thủ tục nhập khẩu thịt gà

  1. ryan_hieu

    thủ tục nhập khẩu thịt bò, gà, heo

    Chia sẽ !! KINH NGHIỆM LÀM THỦ TỤC NHẬP KHẨU THÌ BÒ, GÀ, HEO Những mặt hàng như thịt bò, heo hay gà.... là mặt hàng thuộc danh mục động vật, sản phẩm hoạt động trên cạn thì Công ty hay doanh nghiệp muốn nhập khẩu vào Việt Nam mình tóm tắc lại là gồm các bước sau.(xin phép kiểm dịch, có giấy phép...