hoàn thuế nhập khẩu

  1. Webketoan Hub

    Nguyên liệu nhập khẩu đã bán lại không được hoàn thuế

    Công ty nhập 1 lô hàng nguyên phụ liệu để sản xuất sản phẩm. Nhưng sau đó công ty bán nguyên phụ liệu này cho 1 công ty trong nước, công ty mua sử dụng nguyên phụ liệu này sản xuất và bán thành phẩm ra nước ngoài. Trong trường hợp này, công ty có được hoàn thuế nhập khẩu? - Căn cứ khoản, khoản...
  2. rosea

    Xin Công văn 5271/BCT-TCNL "danh mục máy móc, thiết bị, vật tư NK của Dự án Lọc dầu Nghi Sơn

    Chào các bác, Bên em đang làm hoàn thuế nhập khẩu cho vật tư nhập về phục vụ xây dựng dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, em tìm được Công văn số: 5271/BCT-TCNL ngày 12/06/2014 của Bộ Công thương về việc "Xác nhận danh mục máy móc, thiết bị, vật tư NK của Dự án Lọc dầu Nghi Sơn". Tuy nhiên phần Danh...