Giải thể chi nhánh

  • Thread starter yeudaikho
  • Ngày gửi
Y

yeudaikho

Guest
24/1/08
29
0
0
Hồ Chí Minh
Chào ACE.
Mình có vấn đền này cần ACE giúp đở mình. Số là cty mình có chi nhánh ở tính khác hạch toán phụ thuộc. Nay chi nhánh gìải thể, mà chi nhánh một số tài khoản còn số dư. Nay mình hạch toán các tài khoản đó vào đâu.
Cụ thể mình xin liệt kê một vài tài khoản : thuế GTGT được khấu trừ, phải trả nội bộ, khấu hao TSCĐ, TSCĐ, lỗ chưa phân phối..
Các năm trước khi chưa giải thể thì trên BCĐ số phát sinh mình gộp lại của công ty và chi nhánh luôn.
Giờ giải thể rồi không biết hạch toán số dư các tài khoản đó vào đâu cho nó băng 0.
Với lại cho mình hỏi. Chi nhánh hạch toán phụ thuộc (k có đăng ký vốn trên giấy phép KD) thì có phải làm Hợp nhất BCTC không hay chỉ làm một bảng BCTC đã gồm luôn số phát sinh của chi nhánh và công ty. Nếu hợp nhất thì các chỉ tiêu nào mình phải bỏ bớt.
Mong ACE chỉ dùm. Mình cám ơn rất nhiều.
 

Xem nhiều