tách riêng báo cáo tài chính và báo cáo thuế

  • Thread starter valerie
  • Ngày gửi
V

valerie

Guest
25/9/09
21
0
0
37
Hà Nội
E xin được giải trình thắc mắc như sau và mong các tiền bối giúp đỡ khẩn cấp vì sắp hết hạn nộp BCTC rùi:
Cty em ở quận Hoàng Mai, Hà nội.
hiện em mới làm BCTC lần đầu nên ko biết làm thế nào nữa. thông tin thì nhiều, ko biết chọn sao cho đúng. Em có vài vấn đề xin đc giúp đỡ như sau:

Thứ 1.
Có phải là phải lập : 1- BCKQHDKD, 2- BCLCTT, 6- bảng CĐ KT, 7- bảng TM BCTC, 8- Bảng cân đối tài khoản =====> đóng thành 1 quyển là BCTC

còn 3- Tờ khai quyết toán Thuế TNDN, 4, Phụ lục KQHDKD, 5- Thực hiện nghĩa vụ NSNN,10 - bảng kê nộp thuế GTGT,TNDN,MB,TTDB,TN nam, 11-Tờ khai quyết toán thuế TNCN==========> Báo cáo quyết toán thuế

và mỗi loại in thành mây bản, thuế nộp mấy bản. Và có phải in 3 bản và nộp giống tờ khai GTGT hàng tháng?

Thứ 2.
bảng cân đối phát sinh của em như sau: Tổng FS Nợ = Tổng FS có
Tổng Nợ cuối = Tổng Có cuối
Nhưng Bảng cân đối kế toán lại như sau : Tổng TS = 553.251.684
Tổng nguồn vốn = 526.989.134
Trong đó có các chỉ tiêu sau:
A. tài sản ngắn hạn: 527.013.017
I. tiền và các khoản tương đương tiền: 16.673.608
IV. Hàng tồn kho: 416.977.597
V. tài sản ngắn hạn khác: 93.361.812. Trong đó bao gồm:
1. Thuế GTGT được khầu trừ la:8.361.811
3tài sản ngắn hạn khác là 85.000.001
B.tài sản dài hạn: 26.238.667. trong đó:
I. tài sản cố định: 26.238.667
1.Nguyên giá: 26.238.667
2.giá trị hao mòn luỹ kế : ( 1.457.333)

===> Tổng TS = 553.251.684

Phần nguồn vốn
B. Vốn chủ sở hữu:526.989134
I. Vốn chủ sở hữu: 536.289.234
1. Vỗn đầu tư của Chủ sở hữu: 600.000.000
7.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: ( 63.710.866)
II. Quỹ khen thưởng phúc lợi: ( 9.300.000)

===> Tổng nguồn vốn = 526.989.134

Chi tiết: Thuế TNDN quý 2( cty em thành lập ngày 8-6-2009): em báo âm hơn 2tr nhưg thực tế em làm trên máy sau đó là : (11.670.737 ) vì em nghĩ tờ khai em nộp chỉ là tạm tính nên em vẫn để 11.670.737
Thuê TNDN quý 3: lãi : 4.485.269 và em đã tạm nộp thuế TNDN: 839.356
Thuế TNDN quý 4: lỗ : 55.686.042
em almf trên phần mềm Fast : ở báo cáo kết quả HĐ KD thì báo hết năm là : ( 62.871.510) nhưng trên bảng CĐKT : ( 63.710.866 = do 62.871.510+ số thuế TNDN tạm nộp quý 3 là :839.356) và ở quyết toan Thuế TNDN của phần mềm là : 62.871.510
=====> tiện thế em hỏi luôn: quyết toán thuế TNDN thì lấy số nào ?


======> xin các tiền bối giúp em khẩn cấp. Xin đa tạ trước.nếu có thể xin gửi phản hồi cho em vào mail : valerie11084@gmail.com hoặc qua YM: valerie_11084. :025:
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều