Giảm khấu hao TSCD

  • Thread starter Son0978
  • Ngày gửi
S

Son0978

Sơ cấp
18/7/08
9
0
1
Hà Nội
Mọi người ơi xem hộ tôi cái:
bây giờ TSCĐ đã hết khấu hao thì chuyển qua công cụ dụng cụ theo dõi. thì hạch toán thế nào?
 
G

gob981811

Sơ cấp
21/8/09
9
0
0
đà nẵng
bạn ghi giảm nguyên giá và giá trị hao mòn TSCĐ, rồi tính toán phân bổ hợp lý vào chi phí
Nợ 214
Nợ 6XX
Có 211
GTCL lớn:
Nợ 214
Nợ 142,242
Có 211
Phân bổ dần vào chi phí:
Nợ 6XX
Có 142, 242
Có gì mong các bạn chỉ bảo thêm ^^
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều