kế toán các khoản chi phí khác và thu nhập khác

  • Thread starter 2551988
  • Ngày gửi
2

2551988

Guest
14/3/10
1
0
0
ha noi
Mọi người ơi!giúp em với. Câi này khó quá ak.:wall:
nv1: Đem một tài sản cố định hữu hình đang dùng ở bộ phận bán hàng,góp vốn thành lập liên doanh ở cở sở liên doanh đồng kiểm soát. Nguyên giá 800000, hao mòn luỹ kế 200000, giá do hội đồng đánh giá 630000.

nv2: Nhận giấy báo có của ngân hàng về việc công ty X trả tiền ký quỹ ngắn hạn. Sau khi trừ tiền vi phạm hợp đồng của doanh nghiệp 10000. Số tiền ký quỹ là 62000.

nv3: Nhượng bán một tài sản cố định đang dùng ở phân xưởng sản xuất cho công ty X. Có nguyên giá là 2400000,hao mòn luỹ kế 2000000. Giá bán chưa VAT 10% 350000.Ngưởi mua đã chấp nhận thanh toán,chi phí nhượng bán tài sản 5000 đã trả ngay bằng tiền mặt.

nv4: Nhận giấy báo nợ của ngân hàng về việc trả tiền ký quỹ dài hạn cho công ty K. Sau khi trừ tiền vi phạm hợp đồng của công ty K 10000.Biết tiền nhận ký quỹ 45000.

nv5: Doanh nghiệp kểm kê phát hiện thiếu số công cụ dụng cụ có trị giá 12000. Không rõ nguyên nhân,ban giám định xử lý vào chi phí khác.

nv6: Doanh nghiệp nhận giấy báo có về việc công ty H trả nợ tiền hàng 20000. Khoản nợ này đã được doanh nghiệp trả nợ kỳ trước.

nv7: Nhập kho 1000 hàng hoá do công ty X tặng. Giá hội đồng đánh giá là 18000.
Ok! đã xong. Em cảm ơn mọi người nhiều nha.
 

Thành viên trực tuyến

  • khanhnguyennt

Xem nhiều