Cấp của object font

Thảo luận trong 'Ứng dụng Excel' bắt đầu bởi adam_tran, 19 Tháng mười 2005.

4,462 lượt xem

 1. adam_tran

  adam_tran Steel Partner

  Bài viết:
  1,373
  Đã được thích:
  32
  Nơi ở:
  Goooogle
  Hi All,
  Tớ muốn in ra tất cả các font hiện có trong máy đúng với định dạng của nó.
  Tớ viết thủ tục như sau:
  Sub PrintFontList()

  Dim Font as Font
  For each Font in .....
  'Đến đây thì chịu vì font hierachy thuộc windows, tức là parent của object application. Không biết refer nó bằng cách nào, thử Application.Parent.Fonts cũng không được!

  Please help!
   
  #1
 2. the7habitsman

  the7habitsman Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  89
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Hà nội
  Using Screen object

  '**************************************
  ' Name: ^ Font Properties ^
  ' Description: This little coding lets the
  ' user see how many fonts they have and
  ' what they can do with it.
  ' By: AnyOneYouWant
  '
  ' Inputs:
  '- Items Needed:
  '- 3 - CommandButtons (Command1, Command2, Command3)
  '- 1 - Listbox (List1)
  '- 1 - Label (Label1)
  '**************************************

  Private Sub Command1_Click()

  '- Declares the variables
  Dim NUM As Single
  Dim x As Single
  '- gets the numbers of fonts you have
  NUM = Screen.FontCount
  '- Set the listbox properties
  '- Set List1, Sorted = True
  '- Goes from 1 to number of fonts

  For x = 1 To NUM
  List1.AddItem Screen.Fonts(x)
  Next x

  '- for some reason there will be a blank
  ' itme
  '- this removes it
  List1.RemoveItem (0)
  '- Displays the number of fonts
  Label2.Caption = List1.ListCount
  End Sub

  Private Sub Command2_Click()

  '- Makes sure that there are fonts to choose from

  If List1.ListCount <> 0 Then
  '- this makes the fonts watever you select from
  '- the listbox
  Label1.Font = List1.Text
  Else
  MsgBox "you have To choose the fonts first"
  End If

  End Sub


  Private Sub Command3_Click()

  '- Makes sure that there are fonts to choose from

  If List1.ListCount <> 0 Then
  '- Declares the variables
  Dim Size As Single
  '- lets it inputbox get the font size
  '- Makes it a value
  Size = Val(InputBox("Enter the font size"))
  Label1.FontSize = Val(Size)
  Else
  MsgBox "you have To choose the fonts first"
  End If

  End Sub


  Private Sub Form_Load()
  '- Sets the captions of the buttons
  Command1.Caption = "Get Fonts"
  Command2.Caption = "Apply Fonts"
  Command3.Caption = "Get Fonts Size"
  End Sub
   
  #2
 3. adam_tran

  adam_tran Steel Partner

  Bài viết:
  1,373
  Đã được thích:
  32
  Nơi ở:
  Goooogle
  Cám ơn tiền bối nhiều, nhưng hình như VBA của Excel không support object "Screen"! Object "Font" của VBA có thể là Property/sub-object của Range, Textbox, label etc... Nhưng em muốn refer đến object Font của Windows cơ. :wall:
  The top hierachy object của Excel là Excel hay là Application, muốn refer đến 1 object ngoài Excel hình như phải... đọc thêm nhiều nữa thì phải, cuốn Dummies thôi chưa đủ!
   
  #3
 4. the7habitsman

  the7habitsman Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  89
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Hà nội
  Thế thì bó tay (ko biết Excel mà). Chịu khó ngâm cứu API đi nhé
   
  #4
 5. levanduyet

  levanduyet Welcome

  Bài viết:
  535
  Đã được thích:
  11
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  HCM
  Adam à, em chịu khó tìm trên internet. Anh không nhớ rõ, hình như anh đã thấy ở đâu rồi thì phải. Có cả định dạng font luôn.
  LVD
   
  #5
 6. dongho_cat

  dongho_cat Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  213
  Đã được thích:
  2
  Nơi ở:
  Vỉ tuyến 17
  Giúp em với!

  Các bác có thể tạo giúp em đoạn chương trình tự động chuyển đổi dữ liệu từ dạng số sang dạng chử với được không ạ. Em cứ mày mò mải mà chẳng biết nó bị sai đoạn nào nửa(Em đang tự mày mò VBA nên cũng khập khiểng quá).
  Chân thành cảm ơn các bác.
   
  #6
 7. Secret_grasses

  Secret_grasses Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  317
  Đã được thích:
  3
  Nơi ở:
  Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên.
  Bạn link theo đường dẫn này và dowload về nhé:http://webketoan.com/thuvien/index.php?subcat=23&PHPSESSID=dd8e50de65c4d826f408b58c6d6beb6a
   
  #7
 8. levanduyet

  levanduyet Welcome

  Bài viết:
  535
  Đã được thích:
  11
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  HCM
  Bạn nên download ASAP về sài hay lắm.
  http://www.asap-utilities.com/
  Thân,

  Lê Văn Duyệt
   
  #8
 9. workman

  workman Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  372
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Ho Chi Minh
  Adam ơi,

  Cấp của font là control. Em làm thử cái này nhé

  Sub ShowInstalledFonts()
  Const StartRow As Integer = 4
  Dim FontNamesCtrl As CommandBarControl, FontCmdBar As CommandBar, tFormula As String
  Dim fontName As String, i As Long, fontCount As Long, fontSize As Integer
  fontSize = 0
  fontSize = Application.InputBox("Enter Sample Font Size Between 8 And 30", _
  "Select Sample Font Size", 12, , , , , 1)
  If fontSize = 0 Then Exit Sub
  If fontSize < 8 Then fontSize = 8
  If fontSize > 30 Then fontSize = 30
  Set FontNamesCtrl = Application.CommandBars("Formatting").FindControl(ID:=1728)
  ' If Font control is missing, create a temp CommandBar
  If FontNamesCtrl Is Nothing Then
  Set FontCmdBar = Application.CommandBars.Add("TempFontNamesCtrl", _
  msoBarFloating, False, True)
  Set FontNamesCtrl = FontCmdBar.Controls.Add(ID:=1728)
  End If
  Application.ScreenUpdating = False
  fontCount = FontNamesCtrl.ListCount
  Workbooks.Add
  ' list font names in column A and font example in column B
  For i = 0 To FontNamesCtrl.ListCount - 1
  fontName = FontNamesCtrl.List(i + 1)
  Application.StatusBar = "Listing font " & _
  Format(i / (fontCount - 1), "0 %") & " " & _
  fontName & "..."
  Cells(i + StartRow, 1).Formula = fontName
  With Cells(i + StartRow, 2)
  tFormula = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
  If Application.International(xlCountrySetting) = 47 Then
  tFormula = tFormula & "æøå"
  End If
  tFormula = tFormula & UCase(tFormula)
  tFormula = tFormula & "1234567890"
  .Formula = tFormula
  .Font.Name = fontName
  End With
  Next i
  Application.StatusBar = False
  If Not FontCmdBar Is Nothing Then FontCmdBar.Delete
  Set FontCmdBar = Nothing
  Set FontNamesCtrl = Nothing
  ' add heading
  Columns(1).AutoFit
  With Range("A1")
  .Formula = "Installed fonts:"
  .Font.Bold = True
  .Font.Size = 14
  End With
  With Range("A3")
  .Formula = "Font Name:"
  .Font.Bold = True
  .Font.Size = 12
  End With
  With Range("B3")
  .Formula = "Font Example:"
  .Font.Bold = True
  .Font.Size = 12
  End With
  With Range("B" & StartRow & ":B" & _
  StartRow + fontCount)
  .Font.Size = fontSize
  End With
  With Range("A" & StartRow & ":B" & _
  StartRow + fontCount)
  .VerticalAlignment = xlVAlignCenter
  End With
  Range("A4").Select
  ActiveWindow.FreezePanes = True
  Range("A2").Select
  ActiveWorkbook.Saved = True
  End Sub


  Sưu tập từ: http://www.exceltip.com
   
  #9
 10. levanduyet

  levanduyet Welcome

  Bài viết:
  535
  Đã được thích:
  11
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  HCM
  Sao tôi thử thì báo lổi tại dòng in đậm trên?
  LVD
   
  #10
 11. workman

  workman Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  372
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Ho Chi Minh
  Tôi thử thì thấy chạy vù vù, ra một đống font trong excel, không thấy báo lỗi gì cả.

  Bác Duyệt đừng chạy trực tiếp trên VBA mà chịu khó bấm Atl+F8 từ Excel thử xem. Tôi dốt VBA lắm, chỉ xài đồ chùa thôi nên vụ này tôi chịu chết không giúp gì được.
   
