Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại vào cuối năm

  • Thread starter Kim Tram
  • Ngày gửi
K

Kim Tram

Guest
18/1/10
54
0
6
Quan 9
Các pác cho em hỏi: Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại phần nợ phải trả bằng ngoại tệ tại thời điểm cuối năm 2009 là 735 triệu, số tiền này có được hạch toán vào TK 635 không và có được đưa vào mục 1.13 trong tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2009 không ạ?
 
cadafi

cadafi

Trung cấp
9/12/07
52
0
6
41
TP.HCM
www.giaiphapexcel.com
Các pác cho em hỏi: Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại phần nợ phải trả bằng ngoại tệ tại thời điểm cuối năm 2009 là 735 triệu, số tiền này có được hạch toán vào TK 635 không và có được đưa vào mục 1.13 trong tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2009 không ạ?

Ngày 15/10/2009, BTC đã ban hành thông tư 201/2009/TT-BTC hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp. Phương pháp hạch toán các khoản chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ cuối niên độ kế toán theo thông tư số 201/2009/TT-BTC có sự khác biệt so với chuẩn mực kế toán VN số 10 (VAS 10): "Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái".

Theo hướng dẫn tại Thông tư 201/2009/TT-BTC, việc xử lý chênh lệch tỷ giá được thực hiện như sau:

- Chênh lệch tỷ giá (CLTG) phát sinh từ việc đánh giá lại các khoản tiền, phải thu và phải trả ngắn hạn có gốc ngoại tệ tại thời điểm ngày kết thúc niên độ không được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳghi nhận trên khoản mục chênh lệch tỷ giá hối đoái thuộc mục "vốn chủ sở hữu" trên bảng cân đối kế toán.

- CLTG phát sinh từ việc đánh giá lại các khoản phải thu và phải trả dài hạn được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. Trong trường hợp công ty bị lỗ, Cty có thể phân bổ 1 phần khoản lỗ CLTG trong vòng 5 năm tiếp theo sau khi đã trừ đi phần CLTG phát sinh tương ứng với phần nợ dài hạn đến hạn trả.

- Các khoản chênh lệch tỷ giá khác được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh.


Bạn có thể tìm trong thư viện Webketoan để tải thông tư 201/2009/TT-BTC nhé!
 
Sửa lần cuối:
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều