Bản tin văn bản pháp luật đợt 2 - tháng 10/2005

 • Thread starter tranvanhung
 • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#1
Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10/2005 - Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đồng USD tháng 10/2005 là: 01 USD = 15.844 VNĐ.

Tỷ giá qui đổi giữa USD và giữa VNĐ với các ngoại tệ khác trong tháng 10/2005 cũng được qui định cụ thể tại Thông báo số 12221/BTC-TCĐN ngày 28/9/2005.

Lập lại hoá đơn – Một doanh nghiệp khi bán hàng hoá, đã lập hoá đơn nhưng chưa giao cho khách hàng, bị thất lạc liên 2, nếu công ty đã khai báo với cơ quan thuế và đã nộp tiền phạt về việc làm mất hoá đơn theo qui định của cơ quan thuế thì doanh nghiệp được lập lại hoá đơn để giao cho khách hàng. (Theo Công văn số 3403/TCT-PCCS ngày 05/10/2005).

Xử lý vi phạm trong lĩnh vực cạnh tranh – Ngày 30/9/2005, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 120/2005/NĐ-CP, qui định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh.

Theo đó, việc xử lý hành vi vi phạm quy định về kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh phải tuân theo các trình tự, thủ tục trong tố tụng cạnh tranh đã được quy định tại Nghị định số 116/2005/NĐ-CP_15/9/2005; một hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh chỉ bị xử lý một lần; một doanh nghiệp thực hiện nhiều hành vi vi phạm thì bị xử lý đối với từng hành vi vi phạm…

Các hành vi bị coi là vi phạm pháp luật về cạnh tranh, gồm: hành vi thoả thuận, ấn định giá hàng hoá một cách trực tiếp hoặc gián tiếp; hành vi thoả thuận phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hoá, cung ứng dịch vụ; hành vi thoả thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán hàng hoá, dịch vụ; hành vi thoả thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ, hạn chế đầu tư; hành vi thỏa thuận áp đặt cho doanh nghiệp khác điều kiện ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa, dịch vụ hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng; hành vi thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh;…

Các hình thức xử lý vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh bao gồm phạt cảnh cáo và phạt tiền. Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật về cạnh tranh còn có thể bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề; tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh. Doanh nghiệp bị xử lý vi phạm phải chấp hành quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh và của cơ quan quản lý cạnh tranh trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh có hiệu lực.

Khấu trừ thuế GTGT – Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mà có kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quí, ngoại tệ áp dụng phương pháp khấu trừ trực tiếp trên GTGT, thì thực hiện phân bổ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ trên tổng doanh thu.

Tổng doanh thu bao gồm doanh thu của dịch vụ ngân hàng; doanh thu lãi tiền vay, tiền gửi; doanh thu các nghiệp vụ khác và chênh lệch của hoạt động mua bán ngoại tệ, kinh doanh vàng bạc, đá quí. (Theo Công văn số 3429/TCT-DNNN ngày 07/10/2005).

Ưu đãi thuế TNDN

(i)[font=&quot] [/font]Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh, đã được cấp Giấy phép đầu tư; các cơ sở kinh doanh trong nước đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư tiếp tục được hưởng các ưu đãi các ưu đãi về thuế TNDN ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.Trường hợp mức thuế ưu đãi về thuế TNDN ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thấp hơn mức ưu đãi về thuế TNDN mà Bộ Tài chính đã hướng dẫn, thì cơ sở kinh doanh được hưởng các mức ưu đãi về thuế TNDN cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại. (Theo Công văn số 3428/TCT-PCCS ngày 07/10/2005).

(ii)[font=&quot] [/font]Trong một trường hợp khác, ngoài những ngành nghề được hưởng ưu đãi thuế TNDN, nếu cơ sở kinh doanh có các hoạt động kinh doanh khác thì phải theo dõi hạch toán riêng thu nhập của hoạt động kinh doanh được giảm thuế. Nếu cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng được thì thu nhập của hoạt động kinh doanh được giảm thuế được xác định bằng tổng thu nhập chịu thuế nhân với tỷ lệ % giữa doanh thu của hoạt động kinh doanh được giảm thuế và tổng doanh thu của cơ sở kinh doanh đó. (Theo Công văn số 3395/TCT-DNNN ngày 04/10/2005).

(iii)[font=&quot] [/font]Đối với doanh nghiệp phần mềm thì, với doanh nghiệp mới thành lập sẽ được hưởng thuế suất thuế TNDN 10% trong 15 năm, kể từ khi doanh nghiệp phần mềm mới thành lập bắt đầu hoạt động kinh doanh; doanh nghiệp phần mềm mới thành lập được miễn thuế TNDN 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo. (Theo Công văn số 3377/TCT-DNK ngày 03/10/2005).

Hoàn thuế đ/v hàng tạm nhập tái xuất – Đối với số máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập – tái xuất để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất và các mục đích khác, khi nhập khẩu phải kê khai nộp thuế nhập khẩu theo qui định, khi tái xuất khỏi Việt Nam sẽ được hoàn thuế nhập khẩu.

Số thuế nhập khẩu hoàn lại được xác định trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại của máy móc thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển khi tái xuất khẩu tính theo thời gian sử dụng và lưu lại Việt Nam. (Theo Công văn số 4094/TCHQ-KTTT ngày 06/10/2005).

Tiền thuê đất của công ty Cổ phần
– Chính phủ qui định, công ty cổ phần được chủ động sử dụng toàn bộ tài sản, tiền vốn đã cổ phần hoá để tổ chức sản xuất, kinh doanh; kế thừa mọi quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của công ty nhà nước trước khi cổ phần hoá và có các quyền, nghĩa vụ khác theo luật định.

Như vậy, sau khi doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hoá, hình thành pháp nhân mới, thì doanh nghiệp phải ký Hợp đồng thuê đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên danh nghĩa là công ty Cổ phần, nhưng vẫn được giữ các nội dung qui định về quyền lợi và nghĩa vụ đã qui định trogn Hợp đồng trước đây. (Theo Công văn số 3418/TCT-TS ngày 06/10/2005).


 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#2
Thuế dự án ODA – Đối với dự án sử dụng vốn ODA vay ưu đãi được NSNN cấp phát thì, trường hợp nhà thầu chính và Ban quản lý dự án ký hợp đồng không có thuế GTGT thì nhà thầu chính được hoàn thuế GTGT đã trả đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho việc xây dựng công tình theo hợp đồng ký với chủ dự án. Nhưng, những hàng hoá, dịch vụ do các cá nhân nước ngoài làm việc cho nhà thầu chính sử dụng (nhà ở, phương tiện sinh hoạt, ăn uống…) là phục vụ cho nhu cầu cá nhân thì sẽ không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT.

Bên cạnh đó, trường hợp nhà thầu chính thông qua Ban quản lý dự án chi trả các khoản tiền nhà, điện thoại, điện, nước… cho các cá nhân làm việc cho nhà thầu thì các khoản này được tính vào thu nhập chịu thường xuyên chịu thuế để tính thuế TNCN của các cá nhân này. (Theo Công văn số 3381/TCT-ĐTNN ngày 03/10/2005).

Thuế đ/v vận tải quốc tế - Vận tải quốc tế gồm vận tải hàng hoá, hành khách từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc ngược lại.
Trường hợp cơ sở làm dịch vụ vận tải ký hợp đồng vận tải hàng hoá, hành khách ra nước ngoài thì doanh thu doanh nghiệp vận tải không chịu thuế GTGT là doanh thu thực thu của khách hàng; Trường hợp trong hợp đồng vận tải có cả chặng vận tải nội địa mà không tách được doanh thu vận tải nội địa, quốc tế, thì doanh thu không chịu thuế GTGT bao gồm cả doanh thu vận tải nội địa. (Theo Công văn số 3369/TCT-DNNN ngày
30/9/2005).

Tỷ lệ bên nước ngoài tham gia vào TTCK - Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/9/2005, qui định về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo Quyết định, các tổ chức, cá nhân nước ngoài mua, bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam được nắm giữ tối đa 49% (thay vì 30% như hiện nay). Đối với các tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch có vốn đầu tư nước ngoài chuyển thành công ty cổ phần theo Nghị định số 38/2003/NĐ-CP ngày 15/4/2003 của Chính phủ thì tổng số cổ phiếu niêm yết là số cổ phiếu phát hành ra công chúng theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần, góp vốn liên doanh thành lập Công ty chứng khoán hoặc Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán tối đa là 49% vốn điều lệ.

Hạch toán chi phí

(i)[font=&quot] [/font]Các doanh nghiệp có phát sinh chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân, hội thảo, triển lãm, tiếp khách, chi hoa hồng môi giới… thì các chi phí này được hạch toán vào chi phí hợp lệ theo số thực chi, nhưng tối đa không được quá 10% tổng số các khoản chi hợp lý mà Chính phủ và Bộ Tài chính đã qui định. (Theo Công văn số 3382/TCT-DNK ngày 03/10/2005).

(ii)[font=&quot] [/font]Cùng nội dung trên, đối với các khoản hỗ trợ chi phí bán hàng hay hỗ trợ tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng bằng tiền cho các nhà phân phối của Công ty, thì Công ty phải căn cứ vào hợp đồng khuyến mại hay hỗ trợ cho khách hàng được ký kết giữa 2 bên, qui chế kinh doanh của Công ty về chính sách khuyến mại hay hỗ trợ khách hàng đối với các nhà phân phối để lập chứng từ chi tiền, ghi rõ là khoản chi khuyến mại hay hỗ trợ khách hàng.

Chứng từ chi phải có đầy đủ chữ ký của các bên, người duyệt chi phải chịu trách nhiệm đối với khoản chi này, thì khoản chi này đủ điều kiện để được hạch toán vào chi phí khác theo mức đã được khống chế. (Theo Công văn số 3375/TCT-ĐTNN ngày 03/10/2005).

Chi phí tiền lương – Đối với hoạt động của một Chi nhánh, vào cuối niên độ kế toán, Chi nhánh chi trả cho các nhân viên tiền lương tháng 13 và một khoản tiền lương bổ sung được tính trên cơ sở kết quả của Chi nhánh, và mức độ hoàn thành công việc của các nhân viên phù hợp với qui định của hợp đồng lao động hoặc thoả ước lao động tập thể, thì các khoản chi này được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của Chi nhánh. (Theo Công văn số 3380/TCT-ĐTNN ngày 03/10/2005).

Chế độ bồi dưỡng công nhân viên chức - Vấn đề này đã được Thủ tướng Chính phủ qui định tại Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 về một số chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức làm việc ở một số ngành, nghề trong các công ty nhà nước.

Theo Quyết định, sau khi có hiệu lực, sẽ áp dụng chế độ ăn định lượng tính thành tiền theo ngày làm việc thực tế ở mức 32.000 đồng/ngày đối với công nhân đèn luồng, đèn đảo, công nhân, nhân viên, viên chức trong thời gian đo đạc, chụp ảnh hàng không, đo đạc, chụp ảnh hàng hải thành lập bản đồ địa hình, bản đồ biển;
mức 37.000 đồng đối với công nhân khai thác khoáng sản trong hầm lò, lái đầu máy và phụ lái đầu máy xe lửa, công nhân, nhân viên, viên chức làm công việc áp tải, chuyển tải, giao nhận than trên biển, thuyền viên tàu vận tải biển, tàu công trình biển…; 45.000 đồng áp dụng đối với thợ lặn, thuyền viên tàu đánh bắt thủy sản, vận chuyển hàng thủy sản đi biển xa có công suất từ 800 sức ngựa trở lên, tàu trục vớt, cứu hộ, tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải; và mức 110.000 đồng/ngày (tương đương 7 USD /ngày), áp dụng đối với công nhân, nhân viên, viên chức là người Việt Nam làm việc tại các giàn khoan, các tàu dịch vụ vận tải dầu khí trên biển…


 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#3
Điều chỉnh lương và phụ cấp

(i)[font=&quot] [/font]Ngày 04/10/2005, Bộ LĐTBXH cũng ban hành Thông tư số 27/2005/TT-BLĐTBXH, hướng dẫn tăng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005. Mức lương hưu, trợ cấp BHXH từ ngày 01/10/2005 được tính bằng mức lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9/2005 nhân với 1,207.

Thông tư cũng quy định tiền lương hưu của một số đối tượng khác, ví dụ như người về hưu sống cô đơn được hưởng mức lương hưu bằng 525.000 đồng/tháng; người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp hàng tháng cư trú ở nơi có phụ cấp khu vực được tính theo mức lương tối thiểu (LTT)) chung 350.000 đồng/tháng...

(ii)[font=&quot] [/font]Cùng ngày, Bộ LĐTBXHXH ban hành Thông tư số 25/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và phụ cấp lương trong doanh nghiệp theo Nghị định số 118/2005/NĐ-CP của Chính phủ về điều chỉnh LTT lên 350.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/10/2005.

Theo đó, các doanh nghiệp phải thực hiện việc điều chỉnh mức lương, phụ cấp lương như sau: lấy hệ số lương cấp bậc theo chức danh nghề, công việc; hệ số lương chuyên môn, nghiệp vụ; hệ số lương chức vụ được xếp, phụ cấp lương, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) nhân với mức LTT chung 350.000 đồng/tháng. Đối với những doanh nghiệp tự xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương thì căn cứ vào mức LTT chung 350.000 đồng/tháng để điều chỉnh mức lương và các phụ cấp lương khác ghi trong hợp đồng lao động.

Chế độ xếp lương – Theo Bộ LĐTBXH, trong khi chờ hướng dẫn mới của Bộ, chệ độ nâng bậc lương đối với công nhân, viên chức, nhân viên tạm thời vẫn thực hiện theo những qui định về tiền lương đối với người lao động làm trong doanh nghiệp nhà nước.

Điều kiện để nâng bậc lương đối với viên chức chuyên môn nghiệp vụ có thời gian giữ bậc lương hiện hưởng tại công ty ít nhất 02 năm (đủ 24 tháng) đối với các ngạch có hệ số mức lương khởi điểm (bậc 1) thấp hơn 2,34, có ít nhất 03 năm (đủ 36 tháng) đối với các ngạch có hệ số mức lương khởi điểm (bậc 1) từ 2,34 trở lên. (Theo Công văn số 3303/BLĐTBXH-TL ngày 04/10/2005).

Xây dựng chế độ tiền lương – Doanh nghiệp có vốn ĐTNN được quyền tự xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương theo các nguyên tắc do Chính phủ qui định. Trong đó có nguyên tắc, mức lương của nghề hoặc công việc độc hại, nguy hiểm và đặc biệt độc hại, nguy hiểm phải cao hơn mức lương của nghề hoặc công việc có điều kiện lao động bình thường.

Nếu doanh nghiệp không xây dựng mức lương của nghề hoặc công việc độc hại, nguy hiểm và đặc biệt độc hại, nguy hiểm thì doanh nghiệp phải qui định chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm hoặc vận dụng mức phụ cấp độc hại, nguy hiểm theo qui định của Bộ LĐTBXH để trả cho người lao động với sự thoả thuận của Công đoàn cơ sở hoặc đại diện người lao động, và sự chấp thuận của người lao động. (Theo Công văn số 2376/LĐTBXH-TL ngày 03/10/2005). ./.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#4
DANH MỤC VĂN BẢN MỚI

CHÍNH PHỦ

 • Nghị quyết số 11/2005/NQ-CP ngày 4 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2005.
 • Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 4 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng.
 • Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.
 • Nghị định số 120/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ về quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh.
 • Nghị định số 119/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ về việc điều chỉnh trợ cấp xã hội đối với cán bộ đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng.
 • Quyết định số 241/2005/QĐ-TTg ngày 4 tháng 10 năm 2005 của TTCP về việc chuyển Nhà máy điện Phú Mỹ thành Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Nhiệt điện Phú Mỹ.
 • Quyết định số 240/2005/QĐ-TTg ngày 4 tháng 10 năm 2005 của TTCP về việc chuyển Nhà máy Nhiệt điện Thủ Đức thành Công ty TNHH nhfa nước một thành viên Nhiệt điện Thủ Đức.
 • Quyết định số 239/2005/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2005 của TTCP về phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trở thành Trung tâm kinh tế, văn hoá vùng Bắc Trung Bộ.
 • Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2005 của TTCP về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
 • Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của TTCP về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong các công ty nhà nước.
 • Chỉ thị số 31/2005/CT-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2005 của VPCP về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.
 • Công văn số 5642 VPCP-ĐP ngày 4 tháng 10 năm 2005 của VPCP về thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg.
 • Công văn số 1754 TTCP ngày 28 tháng 9 năm 2005 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn tổ chức thi nâng ngạch TTV lên TTVC năm 2005.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#5
BỘ TÀI CHÍNH

 • Thông tư số 86/2005/TT-BTC ngày 3 tháng 10 năm 2005 của BTC về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 136/2005/QĐ-TTg ngày 9 tháng 6 năm 2005 của TTCP về việc hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án dân sự.
 • Quyết định số 67/2005/QĐ-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2005 của BTC về việc bổ sung Danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước.
 • Công văn số 1221 BTC/TCĐN ngày 28 tháng 9 năm 2005 của BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10/2005.


TỔNG CỤC THUẾ

 • Công văn số 3436 TCT/TS ngày 7 tháng 10 năm 2005 của TCT về thu lệ phí trước bạ khi chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Công văn số 3433 TCT/TS ngày 7 tháng 10 năm 2005 của TCT về trả lời kiến nghị tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp.
 • Công văn số 3431 TCT/TS ngày 7 tháng 10 năm 2005 của TCT về vướng mắc chính sách thu tiền sử dụng đất.
 • Công văn số 3430 TCT/PCCS ngày 7 tháng 10 năm 2005 của TCT về ưu đãi thuế TNDN.
 • Công văn số 3429 TCT/DNNN ngày 7 tháng 10 năm 2005 của TCT về khấu trừ thuế GTGT.
 • Công văn số 3428 TCT/PCCS ngày 7 tháng 10 năm 2005 của TCT gửi Công ty TNHH Crown Hà Nội về ưu đãi thuế TNDN.
 • Công văn số 3423 TCT/TS ngày 6 tháng 10 năm 2005 của TCT gửi Công ty Cổ phần khai thác đá và sản xuất vật liệu xây dựng Cẩm Phả về tiền thuê đất.
 • Công văn số 3418 TCT/TS ngày 6 tháng 10 năm 2005 của TCT về tiền thuê đất của công ty cổ phần.
 • Công văn số 3417 TCT/TS ngày 6 tháng 10 năm 2005 của TCT về thu tiền sử dụng đất.
 • Công văn số 3416 TCT/TS ngày 6 tháng 10 năm 2005 của TCT về miễn giảm tiền sử dụng đất.
 • Công văn số 3414 TCT/ĐTNN ngày 6 tháng 10 năm 2005 của TCT gửi Công ty TNHH Giấy Ching Luh Việt Nam về chính sách thuế.
 • Công văn số 3403 TCT/PCCS ngày 5 tháng 10 năm 2005 của TCT gửi Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex về lập lại hoá đơn.
 • Công văn số 3395 TCT/DNNN ngày 4 tháng 10 năm 2005 của TCT gửi Công ty Cổ phần vận tải và đưa đón thợ mỏ về ưu đãi thuế TNDN.
 • Công văn số 3394 TCT/DNNN ngày 4 tháng 10 năm 2005 của TCT gửi Công ty Cổ phần công nghiệp cao su về xử lý nợ tiền thu sử dụng vốn.
 • Công văn số 3393 TCT/DNNN ngày 4 tháng 10 năm 2005 của TCT gửi Công ty nguyên liệu thuốc lá Bắc về thuế TNDN đối với bán tài sản thanh lý.
 • Công văn số 3388 TCT/PCCS ngày 3 tháng 10 năm 2005 của TCT về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và kế toán.
 • Công văn số 3383 TCT/DNNN ngày 3 tháng 10 năm 2005 của TCT về ưu đãi thuế TNDN.
 • Công văn số 3382 TCT/DNK ngày 3 tháng 10 năm 2005 của TCT gửi Công ty TNHH Sinh Thái Việt Nam về hạch toán chi phí.
 • Công văn số 3381 TCT/ĐTNN ngày 3 tháng 10 năm 2005 của TCT về thuế GTGT và thuế TNCN.
 • Công văn số 3380 TCT/ĐTNN ngày 3 tháng 10 năm 2005 của TCT về chi phí tiền lương.
 • Công văn số 3378 TCT/DNK ngày 3 tháng 10 năm 2005 của TCT gửi Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ ôtô Ford về trả lời thuế GTGT.
 • Công văn số 3377 TCT/DNK ngày 3 tháng 10 năm 2005 của TCT gửi Công ty TNHH Công nghệ thông tin và điều khiển tự động CICAT về ưu đãi về thuế TNDN đối với doanh nghiệp phần mềm.
 • Công văn số 3376 TCT/ĐTNN ngày 3 tháng 10 năm 2005 của TCT gửi Công ty dịch vụ Schlumberger Việt Nam về trả lời chính sách thuế.
 • Công văn số 3375 TCT/ĐTNN ngày 3 tháng 10 năm 2005 của TCT gửi Công ty TNHH Kao Việt Nam về hạch toán đối với khoản tiền chi hỗ trợ tiếp thị, khuyến mại.
 • Công văn số 3369 TCT/DNNN ngày 30 tháng 9 năm 2005 của TCT gửi Tổng Công ty Hàng không Việt Nam về thuế đối với vận tải quốc tế.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#6
TỔNG CỤC HẢI QUAN

 • Công văn số 4135 TCHQ/KTTT ngày 7 tháng 10 năm 2005 của TCHQ xử lý nợ thuế NK.
 • Công văn số 4134 TCHQ/KTTT ngày 7 tháng 10 năm 2005 của TCHQ về chứng từ thanh toán qua ngân hàng.
 • Công văn số 4132 TCHQ/GSQL ngày 7 tháng 10 năm 2005 của TCHQ gửi Công ty TM DL Hùng Trương về phân loại hàng hoá.
 • Công văn số 4122 TCHQ/GSQL ngày 7 tháng 10 năm 2005 của TCHQ về nhập khẩu máy kéo không gắn động cơ đã qua sử dụng.
 • Công văn số 4121 TCHQ/GSQL ngày 7 tháng 10 năm 2005 của TCHQ về xác nhận tờ khai nguốn gốc.
 • Công văn số 4120 TCHQ/GSQL ngày 7 tháng 10 năm 2005 của TCHQ về nhập khẩu bộ linh kiện xe ôtô để sản xuất, lắp ráp.
 • Công văn số 4119 TCHQ/KTTT ngày 7 tháng 10 năm 2005 của TCHQ gửi Công ty TNHH Kim Anh về truy thuế nhập khẩu Brifisol 512 New.
 • Công văn số 4117 TCHQ/KTTT ngày 7 tháng 10 năm 2005 của TCHQ gửi Công ty TNHH Sinh Khí Việt về bù trừ thuế nhập khẩu.
 • Công văn số 4108 TCHQ/KTTT ngày 6 tháng 10 năm 2005 của TCHQ gửi Công ty Thương mại và đầu tư xây dựng 424 về xử lý nợ.
 • Công văn số 4102 TCHQ/KTTT ngày 6 tháng 10 năm 2005 của TCHQ về chính sách thuế đối với ôtô nhập khẩu - Dự án cải thiện môi trường đô thị Miền Trung.
 • Công văn số 4099 TCHQ/GSQL ngày 6 tháng 10 năm 2005 của TCHQ về nhập khẩu ôtô.
 • Công văn số 4098 TCHQ/GSQL ngày 6 tháng 10 năm 2005 của TCHQ về thủ tục hải quan đối với hàng đóng chung cont XK.
 • Công văn số 4094 TCHQ/KTTT ngày 6 tháng 10 năm 2005 của TCHQ về hoàn thuế đối với hàng TN-TX.
 • Công văn số 4088 TCHQ/KTTT ngày 6 tháng 10 năm 2005 của TCHQ gửi Công ty TNHH Danka về xử lý thuế nhập khẩu ắc quy kiềm khô lắp ráp đèn thợ mỏ phòng nổ.
 • Công văn số 4083 TCHQ/GSQL ngày 6 tháng 10 năm 2005 của TCHQ gửi Công ty TNHH Creative Lights Việt Nam về phân loại hàng hoá nhập khẩu và thủ tục hải quan.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#7
BỘ LĐTBXH

 • Thông tư số 28/2005/TT-BLĐTBXH ngày 4 tháng 10 năm 2005 của BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng 05 công trình thuỷ điện.
 • Thông tư số 27/2005/TT-BLĐTBXH ngày 4 tháng 10 năm 2005 của BLĐTBXH về hướng dẫn tăng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ.
 • Thông tư số 26/2005/TT-BLĐTBXH ngày 4 tháng 10 năm 2005 của BLĐTBXH về hướng dẫn việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 117/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ.
 • Thông tư số 25/2005/TT-BLĐTBXH ngày 4 tháng 10 năm 2005 của BLĐTBXH về hướng dẫn việc điều chỉnh tiền lương và phụ cấp lương trong doanh nghiệp theo Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ.
 • Công văn số 3324 LĐTBXH-TL ngày 6 tháng 10 năm 2005 của BLĐTBXH về chế độ trả lương trong công ty cổ phần.
 • Công văn số 3304 LĐTBXH-BTXH ngày 4 tháng 10 năm 2005 của BLĐTBXH về cứ trợ đột suất.
 • Công văn số 3303 LĐTBXH-TL ngày 4 tháng 10 năm 2005 của BLĐTBXH về xếp lương đối với viên chức quản lý DN và nâng lương đối với công nhân viên chức.
 • Công văn số 3302 LĐTBXH-TL ngày 4 tháng 10 năm 2005 của BLĐTBXH về xếp lương đối với chức danh phục vụ bàn.
 • Công văn số 3295 LĐTBXH-LĐVL ngày 4 tháng 9 năm 2005 của BLĐTBXH về chỉ định cung ứng lao động cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 1998 của Chính phủ.
 • Công văn số 3294 LĐTBXH-TL ngày 4 tháng 10 năm 2005 của BLĐTBXH về tiêu chuẩn CMNV của TCTy Cơ điện – Xây dựng nông nghiệp và thuỷ lợi.
 • Công văn số 3291 LĐTBXH-TL ngày 4 tháng 10 năm 2005 của BLĐTBXH về xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp trong doanh nghiệp.
 • Công văn số 3281 LĐTBXH-TL ngày 4 tháng 10 năm 2005 của BLĐTBXH về chế độ tiền lương đối với công ty TNHH NN một thành viên.
 • Công văn số 2376 LĐTBXH-TL ngày 3 tháng 10 năm 2005 của BLĐTBXH về hướng dẫn pháp luật lao động.
 • Công văn số 3237 LĐTBXH-LĐVL ngày 29 tháng 9 năm 2005 của BLĐTBXH về thực hiện Nghị định 41/2002/NĐ-CP của Chính phủ.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#8
CÁC CƠ QUAN KHÁC

 • Công văn số 2811 CV/NG-LS ngày 28 tháng 9 năm 2005 của BNG về thủ tục cấp hộ chiếu.
 • Thông tư liên tịch số 105/2005/TTLT/BNV-BTC ngày 3 tháng 10 năm 2005 của BNV và BTC về hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội.
 • Quyết định số 104/2005/QĐ-BNV ngày 3 tháng 10 năm 2005 của BNV về việc ban hành Quy chế cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước.
 • Công văn số 2939 BNV-TL ngày 4 tháng 10 năm 2005 của BNV về chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành lưu trữ.
 • Công văn số 2875 BNV-TL ngày 28 tháng 9 năm 2005 của BNV về đính chính Thông tư liên tịch số 81/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2005.
 • Chỉ thị số 10/2005/CT-BBCVT ngày 30 tháng 9 năm 2005 của BBCVT về việc đảm bảo và nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông.
 • Quyết định số 1141/2005/QĐ-NHNN ngày 28 tháng 9 năm 2005 của NHNN về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành văn bản quy phạm pháp luật của NHNN ban hành kèm theo Quyết định số 180/2005/QĐ-NHNN ngày 21 tháng 2 năm 2005 của NHNN.
 • Quyết định số 3122 QĐ-BCN ngày 4 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng BCN về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Cơ điện lạnh Lam Sơn thành Công ty Cổ phần cơ điện Lam Sơn.
 • Quyết định số 3088 QĐ-BCN ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng BCN về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Kim khí Miền trung thành công ty Cổ phần Kim khí Miền trung.
 • Quyết định số 3086 QĐ-BCN ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng BCN về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Giấy Tân Mai thành Công ty cổ phần Giấy Tân Mai.
 • Quyết định số 3065 QĐ-BCN ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng BCN về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Vật tư và Thiết bị toàn bộ thành công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ.
 • Quyết định số 3008 QĐ-BCN ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng BCN về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Vật liệu chịu lử Trúc Thôn thành công ty cổ phần Vật liệu chịu lửa Trúc thôn.
 • Quyết định số 3007 QĐ-BCN ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng BCN về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Cơ khí Vinh thành Công ty cổ phần Cơ khí Vinh.
 • Quyết định số 47/2005/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2005 của BGTVT về quy định điều kiện thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển nước ngoài và thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam.
 • Quyết định số 3531/2005/QĐ-BGTVT ngày 22 tháng 9 năm 2005 của BGTVT về phê duyệt phương án bán Công ty Đầu tư và Xây dựng 568 thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5.
 • Quyết định số 43/2005/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 9 năm 2005 của BGTVT về các thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ tàu biển Việt Nam../.
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
21
38
Hà Nội - TP. HCM
#9
Công văn số 3375 TCT/ĐTNN ngày 3 tháng 10 năm 2005 của Tổng cục thuế về việc hạch toán đối với khoản tiền chi hỗ trợ tiếp thị, khuyến mại. Bạn hãy lấy ở đây nhé!
 

Đính kèm

T

trunghieu2005

Thành viên sơ cấp
4/10/05
2
0
0
56
Dong Thap
#10
Hãy giúp tôi với...Thông tư 206 Bộ Tài Chính

Hiện nay tôi đang cần Thông tư 206 của Bộ Tài Chính. Trên diễn đàn này có ai biết download nó ở đâu thì chỉ cho tôi biết với hoặc gửi lên diễn đàn này cũng được. hoặc gửi mail cho tôi : trungthanhviva@yahoo.com.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
21
38
Hà Nội - TP. HCM
#11
B

Bùi Lĩnh Duy

Thành viên sơ cấp
22/6/05
17
1
0
38
Việt Nam
#12
Chào các bạn, ai có Công văn số 4134 TCHQ/KTTT ngày 7 tháng 10 năm 2005 của TCHQ về chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Chuyển cho mình một bản với. Thanks
bldzui@yahoo.com
 
D

danh1311

Thành viên sơ cấp
28/12/04
2
0
0
can tho
#13
Giúp mình cách download văn bản từ trang web

Khi mình download các văn bản từ trang web hoặc từ các file dinh kèm của các bạn thì bị mã, các bạn giúp mình với.
 
K

kimtinhtn

Thành viên sơ cấp
11/1/05
61
0
6
Tp HCM
#15
Em cũng vậy ko đọc đượctòan là mã .Công văn 3375 cũng vậy , các công văn trong TV bên phần hóa đơn chứng từ cũng vậy em ko down được giống tình trạng dưới đây,em đã down load Winrar v3.50 final rồi

File conversion:
%PDF-1.3
verypdf.com
4 0 obj
<</Type/XObject
/Subtype/Image
/Width 800
/Height 1101
/BitsPerComponent 8
/ColorSpace/DeviceRGB
/Filter[/DCTDecode]
/DecodeParms[<<>>]
/Length 5 0 R
>>
stream
ÿØÿà JFIF d d ÿì Ducky
ÿî
 

Thành viên trực tuyến

 • thachkim
 • xediengiatot
 • ktkthh

Xem nhiều