Giải giúp em với ạ

Ngọc anh 01

Ngọc anh 01

Sơ cấp
11/10/21
2
0
1
20
Giải giúp em với ạ
 

Đính kèm

  • F8014E82-A165-4183-A02B-8682A1B0506A.jpeg
    F8014E82-A165-4183-A02B-8682A1B0506A.jpeg
    5.1 MB · Lượt xem: 13
T

tranbinh200780

Cao cấp
25/2/08
349
4
18
40
Thành Phố Hồ Chí Minh
1- Nguồn vốn XDCB
Nợ TK 211 1,123,000
Có TK 414 1,123,000
2- Nợ TK 211 95.000+1.000=96.000
Nợ TK 133 9.500+100 =9.600
Có TK 112 96.000+9.600
Chú ý là TSCĐ này phục vụ cho người lao động hay không để khấu trừ thuế
3-
Nợ TK 112 330.000
Có TK 341 330.000
Nợ TK 211 300.000
Nợ TK 133 30.000
Có TK 112 330.000
4-Nợ TK 6271 2.000(Chú ý trích iền lương hay lương thực nhận)
Có TK 334 2.000
Nợ TK 6278 4.500
Có TK 331 4.500
Xem thử trả tiền chưa nhé.
Nợ TK 334 380
Có TK 338 380
5-
Nợ TK 627 20.0000
Nợ TK 641 4.000
Nợ TK 642 6.000
Có TK 335 30.000
6- Nợ TK 335 20.000
Nợ TK 133 2.000
Có TK 112 22.000
 
  • Like
Reactions: Ngọc anh 01
Ngọc anh 01

Ngọc anh 01

Sơ cấp
11/10/21
2
0
1
20
1- Nguồn vốn XDCB
Nợ TK 211 1,123,000
Có TK 414 1,123,000
2- Nợ TK 211 95.000+1.000=96.000
Nợ TK 133 9.500+100 =9.600
Có TK 112 96.000+9.600
Chú ý là TSCĐ này phục vụ cho người lao động hay không để khấu trừ thuế
3-
Nợ TK 112 330.000
Có TK 341 330.000
Nợ TK 211 300.000
Nợ TK 133 30.000
Có TK 112 330.000
4-Nợ TK 6271 2.000(Chú ý trích iền lương hay lương thực nhận)
Có TK 334 2.000
Nợ TK 6278 4.500
Có TK 331 4.500
Xem thử trả tiền chưa nhé.
Nợ TK 334 380
Có TK 338 380
5-
Nợ TK 627 20.0000
Nợ TK 641 4.000
Nợ TK 642 6.000
Có TK 335 30.000
6- Nợ TK 335 20.000
Nợ TK 133 2.000
Có TK 112 22.000
Em cản ơn ạ
 

Xem nhiều