Nghiệp vụ trong KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Quocer

Quocer

Sơ cấp
24/9/17
2
0
1
27
Em có nghiệp vụ không biết làm như thế nào, mong được mọi ng giúp đỡ

Trình bày thủ tục, chứng từ và trình tự luân chuyển của chứng từ theo hình thức Nhật ký - Sổ cái trường hợp mua NVL nhập kho phát hiện thiếu so với hóa đơn nếu:
- Phát hiện thiếu trước khi chấp nhận thanh toán (trước khi mua)
- Phát hiện thiếu sau khi chấp nhận thanh toán (sau khi mua)

Cám ơn mọi ng rất nhiều
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA