kế toán các khoản chi phí khác và thu nhập khác

  • Thread starter 2551988
  • Ngày gửi
2

2551988

Guest
14/3/10
1
0
0
ha noi
Mọi người ơi!giúp em với. Câi này khó quá ak.:wall:
nv1: Đem một tài sản cố định hữu hình đang dùng ở bộ phận bán hàng,góp vốn thành lập liên doanh ở cở sở liên doanh đồng kiểm soát. Nguyên giá 800000, hao mòn luỹ kế 200000, giá do hội đồng đánh giá 630000.

nv2: Nhận giấy báo có của ngân hàng về việc công ty X trả tiền ký quỹ ngắn hạn. Sau khi trừ tiền vi phạm hợp đồng của doanh nghiệp 10000. Số tiền ký quỹ là 62000.

nv3: Nhượng bán một tài sản cố định đang dùng ở phân xưởng sản xuất cho công ty X. Có nguyên giá là 2400000,hao mòn luỹ kế 2000000. Giá bán chưa VAT 10% 350000.Ngưởi mua đã chấp nhận thanh toán,chi phí nhượng bán tài sản 5000 đã trả ngay bằng tiền mặt.

nv4: Nhận giấy báo nợ của ngân hàng về việc trả tiền ký quỹ dài hạn cho công ty K. Sau khi trừ tiền vi phạm hợp đồng của công ty K 10000.Biết tiền nhận ký quỹ 45000.

nv5: Doanh nghiệp kểm kê phát hiện thiếu số công cụ dụng cụ có trị giá 12000. Không rõ nguyên nhân,ban giám định xử lý vào chi phí khác.

nv6: Doanh nghiệp nhận giấy báo có về việc công ty H trả nợ tiền hàng 20000. Khoản nợ này đã được doanh nghiệp trả nợ kỳ trước.

nv7: Nhập kho 1000 hàng hoá do công ty X tặng. Giá hội đồng đánh giá là 18000.
Ok! đã xong. Em cảm ơn mọi người nhiều nha.
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều