Hóa đơn bán hàng đại lý đúng giá hưởng hoa hồng

  • Thread starter nhungpt59
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
N

nhungpt59

Thành viên thân thiết
25/7/03
324
1
0
#1
Đơn vị làm đại lý bán hàng đúng gia hưởng hoa hồng :
a - Khi nhập hàng về: Tổng giá hàng nhập về được được phản ánh vào tài khoản ngoài bảng cân đối ( Tào khoản 003) : Hàng đại lý, hàng ký gửi bán
Bên giao đại lý xuất hóa đơn bán hàng hóa. Khi xuất hàng bán Ghi Có Tài khoản 003.
b- Khi ban hàng thu tiền: bên nhận làm đại lý hạch toán Nợ 111,112/ Có 331 Tổng giá trị TT
Bên bán hàng đại lý xuất hóa đơn cho người mua hàng
Khi nhận tiền hoa hồng được hưởng bên nhận đại lý viết hóa đơn GTGT hạch toán Nợ 331/ Có 5111, 33311
c- Khi thanh toán tiền lại cho đại lý : Bên nhận đại lý hạch toán Nợ 331/ Có 111,112

Một vấn đề được đặt ra là:
1- Hàng hóa Khi nhận được hạch toán vào tài khoản 003 TK ngoài bảng cân đối. Có nghĩa là hàng này không thuộc quyền sở hữu của DN. Nhưng bên giao đại lý vẫn xuất hóa đơn GTGT cho DN theo quy định. Vậy hóa đơn GTGT này hạch toán như thế nào? và nó chắc chắn không được kê vào bảng kê hóa đơn mua vào của DN. Nhưng nó vẫn phải được kê khai. Vậy kê nó một bảng riêng hay là kê khai nó với cơ quan thuế như thế nào?
2-Hàng hóa bên nhân của đại lý khi bán hàng , khách hàng yêu cầu viết hóa đơn , bên bán hàng phải viết hóa đơn GTGT cho khách hàng theo yêu cầu. Hóa đơn bán hàng này không phản ánh là DT của DN mà là hàng bán đại lý . Vậy đơn vị phải kê khai hóa đơn này với cơ quan thuế như thế nào ?

Từ hai vấn đề trên ta thấy nếu như không coi vấn đề bán hàng đại lý đúng giá hưởng hoa hồng khi có cả hóa đơn đầu vào và đầu ra là hàng của DN thi thật khó báo cáo giải trình hai hóa đơn này. Nhưng nếu coi nó là hàng của DN thì lại không phản ánh đúng bán chất DT thật của DN.

Tôi cũng đã đọc qua phần tranh luận của các bạn trong một củ đề gần như thế này về việc bán thẻ internet.
Hóa đơn đầu vào mà đại lý xuất cho đơn vị chỉ kê khai không đưa vào bảng kê hàng mua vào.
Nhưng nếu khách hàng mua nhât định yêu cầu viết hóa đơn mà không chấp nhận phiếu thu tiền . Như vậy đại lý cấp 1 đã xuât một hóa đơn chung cho đại lý rồi thì họ không thể xuất hóa đơn nữa và cũng không đại lý cấp 1 nào viết phiếu thu tiền này cả. Tôi nghĩ việc khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn là chính đáng , thế nhưng nếu bên nhận đại lý xuất hóa đơn thì là không đúng vì hàng hóa này không phải sở hữu của họ (hàng để ở tài khoản ngoài bảng mà)

Vậy các bạn hãy tham gia cho ý kiến về vấn đề này nhé.
 
Sửa lần cuối:
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Cao cấp
#2
Trích:
Câu hỏi: Kê khai nộp thuế trong trường hợp bán hàng thông qua đại lý được thực hiện như thế nào?
Trả lời:
- Cơ sở có hàng bán thông qua đại lý phải kê khai nộp thuế hàng tháng đối với hàng bán thông qua đại lý.
- Cơ sở nhận bán đại lý theo các hình thức phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT đối với hàng hóa bán đại lý và tiền hoa hồng thu được từ hoạt động đại lý. Cơ sở bán đại lý nếu bán giá thấp hơn giá quy định của chủ hàng thì phải kê khai, nộp thuế theo giá bán do chủ hàng quy định.

Không biết VAT trích câu hỏi trên có giúp được gì không?
 
dragon76

dragon76

Thành viên thân thiết
12/3/04
257
1
18
#3
nhungpt59 nói:
Đơn vị làm đại lý bán hàng đúng gia hưởng hoa hồng :
a - Khi nhập hàng về: Tổng giá hàng nhập về được được phản ánh vào tài khoản ngoài bảng cân đối ( Tào khoản 003) : Hàng đại lý, hàng ký gửi bán
Bên giao đại lý xuất hóa đơn bán hàng hóa. Khi xuất hàng bán Ghi Có Tài khoản 003.
b- Khi ban hàng thu tiền: bên nhận làm đại lý hạch toán Nợ 111,112/ Có 331 Tổng giá trị TT
Bên bán hàng đại lý xuất hóa đơn cho người mua hàng
Khi nhận tiền hoa hồng được hưởng bên nhận đại lý viết hóa đơn GTGT hạch toán Nợ 331/ Có 5111, 33311
c- Khi thanh toán tiền lại cho đại lý : Bên nhận đại lý hạch toán Nợ 331/ Có 111,112

Nhận xét: Ở đây, việc sử dụng tài khoản 3388 thay thế tài khoản 3311 thì chính xác hơn , vì giao dịch này không mang tính chất thương mại thuần túy

Một vấn đề được đặt ra là:
1- Hàng hóa Khi nhận được hạch toán vào tài khoản 003 TK ngoài bảng cân đối. Có nghĩa là hàng này không thuộc quyền sở hữu của DN. Nhưng bên giao đại lý vẫn xuất hóa đơn GTGT cho DN theo quy định. Vậy hóa đơn GTGT này hạch toán như thế nào? và nó chắc chắn không được kê vào bảng kê hóa đơn mua vào của DN. Nhưng nó vẫn phải được kê khai. Vậy kê nó một bảng riêng hay là kê khai nó với cơ quan thuế như thế nào?


Mình nghỉ ờ đây có 2 trường hợp sử dụng chứng từ khác nhau đề chuyển hàng tới các đại lý:
+ Sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ thì về hạch toán đúng là dùng tài khoản ngoài bảng 003 để ghi nhận.
+ Sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn bạn phải ghi rõ là hàng giao đại lý, dòng thuế GTGT trên hóa đơn không ghi gì cả và gạch ngang về mặt hạch toán bạn phải ghi nhận Nợ tk 157, Có tk 156

nhungpt59 nói:
2-Hàng hóa bên nhân của đại lý khi bán hàng , khách hàng yêu cầu viết hóa đơn , bên bán hàng phải viết hóa đơn GTGT cho khách hàng theo yêu cầu. Hóa đơn bán hàng này không phản ánh là DT của DN mà là hàng bán đại lý . Vậy đơn vị phải kê khai hóa đơn này với cơ quan thuế như thế nào ?
Về vần đề này đã được nói rất nhiều trên diễn đàn:
+ Khi cung cấp HH,DV cho khách hàng, đại lý sẽ lập hóa đơn GTGT giao cho khách hàng, định kỳ đại lý sẽ lập bảng kê toàn bộ hóa đơn xuất bán trong kỳ gửi cho bên giao đại lý, căn cứ vào bảng kê này, bên giao đại lý sẽ xuất một hóa đơn GTGT để ghi nhận doanh thu và giá vốn hàng bán
+ Về việc báo cáo thuế GTGT: đại lý sẽ vẫn kê khai báo cáo thuế VAT tại cục thuế địa phương nhưng không nộp thuế, bên giao đại lý sẽ kê khai và nộp thuế cho các hoá đơn GTGT được lập dựa trên bảng kê của đại lý
 
Sửa lần cuối:
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#4
Chị Nhung !

Lúc trước em thường làm thế này và không ảnh hưởng gì tới sổ sách của cả bên nhận và bên giao.

1. Khi giao hàng cho bên nhận, bên giao không viết hoá đơn GTGT mà chỉ viết phiếu xuất kho hàng gửi đại lý. Bên giao sẽ theo dõi phần hàng hoá gửi bán thông qua TK 157.

Nợ 157/Có 155, 156.

Bên nhận theo dõi Nợ TK003

2. Khi bên nhận đại lý bán hàng cho KH thì vẫn sẽ xuất hoá đơn (vì không có hoá đơn thì không bán được hàng).

Nợ 111,131/Có 511, 33312

Vậy vấn đề ở đây là bên nhận lại phát sinh doanh thu và phải nộp thuế GTGT thì sẽ không đúng với hướng dẫn là phần hàng bán này không chịu thuế nhưng chị thử xem nếu không xuất như vậy thì hàng hoá sẽ không bán được. Khi này lại mang ý nghĩa thương mại thuần tuý đối với số hàng thực bán (còn hàng tạm giữ hộ thì vẫn mang tính chất gửi bán).

3. Cuối tháng 2 bên sẽ đối chiếu tiền thu được cũng như tồn kho để tiến hành xuất hoá đơn.

Bên giao sẽ xuất hoá đơn cho bên bán số lượng cũng như giá trị theo đúng bảng kê mà bên nhận đã xuất cho khách hàng.
Lúc này bên giao sẽ hạch toán: Nợ 111, 131/Có 511, 33312

Bên nhận sẽ hạch toán Nợ 632,1331/Có 111, 331

Vậy thì tổng số phát sinh giữa 632 của bên nhận sẽ đúng bằng phần 511 mà trước đó họ đã hạch toán còn phần thuế GTGT đầu ra mà bên nhận đã xuất cho khách hàng chính là thuế đầu vào mà bên giao xuất cho bên nhận.

Mọi vấn đề ở đây đã được giải quyết và khi thử lại thì nó cũng đúng theo hướng dẫn chứ không khác, cái khác là các bước thực hiện.

4.Phần huê hồng được nhận thì bên nhận vẫn phải xuất hoá đơn để ghi nhận thu nhập và bên giao sẽ căn cứ vào đó để hạch toán chi phí bán hàng.

Đây là cách làm thực tế mà em đã áp dụng với hệ thống bán hàng đúng giá hưởng huê hồng. Chị Nhung xem có thể áp dụng không nhé vì làm theo cách kia thì hơi khó chị ạ.
 
N

nhungpt59

Thành viên thân thiết
25/7/03
324
1
0
#5
To Hùng: Theo cách của em thì vô hình dung ta coi như DN bán hàng đại lý và vẫn ghi nhận DT bán hàng này.
Theo chị hiểu : Thay vi hàng nhập kho em để Nợ 156,1331 /có 111,331 thì em để thành Nợ 632,1331/Có 111,331
và DN vẫn xuất bán hàng ghi nhận DT : Nợ 111,112,131/ Co 5111, 33311
và hóa đơn bên giao xuất cho em vẫn kê khai hàng mua vào trên bảng kê hóa đơn mua vào và bán ra của đơn vị cũng kê khai như bình thường
Nếu thế thì nó thành hàng bán không qua kho và bán bằng đúng giá mua , hưởng thêm phần trăm hoa hồng thôi. Khi nhận hoa hồng thì em vẫn viết hóa đơn nhận hoa hồng để bên giao thanh toán. Như vậy về mặt số liệu số học thì không sai nhưng bản chất DT của đơn vị lại không đúng. Lẽ ra DN chỉ được tính DT phần hoa hồng được hưởng thì bây giờ lại được cộng thêm cả phần DT của đại lý.

Có ai có ý kiến gì khác về phần này nữa không? Mọi người tham gia bàn luận nó thêm nào. Tú Anh đâu mà sao hôm nay không tháy vậy?
 
dragon76

dragon76

Thành viên thân thiết
12/3/04
257
1
18
#6
tranvanhung nói:
Chị Nhung !

Lúc trước em thường làm thế này và không ảnh hưởng gì tới sổ sách của cả bên nhận và bên giao.

1. Khi giao hàng cho bên nhận, bên giao không viết hoá đơn GTGT mà chỉ viết phiếu xuất kho hàng gửi đại lý. Bên giao sẽ theo dõi phần hàng hoá gửi bán thông qua TK 157.

Nợ 157/Có 155, 156.

Bên nhận theo dõi Nợ TK003

2. Khi bên nhận đại lý bán hàng cho KH thì vẫn sẽ xuất hoá đơn (vì không có hoá đơn thì không bán được hàng).

Nợ 111,131/Có 511, 33312

** Theo ý kiến của mình, khi bán hàng, đại lý hạch toán :
Nợ 111,131
Có 3388
Có 33311
thì chính xác hơn
Sau đó khi tính tiền hoa hồng, đại lý ghi:
Nợ 3388
Có 5111
Có 33311

**Khi nhận được bảng kê hóa đơn của đại lý, bên giao đại lý căn cứ vào bảng kê lập hóa đơn GTGT, đồng thời ghi nhận:
+Giá vốn hàng bán
Nợ 6321
Có 1571
+ Doanh thu
Nợ 1388
Có 5111
Có 33311
Khi nhân được hoá đơn tiền hoa hồng của đại lý, bên giao đại lý ghi:
Nợ 6417
Có 1388
Đây chỉ là góp ý, nếu các bạn thấy chưa đúng chổ nào, vui lòng góp ý nha!
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#7
Xin nói rõ là cách thức hạch toán không quan trọng mà nên đề cập tới hình thức và các bước thực hiện. Vấn đề đặt ra là bên nhận có hay không xuất hoá đơn GTGT trực tiếp cho khách hàng. Đây là điểm mấu chốt của vấn đề. Xin các bạn tiếp tục.
 
H

hvtgroup

Ông lái đò...
15/3/04
377
1
16
HaiPhong
#8
Theo mình bên nhận đại lý không thể phản ánh toàn bộ số tiền bán hàng thu được vào 511 bởi như vậy khống đúng với bản chất phát sinh mà đơn vị thực hiện:
1/ Khi xuất kho:
* Bên giao đại lý: N157 / C156
* Bên nhận đại lý: N003
2/ Khi đại lý bán hàng (xuất hoá đơn GTGT)
* Bên nhận đại lý:
- Bút toán 1: C003
- Bút toán 1: N111,112/C331: Tổng số tiền thanh toán
* Bên giao:
- P/a giá vốn
N 632/C157
- P/a dthu
N 131
C511
C3331
3/ Khi thanh toán:
* Bên nhận đại lý:
- Trả tiền bên giao đại lý
N331/C111,112: Tổng tiền t.toán - số hoa hồng đại lý
- P/a doanh thu được hưởng HH
N331/C511: Số HH được hưởng
* Bên giao đại lý:
N111,112: Số tiền đại lý trả
N641 : Số HH phải trả đại lý
C131 : Tổng tiền t.toán
 
