Cách kê khai PL 03-4H/TNDN?

  • Thread starter minsxinstran
  • Ngày gửi
M

minsxinstran

Sơ cấp
19/3/09
61
0
6
DN
DN dc giảm 30% số thuế TNDN thì phải kê khai vào mẫu 03-4H/TNDn.Cty mình năm nay kdoanh lãi 90tr, sau khi chuyển số lỗ của năm 2008 sang thì còn 50tr.Vậy khi kê khai vào phụ lục 03-4H/TNDN thì tại mục 3.2:tổng thu nhập chịu thuế trong kỳ thì mình kê số lãi 90tr hay số lãi sau khi trừ chuyển lỗ là 50tr.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK