thủ tục

  1. H

    [HỎI] Thủ Tục Bàn Giao Giám Đốc Cũ và Giám Đốc Mới

    Chào các anh chị, hiện tại bên Công ty em có sự thay đổi về Giám đốc, Giám đốc cũ giao cho em nhiệm vụ làm Thủ tục, Biên bản....v...v đại khái là các thứ liên quan để họ ký bàn giao. Em hiện chưa gặp trường hợp này lần nào nên không biết phải làm gì, Form mẫu ra sao. Mong các anh chị có kinh...
  2. Nguyenanluat

    Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc

    Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam Doanh nghiệp, nhà tuyển dụng lao động có nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải làm thủ tục báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng gửi tới cơ quan quản lý trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến bắt đầu...