nhập khẩu sắt thép vào việt nam

  1. ryan_hieu

    thủ tục hải quan nhập khẩu sắt thép

    Thủ tục hải quan nhập khẩu sắt thép, vấn đề các doanh nghiệp quan tâm hiện nay là nếu nhập khẩu mặt hàng sắt thép thì : Những loại sắt thép nào cần xin phép nhập khẩu tự động ? Và những mặt hàng nào sẽ được miễn và không xin phép nhập khẩu tự động ? Cũng như là mặt hàng thép nào sẽ kiểm tra...