Cách kê khai PL 03-4H/TNDN?

  • Thread starter minsxinstran
  • Ngày gửi
M

minsxinstran

Guest
19/3/09
61
0
6
DN
DN dc giảm 30% số thuế TNDN thì phải kê khai vào mẫu 03-4H/TNDn.Cty mình năm nay kdoanh lãi 90tr, sau khi chuyển số lỗ của năm 2008 sang thì còn 50tr.Vậy khi kê khai vào phụ lục 03-4H/TNDN thì tại mục 3.2:tổng thu nhập chịu thuế trong kỳ thì mình kê số lãi 90tr hay số lãi sau khi trừ chuyển lỗ là 50tr.
 

Thành viên trực tuyến

  • lốc lạnh daikin
  • VoiTrinh

Xem nhiều