Hạch toán tài sản cố định thuê tài chính

  • Thread starter duongcoluong
  • Ngày gửi
D

duongcoluong

Guest
2/4/09
2
0
0
34
hai hau
Nhận được hoá đơn của công ty cho thuê tài chính sau
Nợ gốc phải trả 30.000
Lãi thuê phải trả 10.000
VAT được khấu trừ 8.000
Dn đã thanh toán toàn bộ bằng tiền gửi ngân hàng
Định khoản như thế này không biết đứng hay sai nữa mong các bạn chỉ giáo
Nợ TK 315 30.000
Nợ TK 635 10.000
Nợ TK 133(2) 8.000
Có TK 112 48.000
 

Xem nhiều