Doanh thu, Doanh số

  • Thread starter NGUYEN DINH PHI
  • Ngày gửi
N

NGUYEN DINH PHI

Sơ cấp
16/5/09
9
0
1
40
thmcm
Các bạn có thể giải thích rõ hơn về hai từ "Doanh thu" và "Doanh số" giúp mình.
 

Thành viên trực tuyến

  • Thành Chung Cin

Xem nhiều