Hình thức ghi sổ???

  • Thread starter vina1
  • Ngày gửi
V

vina1

Sơ cấp
17/8/08
74
0
0
Tp.BacGiang
Mình đang áp dụng phương thức ghi sổ kế toán ở công ty mình như sau:
Khi Anh B mang chứng từ về: kế toán kiểm tra xong đúng, hợp lệ, pháp rồi tiến hành định khoản và vào phần mềm kế toán? "HÌnh thức Nhật ký - sổ cái là: hàng ngày căn cứ vào chứng từ gố phát sinh tiến hành kiểm tra các yếu tố của chứng từ, sau đó xác định số hiều tài khoản ghi Nợ, số hiệu tài khoản ghi Có để ghi vào Nhật Ký - Sổ cái." "Hình thức Sổ Nhật Ký Chung là: là các chứng từ gốc đã được kiểm tra, phân loại, xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi có"; Các bạn cho mình hỏi nếu tiến hành vào sổ kế toán như của mình? Thì sẽ theo hình thức nào? Nhật ký sổ cái; hay là Sổ nhật ký chung??? Thank's nhiều.:dance2:
 

Thành viên trực tuyến

  • Hiyams

Xem nhiều