Xử lý chênh lệch khi quyết toán thuế.

  • Thread starter hat13999
  • Ngày gửi
Vào tháng 6/2009, công ty mình quyết toán với cơ quan thuế các năm 2005, 2006, 2007, 2008. Theo báo cáo tự quyết toán thì năm, năm 2005, 2006: lỗ 134 tr, năm 2007 lời 15 tr, năm 2008 lời 19 tr. Vì thế sau khi kết chuyển lỗ từ năm 2006 sang nên năm 2007, 2008 cty mình không phải nộp thuế TNDN.

Sau khi làm kiểm tra quyết toán với cơ quan thuế, thì cơ quan thuế loại một số chi phí không hợp lệ như sau:

- Năm 2004, 2005: Chấp nhận số liệu lỗ 134 tr
- Năm 2006, 2007, 2008: Lãi 234 tr

Sau khi trừ các khoản chuyển lỗ năm trước thì cty còn lãi 100 tr => số thuế TNDN phải nộp là 28 tr. Sau khi trừ các khoản thuế TNDN cty đã tạm nộp thì số thuế phải thực nộp là 14 tr. Cty mình đã đi nộp 14 tr rồi.

Tuy nhiên trong các khoản chi phí cơ quan thuế loại ra thì có một phần chênh lệch vĩnh viễn và một phần là chênh lệch tạm thời. Trong đó khoảng chênh lệch tạm thời là 120 tr. Và mình đã hạch toán 25% chi phí chênh lệch tạm thời này là 30 tr vào TK 243 rồi.

Đến cuối năm 2009, khi mình quyết toán năm 2009 thì công ty mình lãi 44 tr. Nếu vậy cty mình phải đi nộp thuế TNDN là 44 tr * 25% = 11 tr. Nhưng cty mình còn một khoản trên TK 243 là 30 tr.

Vậy cty mình phải hạch toán như thế nào? Và cty mình có phải đi nộp thuế TNDN nữa hay không?
Nếu trường hợp ko nộp thuế do lấy chi phí thuế TNDN hoãn lại của năm trước là 11tr. Thì mình hạch toán làm sao? và khi quyết toán thuế trên phụ lục 03A mình phải trình bày số này ở chỉ tiêu nào.
Nhờ các anh, chị trong diễn đàn giúp đỡ.
Em cảm ơn nhiều.
 
R

RohanJP

Cao cấp
6/8/08
348
1
0
39
ha noi
chênh lệch vĩnh viễn và tàm thời là cái gì vậy, mà bạn quyết toán năm 5 năm vào ngày bi nhiu năm 2010 vậy.
 
A

aladin77772000

Trung cấp
30/8/07
118
4
18
hn
Chi phí thuế thu nhập hoãn lại năm trước bạn đã ghi nhận vào TK243 thì năm 2009 bạn hoàn nhập (NợTK8212/Có243) để làm giảm lợi nhuận kế toán của bạn đi thôi (vì năm trước bạn đã ghi nhận lợi nhuận kế toán này rồi) không liên quan gì đến số thuế theo quyết toán vì cơ quan thuế loại phần chênh lệch tạm thời đó chính là tạo ra tài sản thuế thu nhập hoãn lại phản ánh trên sổ kế toán của bạn đó. Còn năm 2009 bạn vẫn nộp 11tr theo quyết toán, chỉ có điều lợi nhuận kế toán năm trước của bạn cao hơn lợi nhuận thuế thì năm 2009 sẽ thấp hơn lợi nhuận thuế.
 

Xem nhiều