Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì vậy???

  • Thread starter hung29kt
  • Ngày gửi

2434 lượt xem

H

hung29kt

Sơ cấp
các bạn trên diễn đàn ơi, có bạn nào có định nghĩa hay khái niệm cụ thể về BC LCTT là gì ko?
Và BC LCTT trực tiếp là gì??? BC LCTT gián tiếp là gì vậy???
thank các bạn nhiều
 

Thành viên trực tuyến

  • thường duy
  • hoang lao ta
  • NMai2005
  • babyheomoi
  • xediengiatot
  • lindanga
  • sahara1515
  • duyvu1987

TEXT LINK

Xem nhiều