cách sắp xếp các sheet ?

Thảo luận trong 'Ứng dụng Excel' bắt đầu bởi thangnm, 16 Tháng mười 2005.

8,168 lượt xem

 1. thangnm

  thangnm Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  40
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  hanoi
  có bạn nào biết cách sắp xếp các sheet trong 1 lile exel không nhỉ, bảo minh với, VD mình có 1 file trong đó có các sheet được là 111,112,421,334,511...(khoảng 40 sheet)
  bây giờ có cách nào sắp xếp các sheet đó theo chiều tăng (giảm) dần được không?? hay phải sort bằng tay?? :deal: .
   
  #1
 2. workman

  workman Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  372
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Ho Chi Minh
  Xài đỡ cái này nhé. Bạn insert module rồi paste cái đoạn mã này vào. Thế là xong.

  Sub SortSheets()
  Dim lCount As Long, lCounted As Long
  Dim lShtLast As Long
  Dim lReply As Long


  lReply = MsgBox("To sort Worksheets ascending, select 'Yes'. " _
  & "To sort Worksheets descending select 'No'", vbYesNoCancel, "Ozgrid Sheet Sort")
  If lReply = vbCancel Then Exit Sub

  lShtLast = Sheets.Count

  If lReply = vbYes Then 'Sort ascending
  For lCount = 1 To lShtLast
  For lCount2 = lCount To lShtLast
  If UCase(Sheets(lCount2).Name) < UCase(Sheets(lCount).Name) Then
  Sheets(lCount2).Move Before:=Sheets(lCount)
  End If
  Next lCount2
  Next lCount
  Else 'Sort descending
  For lCount = 1 To lShtLast
  For lCount2 = lCount To lShtLast
  If UCase(Sheets(lCount2).Name) > UCase(Sheets(lCount).Name) Then
  Sheets(lCount2).Move Before:=Sheets(lCount)
  End If
  Next lCount2
  Next lCount
  End If

  End Sub

  Sưu tầm: http://www.ozgrid.com/
   
  Last edited: 16 Tháng mười 2005
  #2
 3. thangnm

  thangnm Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  40
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  hanoi
  ừ, vậy mình hỏi thêm nhé, nếu các sheet được đặt tên (VD như: bảng cân đối, đối chiếu, tháng 1,...) thì làm thế nào?
   
  #3
 4. workman

  workman Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  372
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Ho Chi Minh
  Đoạn mã này dùng để sắp xếp theo text, không phải theo số. Nếu có lẫn các sheet vừa số vừa chữ thì nó sắp theo số trước, chữ sau. Chữ thì theo abc
   
  #4
 5. SA_DQ

  SA_DQ Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  433
  Đã được thích:
  38
  Nơi ở:
  HCM city
  Sẵn có rồi đó nha, chú í!

  Thường thì Excel đã xếp sẵn; dù ta có đổi tên chăng nữa Excel &ũ như cẩn! cái trật tự mà nó tự cho rằng đúng; Nếu ta chịu khó thua nó thì xem như ta thắng (trong cái trật tự của Excel)
  Trật tự này có thể xem trong menu Tool -> Macro -> Visual Basic Editor: Nó ở Broject Explorer VBAProject &ới ~ cái tên Sheet(ii).
  :dzo:
   
  Last edited: 18 Tháng mười 2005
  #5
 6. adam_tran

  adam_tran Steel Partner

  Bài viết:
  1,373
  Đã được thích:
  32
  Nơi ở:
  Goooogle
  Suggestion:
  Bạn export toàn bộ sheet name ra list nằm ở sheet nào đó, đặt lại tên mới rồi import trở lại. Sau đó sort lại như hướng dẫn của bác workman.

  Khi có sheet name được sort theo alphabet thì chỉ việc right click vào sheet navigator bar để di chuyển tới 1 sheet nào đó.
   
  #6
 7. thangnm

  thangnm Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  40
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  hanoi
  bạn cho hỏi export ra bằng cách nào? :thinking:
   
  #7
 8. workman

  workman Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  372
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Ho Chi Minh
  ơ cái tool của tôi là sort theo alphabet đấy chứ
   
  #8
 9. Yeudoi

  Yeudoi Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  88
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Hoi An Quang Nam
  Mình biết trong Webketoan này có hình như trong tài nguyên mạng sao đó đợt trước mình định gửi nhưng không vào điễn đàng được nó rất hay.Nếu bạn cần đợt sau tôi sẽ gửi cho.Nhưng bạn phải đưa địa chỉ
   
  #9
 10. anktdn

  anktdn Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  170
  Đã được thích:
  2
  Nơi ở:
  HCM
  To thangnm :
  Mình hiểu cách bạn làm là theo dõi các tài khoản(sỏ cái), nhưng bạn ah
  E xcell đã làm được vấn đề này chỉ cần trên 1 sheet thôi , aøtheo dõi hết tất cả các tài khoản thù 111 cho đến 911. Trên hình thứC SỎ nkc . NẾU được thì mình sẽ chỉ dân cho bạn làm , và việc theo dõi TK se tiện hơn rất nhiều.
   
  #10
 11. anktdn

  anktdn Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  170
  Đã được thích:
  2
  Nơi ở:
  HCM
  ah thêm nua và việc này kg phải cần VB .
   
  #11
 12. thangnm

  thangnm Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  40
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  hanoi
  đúng là có thể chỉ cần làm ở trên 1 sheet, nhưng mình nghĩ, còn nhiều thứ nưa phải sử dụng đến các sheet khác nhau nên mình mới hỏi mà.
  to workman: đoạn code của bạn chạy rất hay, mỗi tội mình mù tịt về VBA nên không hiểu hết các lệnh :biggrin:
   
  #12
 13. thangnm

  thangnm Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  40
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  hanoi
  địa chỉ của minh ha?: thangnm72@gmail.com
   
  #13
 14. workman

  workman Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  372
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Ho Chi Minh
  Đăng ký vào lớp VBA của bác Duyệt ấy.
   
  #14
 15. thangnm

  thangnm Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  40
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  hanoi
  ừ, mình muốn học, nhưng không đủ tiền đi máy bay vào đó để học 5 buỏi rồi bay ra, :biggrin: . mình o HN mà.
   
  #15
 16. Yeudoi

  Yeudoi Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  88
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Hoi An Quang Nam
  Mình gửi mọi người đoạn mã sắp xếp các sheet theo thứ tự ABC:

  Sub SortSheets()
  ' This routine sorts the sheets of the
  ' active workbook in ascending order.

  Dim SheetNames() As String
  Dim i As Integer
  Dim SheetCount As Integer
  Dim VisibleWins As Integer
  Dim Item As Object
  Dim OldActive As Object

  ' Check for protected workbook structure
  If ActiveWorkbook.ProtectStructure Then
  MsgBox ActiveWorkbook.Name & " is protected.", _
  vbCritical, "Cannot Sort Sheets"
  Exit Sub
  End If

  ' Disable Ctrl+Break
  Application.EnableCancelKey = xlDisabled

  ' Exit if no windows are visible
  VisibleWins = 0
  For Each Item In Windows
  If Item.Visible Then VisibleWins = VisibleWins + 1
  Next Item
  If VisibleWins = 0 Then Exit Sub

  ' Get the number of sheets
  SheetCount = ActiveWorkbook.Sheets.Count

  ' Redimension the array
  ReDim SheetNames(1 To SheetCount)

  ' Store a reference to the active sheet
  Set OldActive = ActiveSheet

  ' Fill array with sheet names and hidden status
  For i = 1 To SheetCount
  SheetNames(i) = ActiveWorkbook.Sheets(i).Name
  Next i

  ' Sort the array in ascending order
  Call BubbleSort(SheetNames)

  ' Turn off screen updating
  Application.ScreenUpdating = False

  ' Move the sheets
  For i = 1 To SheetCount
  ActiveWorkbook.Sheets(SheetNames(i)).Move _
  ActiveWorkbook.Sheets(i)
  Next i

  ' Reactivate the original active sheet
  OldActive.Activate
  End Sub  Sub BubbleSort(List() As String)
  '‘ Sorts the List array in ascending order
  Dim First As Integer, Last As Integer
  Dim i As Integer, j As Integer
  Dim Temp

  First = LBound(List)
  Last = UBound(List)
  For i = First To Last - 1
  For j = i + 1 To Last
  If UCase(List(i)) > UCase(List(j)) Then
  Temp = List(j)
  List(j) = List(i)
  List(i) = Temp
  End If
  Next j
  Next i
  End Sub
   
  #16

Chia sẻ trang này