Vấn đề cần hỏi về bảng thuyết minh BCTC năm

  • Thread starter thuhasg
  • Ngày gửi
T

thuhasg

Guest
2/2/10
6
0
0
TP HCM
E đang làm bảng thuyết mình BCTC (theo quyết định 48) và có 1 số dòng ko hiểu cách nhập số như sau:
Mục 7: Tình hình tăng giảm vốn chủ sở hữu có dòng:
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: e ghi là 150.919.000
Nhưng ở mục 9: Điều chỉnh các khoản tăng giảm TN chịu thuế TNDN:
- Tổng LN kế toán trước thuế: e ghi là 149.644.000. (Vì có 1 khoản chi phí bị loại ra khi tính thu nhập chịu thuế đó là chi phí bị phạt vi phạm HC: 1.275.000)
E ghi vậy có đúng ko?
Và ở mục 10: Chi phí SXKD theo yếu tố:
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu: (cty e là cty thương mại. Vậy chi phí này có phải là chi phí phân bổ CCDC TK 153 vào 641, 642 ko?)
- Chi phí nhân công: Chi phí này có phải là tiền lương nhân viên phải trả N641, 642 / Có 334 (ko tính đến các khoản trích BHXH, BHYT) phải ko?
- Chi phí DV mua ngoài: có phải là các CP điện, nước, đ.thoại, VPP... ko?
- Chi phí khác bằng tiền: có phải là các chi phí như thuế môn bài, chi phí trích BHXH, BHYT... ko?
Mong anh chị có kinh nghiệm hướng dẫn e cách ghi bảng báo cáo này cho chính xác. E cám ơn nhìu lắm.
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều