Bảng CĐTK trong BCTC năm

  • Thread starter gau77
  • Ngày gửi
G

gau77

Guest
23/4/08
13
0
0
Hanoi
Xin cho hỏi 1 vài vấn đề về bảng cân đối tài khoản trong báo cáo tài chính của năm

1. Tôi thấy báo cáo năm ngoái, phần lợi nhuận chưa phân phối, số dư cuối năm có ở cả cột Có và Nợ. Trong đó, có cột Nợ là của năm trước nữa, cột Có là của năm vừa rồi. Sao lại cần để 2 cột mà không phải bù trừ đi cho nhau, giữ lại 1 cột Có hoặc Nợ trong phần số dư cuối kỳ?

2. Cột tổng dưới cùng là tổng của tất cả các tài khoản chính, kể cả đầu 8 và đầu 9?

Xin cám ơn.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều