Chênh lệch khấu hao giữa QĐ 351 và QĐ 32?

  • Thread starter bdkhoi296
  • Ngày gửi
B

bdkhoi296

Guest
10/1/07
2
0
0
TPHCM
Theo QĐ 32 tscd khi đưa vào sử dụng thì sẽ trích hấu hao ngay năm đó nhưng QĐ 351 thì tscd năm nay đưa vào sử dụng thì năm sau mới trích khấu hao Vậy số chênh lệch khấu hao giữa QĐ 351 và QĐ 32 sẽ hạch toán vào đâu.
 
Webketoan PRO
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều