#ketoan

 1. SNguyen

  Định khoản Báo cáo kết quả Sản xuất, Báo cáo kế toán vật tư

  Em chào các anh/chị ạ. Làm bài tập KTTC em gặp rắc rối sau: 6. Báo cáo kết quả SX: + Hoàn thành 20.000 spA: nhập kho 15.000, số còn lại chuyển bán đại lý; SP dở dang cuối kỳ đang được đánh giá: 10.000.000 7. Báo cáo kế toán vật tư: + Tồn kho cuối tháng của NVL: 35.000.000, CCDC: 37.000.000 +...
 2. anhanhhh

  Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

  A.c giúp em với ạ? Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 2 e đã nộp mà vì sơ suất e đã làm sai tên người đại din theo pháp luật. Bây giờ em nên nộp lại hay làm sao v ạ?
 3. N

  Tiếng anh chuyên ngành: Số phát sinh kỳ báo cáo, sự phát sinh luỹ kế

  Cho mình hỏi Số phát sinh kỳ báo cáo, sự phát sinh luỹ kế tiếng anh là gì ạ ?