Sửa lần cuối:
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
21
38
Hà Nội - TP. HCM
#10
nhungpt59 nói:
Tú Anh đâu mà sao hôm nay không tháy vậy?
Dạ em đây ạ! Hình như em máu chiến hay sao ấy mà các bác thích lôi em vào thế?
Nói chung, văn bản theo quy định thì đụng nhau chan chát. Việc mình mình làm sao cho thuận tiện, miễn không sai là được rồi.
nhungpt59 nói:
Đơn vị làm đại lý bán hàng đúng gia hưởng hoa hồng :
a - Khi nhập hàng về: Tổng giá hàng nhập về được được phản ánh vào tài khoản ngoài bảng cân đối ( Tào khoản 003) : Hàng đại lý, hàng ký gửi bán
Bên giao đại lý xuất hóa đơn bán hàng hóa. Khi xuất hàng bán Ghi Có Tài khoản 003.
b- Khi ban hàng thu tiền: bên nhận làm đại lý hạch toán Nợ 111,112/ Có 331 Tổng giá trị TT
Bên bán hàng đại lý xuất hóa đơn cho người mua hàng
Khi nhận tiền hoa hồng được hưởng bên nhận đại lý viết hóa đơn GTGT hạch toán Nợ 331/ Có 5111, 33311
c- Khi thanh toán tiền lại cho đại lý : Bên nhận đại lý hạch toán Nợ 331/ Có 111,112
Cách hạch toán sẽ theo quan điểm của chị thôi. Chủ yếu liên quan tới phần hóa đơn và kê khai thôi, phải không ạ?
nhungpt59 nói:
Một vấn đề được đặt ra là:
1- Hàng hóa Khi nhận được hạch toán vào tài khoản 003 TK ngoài bảng cân đối. Có nghĩa là hàng này không thuộc quyền sở hữu của DN. Nhưng bên giao đại lý vẫn xuất hóa đơn GTGT cho DN theo quy định. Vậy hóa đơn GTGT này hạch toán như thế nào? và nó chắc chắn không được kê vào bảng kê hóa đơn mua vào của DN. Nhưng nó vẫn phải được kê khai. Vậy kê nó một bảng riêng hay là kê khai nó với cơ quan thuế như thế nào?
Hóa đơn này vẫn kê khai vào Báo cáo thuế nhưng nó chỉ mang tính chất sử dụng cho việc quản lý hóa đơn thôi. Vẫn kê khai tiền hàng, tiền thuế GTGT và ghi rõ là hóa đơn hàng nhận đại lý nhưng sẽ không tính vào giá trị hàng hóa, dịch vụ mà DN mua vào. Kê khai riêng ra một tờ khác cũng được, càng rõ hơn, tránh bị cộng nhầm vào.
nhungpt59 nói:
2-Hàng hóa bên nhân của đại lý khi bán hàng , khách hàng yêu cầu viết hóa đơn , bên bán hàng phải viết hóa đơn GTGT cho khách hàng theo yêu cầu. Hóa đơn bán hàng này không phản ánh là DT của DN mà là hàng bán đại lý . Vậy đơn vị phải kê khai hóa đơn này với cơ quan thuế như thế nào ?
Với hóa đơn đầu ra cũng tương tự như vậy.
nhungpt59 nói:
Từ hai vấn đề trên ta thấy nếu như không coi vấn đề bán hàng đại lý đúng giá hưởng hoa hồng khi có cả hóa đơn đầu vào và đầu ra là hàng của DN thi thật khó báo cáo giải trình hai hóa đơn này. Nhưng nếu coi nó là hàng của DN thì lại không phản ánh đúng bán chất DT thật của DN.
Kê khai thì vẫn cứ kê khai nhưng không tính vào doanh thu, thuế của hàng hóa mua vào và bán ra của DN. Nó phục vụ cho hai mục đích:
- Quản lý hóa đơn.
- Căn cứ để đại lý viết hóa đơn ra và kê khai doanh thu, thuế.
nhungpt59 nói:
Tôi cũng đã đọc qua phần tranh luận của các bạn trong một củ đề gần như thế này về việc bán thẻ internet.
Hóa đơn đầu vào mà đại lý xuất cho đơn vị chỉ kê khai không đưa vào bảng kê hàng mua vào.
Nhưng nếu khách hàng mua nhât định yêu cầu viết hóa đơn mà không chấp nhận phiếu thu tiền . Như vậy đại lý cấp 1 đã xuât một hóa đơn chung cho đại lý rồi thì họ không thể xuất hóa đơn nữa và cũng không đại lý cấp 1 nào viết phiếu thu tiền này cả. Tôi nghĩ việc khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn là chính đáng , thế nhưng nếu bên nhận đại lý xuất hóa đơn thì là không đúng vì hàng hóa này không phải sở hữu của họ (hàng để ở tài khoản ngoài bảng mà)
Vậy các bạn hãy tham gia cho ý kiến về vấn đề này nhé.
Công văn này có lẽ không nên áp dụng chị ạ. Vì suy ra cho cùng thì công văn cũng chỉ là làm rõ hơn cho thông tư trong từng trường hợp mà thôi. Kể cả là bán thẻ internet vẫn nên áp dụng hóa đơn đầu vào và đầu ra như trên.
 
dragon76

dragon76

Thành viên thân thiết
12/3/04
257
1
18
#11
tranvanhung nói:
Xin nói rõ là cách thức hạch toán không quan trọng mà nên đề cập tới hình thức và các bước thực hiện. Vấn đề đặt ra là bên nhận có hay không xuất hoá đơn GTGT trực tiếp cho khách hàng. Đây là điểm mấu chốt của vấn đề. Xin các bạn tiếp tục.
mình cũng muốn nói rõ là về hình thức mình đã đề cập trong bài viết của mình rồi mà, hình thức là chắn chắn bên nhận đại lý phải xuất hóa đơn cho khách hàng sau đó lập bảng kê gửi cho bên giao đại lý để làm cắn cứ xuất hóa đơn GTGT mà.
 
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
43
Gầm cầu chữ Y
#12
dragon76 nói:
1. Khi giao hàng cho bên nhận, bên giao không viết hoá đơn GTGT mà chỉ viết phiếu xuất kho hàng gửi đại lý. Bên giao sẽ theo dõi phần hàng hoá gửi bán thông qua TK 157.

Nợ 157/Có 155, 156.

Bên nhận theo dõi Nợ TK003

2. Khi bên nhận đại lý bán hàng cho KH thì vẫn sẽ xuất hoá đơn (vì không có hoá đơn thì không bán được hàng).

Nợ 111,131/Có 511, 33312

** Theo ý kiến của mình, khi bán hàng, đại lý hạch toán :
Nợ 111,131
Có 3388
Có 33311
thì chính xác hơn
Sau đó khi tính tiền hoa hồng, đại lý ghi:
Nợ 3388
Có 5111
Có 33311

**Khi nhận được bảng kê hóa đơn của đại lý, bên giao đại lý căn cứ vào bảng kê lập hóa đơn GTGT, đồng thời ghi nhận:
+Giá vốn hàng bán
Nợ 6321
Có 1571
+ Doanh thu
Nợ 1388
Có 5111
Có 33311
Khi nhân được hoá đơn tiền hoa hồng của đại lý, bên giao đại lý ghi:
Nợ 6417
Có 1388
Đây chỉ là góp ý, nếu các bạn thấy chưa đúng chổ nào, vui lòng góp ý nha!
Cách của bạn cũng hợp lý và hiện nhiều nơi áp dụng. Tức là hạch tóan đầu vào = đầu ra. Lấy hoa hồng làm đại lý làm DT của mình.
Nhưng hình như bạn hơi nhầm lẫn, bạn không hạch toán Tk133 ở đại lý, có hạch tóan Có TK333 , trong khi đó có hạch tóan Có tk 333 ở Cty
Như vậy bạn tính trùng thuế GTGT đầu ra (2 lần).

Mình thấy rằng, có thể đại lý không bán 1 mặt hàng và có thể hưởng nhiều dạng hoa hồng khác nhau như: bán bằng giá hưởng HH cty, bán khác giá nhưng bị khống chế, bán khác giá, làm đại lý cho nhiều công ty, do vậy có thể sử dụng cách này để hạch tóan, và vẫn kê khai thuế GTGT đầu vào
 
dragon76

dragon76

Thành viên thân thiết
12/3/04
257
1
18
#13
Vivavina nói:
Cách của bạn cũng hợp lý và hiện nhiều nơi áp dụng. Tức là hạch tóan đầu vào = đầu ra. Lấy hoa hồng làm đại lý làm DT của mình.
Nhưng hình như bạn hơi nhầm lẫn, bạn không hạch toán Tk133 ở đại lý, có hạch tóan Có TK333 , trong khi đó có hạch tóan Có tk 333 ở Cty
Như vậy bạn tính trùng thuế GTGT đầu ra (2 lần).

Mình thấy rằng, có thể đại lý không bán 1 mặt hàng và có thể hưởng nhiều dạng hoa hồng khác nhau như: bán bằng giá hưởng HH cty, bán khác giá nhưng bị khống chế, bán khác giá, làm đại lý cho nhiều công ty, do vậy có thể sử dụng cách này để hạch tóan, và vẫn kê khai thuế GTGT đầu vào
Sao lại hạch toán tk 133 ở đại lý hả bạn, vì đại lý bán đúng giá đâu phải là hình thức mua đứt bán đoạn đâu.
Còn nữa phần thuế đầu ra mình hạch toán ờ đại lý là tính trên hoa hồng đại lý chứ không phải trên giá trị HH bán ra bạn à.
Thuế đầu ra được hạch toán ở bên giao đại lý mới tính trên số hàng hóa đã được bán ở đại lý (căn cứ vào bảng kê do đại lý lập và gửi đến cho bên giao đại lý)
 
Lostly

Lostly

Thành viên thân thiết
#14
Hàng hạch toán trên 003 trên lý thuyết và bản chất vẫn là thuộc về DN còn chuyển cho đại lý chỉ là một hình thức gửi nhờ kho của người khác ( ta vẫn phải theo dõi số hàng đấy như là một kho của mình) nên tổng DT về bản chất vẫn là thuộc về DN. Như thế thì việc xuất hoá đơn GTGT khi giao hàng cho đại lý là không hợp lý vì hoá đơn có mục đích là để ghi nhận doanh thu.
Bên đại lý có hợp đồng, phiếu xuất kho, giao nhận của DN nên khi bán hàng xuất hoá đơn cho khách vẫn kê đầu ra rồi lấy đầu vào từ DN vẫn được chứ ạh.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#15
Bây giờ rõ ràng là có 2 quan điểm:

1. Bên nhận đại lý có xuất hoá đơn GTGT cho người mua
2. Bên nhận đại lý không xuất hoá đơn GTGT cho người mua

Các bác tập trung theo 2 hướng này nhé, đừng nói chuyện phải hạch toán vào TK nào cả vì chuyện đó là do quan điểm mỗi người và tình hình từng công ty.
 
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
43
Gầm cầu chữ Y
#16
Thế bạn viết như thế này thì có nghĩa như thế nào?

** Theo ý kiến của mình, khi bán hàng, đại lý hạch toán :
Nợ 111,131
Có 3388
Có 33311
thì chính xác hơn
Sau đó khi tính tiền hoa hồng, đại lý ghi:
Nợ 3388
Có 5111
Có 33311
**Khi nhận được bảng kê hóa đơn của đại lý, bên giao đại lý căn cứ vào bảng kê lập hóa đơn GTGT, đồng thời ghi nhận:
+Giá vốn hàng bán
Nợ 6321
Có 1571
+ Doanh thu
Nợ 1388
Có 5111
Có 33311
 
Lostly

Lostly

Thành viên thân thiết
#17
tranvanhung nói:
Bây giờ rõ ràng là có 2 quan điểm:

1. Bên nhận đại lý có xuất hoá đơn GTGT cho người mua
2. Bên nhận đại lý không xuất hoá đơn GTGT cho người mua

Các bác tập trung theo 2 hướng này nhé, đừng nói chuyện phải hạch toán vào TK nào cả vì chuyện đó là do quan điểm mỗi người và tình hình từng công ty.
Theo em về bản chất khi DN ký hợp đồng với đại lý sẽ mặc nhiên xảy ra 2 trường hợp sau :
Đại lý là người thay mặt doanh nghiệp tiêu thụ hàng ( là một đơn vị nội bộ của doanh nghiệp) .
Trường hợp này bên nhận đại lý không xuất hoá đơn GTGT cho người mua mà chuyển thẳng cho DN xuất hoá đơn.
Nếu đại lý xuất hoá đơn cho khách hàng thì coi như đại lý đã thực hiện một hoạt động thương mại và quan hệ của đại lý và DN là quan hệ giữa khách hàng và chủ hàng chứ không phải là nội bộ nữa.
Việc xác định mối quan hệ giữa đại lý và DN tuỳ thuộc vào hoạt động và đôi khi lẫn lộn trong suốt quá trình KD.
 
dragon76

dragon76

Thành viên thân thiết
12/3/04
257
1
18
#18
À, xin lỗi vậy là bạn chưa đọc bài viết phía trên của mình rồi, vì đại lý tuy có hạch toán thuế GTGT đầu ra nhưng đại lý chỉ kê khai chứ KHÔNG NỘP( mình không biết cách tô đậm) thuế GTGT hàng bán tại đại lý, báo cáo là cơ sở để cục thuế có cơ sở đối chiếu với báo cáo thuế của bên giao đại lý.
 
xuantham

xuantham

Thành viên thân thiết
18/8/05
5,355
610
113
53
#19
Mình nghĩ Tú Anh đã trả lời đúng ý của chị Nhung rồi! Và cũng rõ rồi

Phải không chị Nhung?
 
N

nhungpt59

Thành viên thân thiết
25/7/03
324
1
0
#20
Theo mình thấy cách trả lời của Tú anh là hợp lý hơn cả.

1- Bên giao đại lý vẫn xuất hóa đơn GTGT cho bên nhận đại lý. Bên nhận đại lý kê khai hóa đơn này chỉ nhăm mục đích báo cáo với cơ quan thuế mà không dưa vào bảng kê mua hàng (Vì hàng đang năm ở TK 003 mà )

2- Bên nhận đại lý khi bán hàng , nếu khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn thì trách nhiệm DN vẫn phải xuất hóa đơn cho khách. Nhưng khi kê khai cuối tháng cũng chi kê khai để báo cáo chứ không đưa vào DT của DN.

Mục đích của viêc kê khai này là để đơn vị thuế chủ quản họ quản lý hóa đơn mà thôi.

Còn khi hạch toán thì như phần đầu tôi đã nói , nó chỉ thể hiện công nợ là tiền giữa hai bên là bán hộ và thu hộ tiền và trả lại tiền bán hộ, DN chỉ thực sự ghi nhận DT ở phần hoa hồng được hưởng của đại lý theo hợp đồng giữa hai bên và xuất hóa đơn GTGT phần DT này, ghi nhận và báo cáo nó.

Hàng hóa nhập xuất chỉ ở TK ngoài bảng 003 mà thôi.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thành viên trực tuyến

  • oixanh1234
  • Ngô Quốc Đạt
  • Vincent_Han
  • auyeuch
  • daongocnam0603
  • banthogo
Xem nhiều