nhập khẩu đồ chơi trẻ em

  1. ryan_hieu

    Thủ tục nhập khẩu đồ chơi trẻ em

    update 2016 Thủ tục nhập khẩu đồ chơi trẻ em, hiện nay đối với mặt hàng đồ chơi trẻ em nhập khẩu đang là vấn đề đáng báo động, vì hiện tại đồ chơi trẻ em chứa nhiều chất độc hại, nhiễm chì nặng đang nằm trong các sản phẩm nhưng chưa kiểm duyệt rõ ràng thì nay mình xin chia sẽ thủ tục nhập khẩu...