Tiếng anh chuyên ngành: Số phát sinh kỳ báo cáo, sự phát sinh luỹ kế

N

newestmai

Guest
2/8/17
1
0
1
32
Cho mình hỏi Số phát sinh kỳ báo cáo, sự phát sinh luỹ kế tiếng anh là gì ạ ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Z

zungcoca

Cao cấp
20/1/11
488
169
43
47
05 Quang Trung, Đà Nẵng
Derived expenses: Chi phi phát sinh
Accrued expenses: Chi phi cộng dồn
Accumulated expenses: Chi phí lũy kế

Mọi người có biết thuật ngữ chính xác nào khác thì bổ sung nha....
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA