Xử lý thuế TNDN khi quyết toán năm 2009

  • Thread starter VTM
  • Ngày gửi
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,518
81
48
TÂY NAM BỘ
Nội dung cần quan tâm khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009
......
- Trường hợp khi DN tự quyết toán thuế TNDN của năm 2009 có phát sinh số thuế TNDN được hưởng ưu đãi miễn, giảm, gia hạn cao hơn so với tổng số thuế đã tạm tính của 4 quý thì doanh nghiệp tiếp tục được hưởng ưu đãi về miễn, giảm, gia hạn đối với số thuế chênh lệch tăng thêm giữa số quyết toán với tổng số đã tạm tính của 4 quý năm 2009. Về thời hạn được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến hết ngày 30/10/2010.

- Trường hợp khi DN tự quyết toán thuế TNDN của năm 2009 có phát sinh số thuế TNDN được hưởng ưu đãi miễn, giảm, gia hạn thấp hơn so với tổng số thuế đã tạm tính của 4 quý thì DN lập hồ sơ kê khai bổ sung điều chỉnh theo quy định tại Điểm 5.1, Mục I, Phần B, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

- Trường hợp DN đã quyết toán thuế TNDN của năm 2009 nhưng chưa kê khai các ưu đãi về miễn, giảm thuế TNDN thì DN được lập hồ sơ kê khai bổ sung điều chỉnh theo quy định tại Điểm 5.1, Mục I, Phần B, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính. DN được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế, trường hợp cơ quan thuế đã công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì DN không được kê khai bổ sung

Xem thêm toàn văn tại đây
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức
N

nghiem van phon

Guest
28/3/07
18
0
0
Vinh Phuc
Hepme!!!!!
Đơn vị em là hợp tác xã vận tải, chuyên kinh doanh dịch vụ vận tải và cho thuê kho bãi.
Năm nay lợi nhuận trước thuế của bên em là 448.880.708đ, theo quy định về luật thuế TNDN thì bên phải nộp số tiền thuế là 112.220.177đ (448.880.708 x 25%), và được hỗ trợ 30% số thuế phải nộp tương đương với số tiền là 33.666.053đ (112.220.177 x 30%).
Khi em nhập vào Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN, thì trên chỉ tiêu 1.2 (mã C3) "Thuế TNDN chênh lệch do áp dụng thuế suất khác mức thuế suất 25%" trên chỉ tiêu này em phải điền số liệu nào là hợp lý vì sau khi tính toán em ghi số liệu vào các chỉ tiêu tương ứng thì trên chỉ tiêu 1.2 báo đỏ và không cho lưu số liệu.
Mong các anh chị chỉ bảo giùm em.
Em xin chân thành cảm ơn!
 

Xem nhiều