HT giảm 1 phần nguyên giá TSCĐ

  • Thread starter tran thi nguyet thu
  • Ngày gửi
T

tran thi nguyet thu

Guest
18/3/06
1
0
0
Hà Nội
Công ty mình có 1 TSCĐ mua từ năm 2008 với NG là 1tỷ 6 khấu hao trong 4 năm tỷ lệ kH là 25%. Đến 1/3/09 bán một phần của TSCĐ này với giá là 190tr chưa thuế. Vậy đến thời điểm 1/3/09 thì NG của TSCĐ này được xác định là 1tỷ 6- 190tr hay là bằng 1tỷ6-190tr -giá trị hao mòn luỹ kế đến 1/3/09? Và mình có phải xác định lại thời gian tính khấu hao là 4 năm hay chỉ hính thời gian còn lại kể từ ngày 1/3/09? Các bạn giúp mình với
 
W

windowmtd166

Cao cấp
22/9/08
278
2
18
38
TP.HCM
từ ban đầu bạn đã theo dõi không đúng. Theo hướng dẫn của CM kế toán về TSCD hữu hình thì nếu TS đc hình thành từ nhiều bộ phận nhưng các bộ phận có thời gian sử dụng khác nhau rất nhiều và các bộ phận có thể tách biệt giá trị riêng rẽ, giá trị của mỗi bộ phận là trọng yếu đáng kể trog cả khối TS thì bạn phải theo dõi riêng cho từng bộ phận, ko theo dõi chung thành 1 TS duy nhất. Theo đó, khi thanh lý hay bán 1 phần TS đó thì hạch toán giảm nguyên giá, khấu hao luỹ kế của TS riêng biệt này. Thân
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều