Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì vậy???

  • Thread starter hung29kt
  • Ngày gửi
H

hung29kt

Sơ cấp
các bạn trên diễn đàn ơi, có bạn nào có định nghĩa hay khái niệm cụ thể về BC LCTT là gì ko?
Và BC LCTT trực tiếp là gì??? BC LCTT gián tiếp là gì vậy???
thank các bạn nhiều
 
Webketoan PRO

Xem nhiều