Khấu trừ thuế GTGT

 • Thread starter pnphuong
 • Ngày gửi
P

pnphuong

NHẪN
12/12/02
608
0
0
Hanoi
#1
Doanh nghiệp chúng tôi đã xuất khẩu hàng và giao cho người mua nhưng đến hạn thanh toán, phía nước ngoài chưa thanh toán hết số tiền hàng mà mới chỉ giao một phần tiền qua ngân hàng thì đối với lô hàng này, chúng tôi sẽ được khấu trừ khoản thuế GTGT như thế nào? Lương Tấn Anh, 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1, Tp.HCM.

Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 2943/TCT-PCCS ngày 26/08/2005 của Tổng cục thuế: trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ cho phía nước ngoài nhưng đến hạn thanh toán, phía nước ngoài chỉ mới thanh toán một phần tiền hàng qua ngân hàng thì doanh nghiệp xuất khẩu chỉ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu tương ứng với tỷ lệ (%) doanh thu được thanh toán qua ngân hàng.
Khi doanh nghiệp xuất trình chứng từ thanh toán qua ngân hàng của phần tiền hàng còn lại do phía nước ngoài thanh toán thì doanh nghiệp được hoàn nốt số thuế GTGT còn lại.

Nguồn: TBKTVN
 
P

pnphuong

NHẪN
12/12/02
608
0
0
Hanoi
#2
Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Tôi muốn biết mức thu lệ phí hiện hành áp dụng đối với người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam là bao nhiêu? Nguyễn Kiều Linh, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Điều 1 Quyết định số 54/2005/QĐ-BTC (4/8/2005) về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam qui định: người sử dụng lao động khi làm thủ tục để được cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động và cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam phải nộp lệ phí theo mức thu như sau:
Lệ phí cấp giấy phép lao động: 400.000 đồng/giấy phép.
Lệ phí cấp lại giấy phép lao động: 300.000 đồng/giấy phép.
Lệ phí cấp gia hạn giấy phép lao động: 200.000 đồng/giấy phép.

Nguồn: TBKTVN
 
P

pnphuong

NHẪN
12/12/02
608
0
0
Hanoi
#3
Thu nộp thuế và lệ phí hải quan

Đối với doanh nghiệp nếu đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử thì các nghĩa vụ thuế cũng như lệ phí hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thực hiện như thế nào? Nguyễn Quảng Phú, Phú Bài, Thừa Thiên Huế.

Về vấn đề này, căn cứ Quy định quy trình thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 50/2005/QĐ-BTC ngày 19/07/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Quyết định số 2548/2005/QĐ-BTC ngày 11/8/2005 về việc đính chính Quyết định số 50/2005/QĐ-BTC ngày 19/07/2005, doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế và lệ phí hải quan theo thông báo của chi cục hải quan điện tử thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Cụ thể:

- Đối với hàng hóa phải nộp thuế ngay, sau khi cơ quan hải quan chấp nhận thông tin khai điện tử và cấp số tờ khai hải quan điện tử doanh nghiệp nộp thuế theo thông báo hướng dẫn làm thủ tục hải quan điện tử và xuất trình chứng từ nộp thuế hoặc bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác được phép thực hiện một số hoạt động ngân hàng bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp cho chi cục hải quan điện tử trước khi thông quan.

- Đối với hàng hóa được ân hạn thuế thì doanh nghiệp phải nộp thuế theo thông báo hướng dẫn làm thủ tục hải quan điện tử trong thời gian ân hạn theo luật định.

Việc nộp lệ phí hải quan của các lô hàng đã được thông quan tháng trước được thực hiện từ ngày 1 đến 10 tháng sau tại chi cục hải quan điện tử.

Công chức hải quan thuộc chi cục hải quan điện tử thực hiện việc thu, theo dõi nộp thuế, nợ thuế và kế toán thuế cũng như tính, thu lệ phí hải quan hàng tháng theo quy định.

Nguồn: TBKTVN
 
P

pnphuong

NHẪN
12/12/02
608
0
0
Hanoi
#4
Hoàn thuế đầu vào cho hàng hóa dự án ODA

Chúng tôi được chủ dự án ODA giao thầu chính trong việc thực hiện cung cấp hàng hóa cho dự án này theo giá không có thuế GTGT thì khi lập hóa đơn thanh tóan với chủ dự án, chúng tôi phải làm như thế nào cho đúng các thủ tục qui định? Đặng Văn Triều, ngõ 253 phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Theo Công văn số 2735/TCT-ĐTNN ngày 11/08/2005 của Tổng cục Thuế về thuế GTGT dự án ODA:

Trường hợp chủ dự án giao thầu cho các nhà thầu chính (không phân biệt nhà thầu chính là đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp) thực hiện xây lắp công trình, cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho dự án ODA theo giá không có thuế GTGT thì nhà thầu chính không tính thuế GTGT đầu ra khi lập hoá đơn thanh toán với chủ dự án nhưng được hoàn lại số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào để xây dựng công trình hoặc sản xuất hàng hoá dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT cung cấp theo hợp đồng ký với chủ dự án.

Nguồn: TBKTVN
 

Thành viên trực tuyến

 • meobeo919191
 • bebebe123
 • water830101
 • daongocnam0603
 • Lê Hằng 17
 • thuyhang75
 • chapio
 • macdt
 • Mani_mani

Xem nhiều