Có được phép thay đổi thời gian sử dụng TSCĐ đang sử dụng và đã trích khấu hao?

  • Thread starter minhbt
  • Ngày gửi

2689 lượt xem

M

minhbt

Thành viên thân thiết
8/4/09
76
1
0
hà nội
Chào các bạn.

Hiện công ty mình đang thực hiện trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng, khung thời gian sử dụng theo đúng QĐ206/2003 và vẫn phù hợp với Thông tư 203/2009 mới. Nay sếp mình muốn áp dụng thay đổi lại thời gian khấu hao TSCĐ, áp dụng thời gian sử dụng tối thiếu theo quy định trong TT203 (để khấu hao nhanh TSCĐ). Như vậy có được phép không và căn cứ vào văn bản nào? Nếu được phép thì các TSCĐ đang trích khấu hao nay giảm thời gian sử dụng xuống thì sẽ trích tiếp như thế nào?

VD: Một TSCĐ nguyên giá = 120tr, trước dự kiến thời gian sử dụng = 10 năm nên đã khấu hao trong 2 năm = 24tr. Nay muốn áp dụng thời gian sử dụng = 6 năm thì có được không và sẽ trích tiếp như thế nào?

Nhờ các chuyên gia tư vấn giùm. Xin cảm ơn nhiều!
 
T

Tran Manh Dung

Sơ cấp
16/10/04
1
0
0
42
Ha Noi
www.svgialai.com
3. Thay đổi thời gian sử dụng tài sản cố định:
a. Trường hợp doanh nghiệp muốn xác định thời gian sử dụng của tài sản cố định mới và đã qua sử dụng khác với khung thời gian sử dụng quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này, doanh nghiệp phải lập Phương án thay đổi thời gian sử dụng tài sản cố định trên cơ sở giải trình rõ các nội dung sau:
- Tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ theo thiết kế;
- Hiện trạng TSCĐ (thời gian TSCĐ đã qua sử dụng, thế hệ tài sản, tình trạng thực tế của tài sản);
- Ảnh hưởng của việc tăng, giảm khấu hao TSCĐ đến kết quả sản xuất kinh doanh và nguồn vốn trả nợ các tổ chức tín dụng.

b. Thẩm quyền phê duyệt Phương án thay đổi thời gian sử dụng của tài sản cố định:

c. Doanh nghiệp chỉ được thay đổi thời gian sử dụng TSCĐ một lần đối với một tài sản. Việc kéo dài thời gian sử dụng của TSCĐ bảo đảm không vượt quá tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ và không làm thay đổi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp từ lãi thành lỗ hoặc ngược lại tại năm quyết định thay đổi. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi thời gian sử dụng TSCĐ không đúng quy định thì Bộ Tài chính, cơ quan thuế trực tiếp quản lý yêu cầu doanh nghiệp xác định lại theo đúng quy định.

4. Trường hợp có các yếu tố tác động (như việc nâng cấp hay tháo dỡ một hay một số bộ phận của tài sản cố định) nhằm kéo dài hoặc rút ngắn thời gian sử dụng đã xác định trước đó của tài sản cố định, doanh nghiệp tiến hành xác định lại thời gian sử dụng của tài sản cố định theo ba tiêu chuẩn nêu trên tại thời điểm hoàn thành nghiệp vụ phát sinh, đồng thời phải lập biên bản nêu rõ các căn cứ làm thay đổi thời gian sử dụng, trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định tại tiết b khoản 3 Điều 10 Thông tư 203/2009/TT-BTC
 
M

minhbt

Thành viên thân thiết
8/4/09
76
1
0
hà nội
Cảm ơn bạn Tran Manh Dung.
Mình cũng đã đọc kỹ phần trích dẫn TT103 như phần bạn nêu trên. Nhưng đoạn đó quy định: "Trường hợp doanh nghiệp muốn xác định thời gian sử dụng của tài sản cố định mới và đã qua sử dụng khác với khung thời gian sử dụng quy định tại Phụ lục 1", có nghĩa là quy định về thay đổi thời gian khấu hao ngoài khung quy định của Thông tư.

Tuy nhiên, ở đây mình muốn hỏi thay đổi thời gian sử dụng TSCĐ nhưng vẫn trong khung thời gian theo quy định

Mình xin nêu lại ví dụ cụ thể như sau:
Một TSCĐ nguyên giá = 120tr (khung thời gian sử dụng của loại TS này theo quy định là 6 đến 10 năm). Trước dự kiến thời gian sử dụng = 10 năm nên đã khấu hao trong 2 năm = 24tr. Nay muốn áp dụng thời gian sử dụng = 6 năm thì có được không và sẽ trích tiếp như thế nào?

Có bạn nào đã từng gặp tình huống như thế này không, help mình với.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều