Nguyên giá TSCĐ TTC tính luôn thuế VAT?

  • Thread starter NgHoangLong
  • Ngày gửi
NgHoangLong

NgHoangLong

Tâm - Ai cũng có
30/6/05
146
0
16
14
Bến Tre
#1
Cho mình hỏi trường hợp này nhé các bạn:

Khi tính nguyên giá TS CĐ Thuê tài chính, anh kế toán trước đã tính luôn tiền thuế VAT vào nguyên giá (phát sinh năm 2004) và đã tính khấu hao rồi. Hôm nay đến kỳ trả gốc mình mới phát hiện. Theo mình biết là chỉ tính giá trước thuế thôi, còn tiền thuế thì khấu trừ dần khi bên cho thuê phát hành hoá đơn VAT từng kỳ cho mình.

Như vậy, cách xử lý tốt nhất là mình sẽ làm sao đây?

Xin cảm ơn các bạn trước nhé!
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
22
38
Hà Nội - TP. HCM
#2
Bạn phải làm bút toán đảo để loại khoản thuế GTGT đã được tính vào nguyên giá TSCĐ thuê TC: Nợ TK 1331/ Có TK 212.

Nếu có thể, không cần tính lại khoản khấu hao nữa. Khi nguyên giá giảm, giá trị khấu hao đã tính không thay đổi sẽ làm thời gian trích khấu hao ít hơn so với thời gian trích khấu hao đã tính.
 
P

Phan Quốc Hùng

Sơ cấp
31/10/05
38
0
0
53
Quy Nhơn - Bình Định
#3
Ui giời ! Nếu hạch toán như thế thì đồng ý là giảm nguyên giá rồi, nhưng còn cái thằng 1331 thì bỏ vào đâu ? Thuế VAT trừ dần mà cứ làm như được khấu trừ một lần không bằng . Tìm cách khác đi .
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
22
38
Hà Nội - TP. HCM
#4
Thì thay đổi TK đi thôi: Nợ TK 1388/ Có TK 212.

Khi nào hóa đơn được phát hành cho từng kỳ thì làm bút toán: Nợ TK 1331/ Có TK 1388.
 
P

Phan Quốc Hùng

Sơ cấp
31/10/05
38
0
0
53
Quy Nhơn - Bình Định
#5
Lại "ẩu" nữa rồi . Nếu như thế thì cái khoản 341 đến hết kỳ thuê làm sao bằng "Zero" . Khoản thuế GTGT bên cho thuê thu từng kỳ và ta được khấu trừ từng kỳ . Khoản này không được tính vào 341 đâu , ghi giảm 212 đồng thời ghi giảm luôn 341 . Tính lại số khấu hao , cuối năm nay xin điều chỉnh lại trên tờ khai tự quyết toán thuế TNDN (có riêng một phần cho vấn đề này).
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
22
38
Hà Nội - TP. HCM
#6
Em thì nghĩ đơn giản lắm!

- Khi nhận TSCĐ thuê TC:
Nợ TK 212: Giá trị TSCĐ thuê TC chưa có thuế GTGT
Nợ TK 138: Số thuế GTGT của TSCĐ thuê TC
Có TK 315: Số nợ phải trả kỳ này có cả thuế GTGT
Có TK 342: Số nợ còn lại

- Định kỳ thanh toán nợ gốc phải trả theo hóa đơn thanh toán tiền thuê TC:
Nợ TK 315: Nợ dài hạn đến hạn trả
Có TK 111, 112: Trị giá thanh toán
và:
Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 1388: Thuế GTGT được khấu trừ

Trong TK 315 và TK 342 đã bao gồm cả thuế rồi bác ạ. Với TSCĐ thuê TC, người ta sử dụng TK 315 "Nợ dài hạn đến hạn trả" và TK 342 "Nợ dài hạn" đấy bác ạ, chứ không sử dụng TK 341 "Vay dài hạn" đâu.
 

BQT trực tuyến

  • HungTV
    HungTV
    Quản trị viên / Admin

Thành viên trực tuyến

  • HungTV
Xem nhiều