Lấy tỷ giá nào để đánh giá chênh lệch tỷ giá ngoại tệ

  • Thread starter Phuongkt85
  • Ngày gửi
P

Phuongkt85

Sơ cấp
23/10/08
43
0
0
Ha Noi
Cuối năm tài chính, lấy tỷ giá liên ngân hàng để đánh giá lại số ngoại tệ tồn cuối năm nhưng mình không hiểu là so sánh tỷ giá này với tỷ giá nào để biết chênh lệch là bao nhiêu?
 
H

huyennguyen1507

Trung cấp
28/10/04
132
6
18
hanoi
Cuối năm tài chính, lấy tỷ giá liên ngân hàng để đánh giá lại số ngoại tệ tồn cuối năm nhưng mình không hiểu là so sánh tỷ giá này với tỷ giá nào để biết chênh lệch là bao nhiêu?

So sánh với tỷ giá ghi sổ của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ bạn ạ!

Giả sử bạn có 1000 USD trong quỹ tiền mặt, tỷ giá ghi trên sổ kế toán là 17.500. Tỷ giá bình quân liên ngân hàng ngày 31/12/2009 của đồng USD là 17.941 => chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số tiền USD trong quỹ tiền mặt là =
1.000 x (17.941 - 17.500) = 441.000 d

Bút toán hạch toán: Nợ TK 1112/Có TK 413: 441.000 đ
 
Webketoan PRO

Xem nhiều