Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN cty TNHH

  • Thread starter CRlover
  • Ngày gửi
C

CRlover

Sơ cấp
25/11/08
3
0
0
Vinh - Nghe An
Cho mình hỏi nhờ tí, Công ty TNHH có quy đinh trích lập quỹ bao nhiêu %, chia lợi tức bao nhiêu % là quy định của công ty, nhưng nếu lợi nhuận cuối năm sau khi nộp thuế TNDN mà mình không chia quỹ, để như vậy thì đến khi Cơ quan thuế về kiểm tra, họ có bắt mình phải chia lợi nhuận cho chủ doanh nghiệp không? rồi lại phạt phần mình trốn thuế thu nhập cá nhân????? Ai trả lời sớm dùm mình, thanksssssssssssssssssss:015:
 
C

CRlover

Sơ cấp
25/11/08
3
0
0
Vinh - Nghe An
:(( co' ai biết vấn đề này không giúp mình với, cần gấp lắm :wall:
 
newaccounting

newaccounting

Cao cấp
29/6/09
274
2
0
Long An
Mình chẳng thấy qui định nào bắt buột lợi nhuận của Cty thì phải phân phối cho chủ DN cả. Nhưng nếu bạn thấy lợi nhuận của Cty nhều thì có thể kết chuyển phần lợi nhuận đó vào vốn (Lãi nhập vốn- N421/C411) để kinh doanh.
Mà nói chung việc Cty nào kinh doanh mà chủ DN không rút tiền ra tiêu dùng đâu nhưng mình thấy có mấy DN thể hiện số liệu này trên sổ sách kế toán đâu. Có chăng chỉ là đối với những Cty chia lợi nhuận cho thành viên và phải công khai hóa sổ sách. Và số liệu này thường chỉ thể hiện trên sổ sách nội bộ của Công ty
 
Webketoan PRO

Xem nhiều