tồn cuối kỳ sau đó mới căn cứ vào đó để tính trị giá xuất trong kỳ nên không biết nên phân bổ cho từng loại chi phí như thế nào.thank mọi người nhé
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,258
17
38
55
Binh duong
mọi người cho em hỏi theo phương pháp kiểm kê định kỳ thì kế toán khi tập hợp chi phí thì tính trị giá vốn hàng xuất kho như thế nào để kết chuyển vào chi phí theo từng loại chi phí và theo từng đối tượng vì theo phương pháp kiểm kê kế toán chỉ tính trị giá tồn cuối kỳ sau đó mới căn cứ vào đó để tính trị giá xuất trong kỳ nên không biết nên phân bổ cho từng loại chi phí như thế nào.thank mọi người nhé
Bạn phải theo dõi chi tiết chi phí NVL, CCDC khi xuất dùng và tính vào chi phí theo các đối tượng cụ thể.
 

Xem nhiều