  Last edited: 20 Tháng mười 2005
  #11
 12. adam_tran

  adam_tran Steel Partner

  Bài viết:
  1,373
  Đã được thích:
  32
  Nơi ở:
  Goooogle
  Em nghỉ mỗi font thường có 4 dạng: Regular, Bold, Italic, Bold+Italic nhưng không phải tất cả các font đều có đủ 4 dạng này. Thí dụ Arial Black không có font Bold, em chưa đọc code nhưng phải chăng nó lỗi chỗ này?
  Hà hà, giải thuật này "móc" font từ toolbar ra, xem font như là 1 item của fontname button... Thế mà mình không nghĩ ra nhỉ!
   
  #12
 13. the7habitsman

  the7habitsman Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  89
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Hà nội
  System Font List Using API

  '**************************************
  ' Name: VNUNI's System Font List
  ' Description: Function To Get The System
  ' Font List. Just Place A ListBox In The Form
  '
  ' By: The7Habits
  '
  '**************************************

  '=========This Goes In A Module=========
  '

  Public Declare Function EnumFontFamilies Lib "gdi32" Alias "EnumFontFamiliesA" (ByVal hdc As Long, ByVal lpszFamily As String, ByVal lpEnumFontFamProc As Long, lParam As Any) As Long

  Public Declare Function GetDC Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long

  Public Declare Function ReleaseDC Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal hdc As Long) As Long
  Public Const TmPF_FIXED_PITCH = &H1
  Public Const TmPF_TRUETYPE = &H4
  Public Const RASTER_FONTTYPE = &H1
  Public Const TRUETYPE_FONTTYPE = &H4
  Public ShowFontType As Integer
  Public SelectedFont As String
  Public SelectedStyle As String
  Public SelectedSize As Integer
  Public fUnderline As Boolean
  Public fStrikethru As Boolean
  Public Const Lf_FACESIZE = 32


  Type LOGFONT
  LfHeight As Long
  LfWidth As Long
  LfEscapement As Long
  LfOrientation As Long
  LfWeight As Long
  LfItalic As Byte
  LfUnderline As Byte
  LfStrikeOut As Byte
  LfCharSet As Byte
  LfOutPrecision As Byte
  LfClipPrecision As Byte
  LfQuality As Byte
  LfPitchAndFamily As Byte
  LfFaceName(Lf_FACESIZE) As Byte
  End Type

  Type NEWTEXTMETRIC
  TmHeight As Long
  TmAscent As Long
  TmDescent As Long
  TmInternalLeading As Long
  TmExternalLeading As Long
  TmAveCharWidth As Long
  TmMaxCharWidth As Long
  TmWeight As Long
  TmOverhang As Long
  TmDigitizedAspectX As Long
  TmDigitizedAspectY As Long
  TmFirstChar As Byte
  TmLastChar As Byte
  TmDefaultChar As Byte
  TmBreakChar As Byte
  TmItalic As Byte
  TmUnderlined As Byte
  TmStruckOut As Byte
  TmPitchAndFamily As Byte
  TmCharSet As Byte
  NTmFlags As Long
  NTmSizeEM As Long
  NTmCellHeight As Long
  NTmAveWidth As Long
  End Type

  Private Function EnumFontFamTypeProc(LFont As LOGFONT, Ntm As NEWTEXTMETRIC, ByVal FontType As Long, lParam As ListBox) As Long

  Dim FontFaceName As String

  If ShowFontType = FontType Then
  FontFaceName = StrConv(LFont.LfFaceName, vbUnicode)
  lParam.AddItem Left(FontFaceName, InStr(FontFaceName, vbNullChar) - 1)
  End If
  EnumFontFamTypeProc = 1

  End Function


  Public Sub GetFontList(oListBox As ListBox)
  oListBox.Clear
  ShowFontType = 4
  EnumFontFamilies GetDC(oListBox.hwnd), vbNullString, AddressOf EnumFontFamTypeProc, oListBox
  End Sub

  '=========This Goes In A Form=========
  '
  Private Sub Form_Load()
  GetFontList List1
  End Sub


  Is it easy to understand for all of you?

  Hope this helps!

  P/S 1: In VB, there is one more way as I mentioned earlier:

  Function AddFontsList(oList As ListBox)

  For x = 0 To Screen.FontCount - 1
  oList.AddItem Screen.Fonts(x)
  Next x

  End Function

  P/S 2: Khi comment cho code, mình tự nhiên lại có thói quen ko thể bỏ đi được, đó là phải comment = tiếng anh. Đó là 1 trong các rules mình đặt ra từ hồi mới bắt đầu biết lập trình. (mình copy từ các đoạn code của mình trước kia mà). Mong các bạn thông cảm nhé.

