Hạch toán kết chuyển chi phí bán hàng, giá vốn hàng bán

  • Thread starter vunhatthien09
  • Ngày gửi
V

vunhatthien09

Sơ cấp
27/8/09
11
0
0
36
Tp.HCM
Xin chào cả nhà!
Mình làm kế toán cho công ty dịch vụ vận tải hành khách du lịch.
Mình đã hạch toán một số khoản chi phí sau đây vào tài khoản 6421:
- Phí xăng dầu
- Cước đường bộ
- Thuê dịch vụ xe ngoài để phục vụ khách hàng
- Lương trả cho tài xế, phụ xế
- Khấu hao TSCĐ là xe khách 47 chỗ
- Phân bổ chi phí vỏ xe xuất dùng
Cuối kỳ mình kết chuyển chi phí xăng dầu (hạch toán tài khoản 1541), phí xăng dầu, cước đường bộ, thuê dịch vụ xe ngoài vào tài khoản 632 rồi từ 632 kết chuyển sang tài khoản 911.
Còn lại các khoản lương trả cho tài xế-phụ xế, khấu hao, phân bổ chi phí vỏ xe mình kết chuyển từ tài khoản 6421 sang 911 luôn.
Mình làm như vậy có đúng không? Số liệu kế toán có bị trùng lắp không? Mong cả nhà chỉ cho mình chỗ sai và hướng dẫn mình hạch toán lại cho đúng.
Cảm ơn cả nhà rất nhiều!
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều