kế toán tài chính

  1. Quocer

    Nghiệp vụ trong KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

    Em có nghiệp vụ không biết làm như thế nào, mong được mọi ng giúp đỡ Trình bày thủ tục, chứng từ và trình tự luân chuyển của chứng từ theo hình thức Nhật ký - Sổ cái trường hợp mua NVL nhập kho phát hiện thiếu so với hóa đơn nếu: - Phát hiện thiếu trước khi chấp nhận thanh toán (trước khi mua)...
  2. T

    Kế toán tài chính

    Chào các anh/chị E tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp. Em có nộp hồ sơ ứng tuyển vào vị trí Kế toán tài chính của 1 công ty chuyên vè mua bán xe máy. Em chuẩn bị đi phỏng vấn. Em muốn hỏi những kiến thức cơ bản cần biết về Kế toán tài chính cũng như các nghiệp vụ chính của Kế toán ở...