  P/s 3: Với APIs, bạn có thể install a font in WIN16/WIN32 (Add Font), có thể Adjust for screen font size, Change System (Message, Menu, Caption) Fonts, v.v... Nói tóm lại là khi đã master 1 cái gì đó rồi, nhiều khi bạn có thể làm rất nhiều thứ với kỹ năng & kinh nghiệm của bạn. (Một vài ví dụ nhỏ: Bắt các text trên mọi window y như Click & See hay Lạc Việt từ điển, Hook KeyBoard như các phần mềm gõ tiếng việt, làm các giao diện trở nên cực kỳ đẹp như (thậm chí hơn) đồ của Microsoft, thậm chí, với 1 listbox control, chỉ cần vài APIs là biến nó thành 1 windows đầy đủ (có titlebar, sysmenu, min, max, close buttons và v + h scrollbars,...). Đặc biệt, bạn có thể nhúng code ASM trong VB để làm nhiều điều ko tưởng khác...
   
  Last edited: 21 Tháng mười 2005
  #13
 14. Tuanktcdcn

  Tuanktcdcn Lão già ham vui

  Bài viết:
  548
  Đã được thích:
  50
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Code trên chỉ chạy trong VB thôi, trong VBA ngoài Form ra thì các Control trong bộ FM20.DLL không có Hwnd nên các bạn phải sửa lại một số dòng lệnh thì mới chạy được.
   
  #14
 15. StonyHeartedMan

  StonyHeartedMan Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  306
  Đã được thích:
  2
  Nơi ở:
  Hà nội
  He he, M$ ... "đểu" thật. Đúng là M$ ko muốn các nhà sử dụng MS Application thâm nhập sâu vào các objects của nó nên nó Private cái Hwnd của bộ controls Form 2.0 này đi. Có lẽ chính vì thế mà FM20.DLL là công cụ chỉ đi kèm để phục vụ bộ MS Office. (Thế mà bộ này lại hỗ trợ Unicode trong khi đó các Controls chuẩn của VB lại ko support Unicode nên cứ phải dùng thêm APIs để Unicode hóa các VB controls)
   
  #15
 16. levanduyet

  levanduyet Welcome

  Bài viết:
  535
  Đã được thích:
  11
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  HCM
  Thực sự ra có lúc được lúc không??? Không hiểu tại sao??? Chắc phải hỏi bác Bill.
  Tôi đã debug nhiều lần rồi cứ một lần được một lần k!
  Có ai cao kiến gì k?
  Thân,
  LVD
   
  #16
 17. workman

  workman Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  372
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Ho Chi Minh
  Hà hà, cao thủ như bác Duyệt mà còn không hiểu thì ai mà giải thích được. Thôi thì mỗi lần nó báo lỗi cứ "chửi đổng" bác Bill ... cũng nguôi giận phần nào. hì hì :) :banana:
   
  #17
 18. hoxulee

  hoxulee Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  16
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Vietnam
  Tôi thì quan tâm làm cách nào để in có chọn lọc char của một unicode font, chẳng hạn Times New Roman? Để từ đó lọc ra các ký tự tiếng Việt, thêm một vài symbol và quan trọng là char code của nó.
  Nếu cho chạy:

  For i = 0 to 65535
  Cells(i,1)= i
  Cells(i,2) = CharW(i)
  Next

  thì có mà oải, vì quá nhiều và nó hiện ra rất nhiều ô vuông (chỉ ra char code này chưa có ký tự), vấn đề của tôi là làm sao xác định nó để không in ra nó.
  Còn tham khảo trong charmap, phần group by unicode subrange thì thủ công quá, mặc khác chữ lại nhỏ khó xem, xác định char code của từng cái thì tết mới xong.

  Đôi lời về VBA và MSForm2 của MS:
  VBA quả thật là lợi hại, nó có trong tất cả mọi phần mềm thông dụng, như bộ Office, AutoCAD, thậm chí cả trong Corel..., tôi thì sử dụng thường xuyên AutoCAD và Excel trong công việc, rất quan tâm đến VBA trong Excel và AutoCAD. Dạo này OpenOffice đang lên, không biết nó có công cụ lập trình nào hỗ trợ không nhỉ?
  Còn MSForm2 kèm theo VBA, có hỗ trợ unicode nhưng giao diện nó quá xấu, thậm chí tui có người bạn không thèm dùng MSForm2 mà chuyển qua dùng MSExcel5Dialog vì nó có giao diện bắt mắt và quan trọng hơn là có thể gõ unicode trực tiếp lúc design.
   
  Last edited: 5 Tháng mười một 2005
  #18

Chia sẻ trang này