hạch toán nhận bồi thường

  • Thread starter Minh Khoa
  • Ngày gửi
M

Minh Khoa

Sơ cấp
27/10/05
15
0
0
Buôn Ma Thuột
#1
Tại doanh nghiệp mình có nghiệp vụ sau:

Một người dân trong quá trình khoan giếng làm hư hỏng tài sản của doanh nghiệp. đề không bị ảnh hưởng đến sản xuất, giảm doanh thu, đơn vị đã bỏ một khoản chi phí thực hiện khắc phục sự cố trên sau đó đơn vị đã lập biên bản và người dân bồi thường 50% như vậy toàn bộ chi phí khắc phục và thuế GTGT đầu vào tương ứng với chi phí trên hạch toán ntn? khi người dân chấp nhận bồi thường 50% thì hạch toán ra sao? minh co 2 quan điểm mà không biết cái nào đúng, cái nào sai hay cả hai cai đều sai?
thứ nhất: Hạch toán taòn bộ chi phí và thuế GTGT đầu vào nợ 13881, sau khi khi người dân chấp nhận bối thường 50 % hạch có 13881, phần chênh lệch còn lại dùng quỹ dự phòng tài chính để bù đắp , nếu quỹ dự phòng tài chính không đủ bù đắp thì chia cho 1.1 hạch toán vào chi phí 154 và thuế GTGT đầu vào tương ứng
Thứ 2: Hạch toán toàn bộ chi phí khắc phục vào 154 và thuế GTGT đầu vào tương ứng. do đã hạch toán thuế GTGT đầu vào nên khi người dân bồi thường 50% phải hạch toán doanh thu khác 711 và thuê GTGT đầu ra tương ứng (Cũng có quan điểm là hạch toán toàn bộ vào 711 không hạch toán thuế GTGT đầu ra)
Theo Webketoan thí quan điểm nào đúng, quan điểm nào sai hang sai tuốt luốt
Cũng tưong tự như vậy nếu là nguyên nhân khách quan và được nhà bảo hiểm bối thường thì hạch toán thế nào?
webketoan có ai nắm rõ nghiệp vụ này chỉ với, các thông tư hay tài liêu nào liên quan hướng dẫn hạch toán cụ thể các nghiệp vụ trên có thể giới thiệu được không?

Cám ơn tỷ lần

Nguyễn Phan Minh Khoa :wall:
 
adam_tran

adam_tran

Steel Partner
17/5/05
1,373
32
48
41
Goooogle
#2
Minh Khoa nói:
thứ nhất: Hạch toán taòn bộ chi phí và thuế GTGT đầu vào nợ 13881, sau khi khi người dân chấp nhận bối thường 50 % hạch có 13881, phần chênh lệch còn lại dùng quỹ dự phòng tài chính để bù đắp , nếu quỹ dự phòng tài chính không đủ bù đắp thì chia cho 1.1 hạch toán vào chi phí 154 và thuế GTGT đầu vào tương ứng.
Thứ 2: Hạch toán toàn bộ chi phí khắc phục vào 154 và thuế GTGT đầu vào tương ứng. do đã hạch toán thuế GTGT đầu vào nên khi người dân bồi thường 50% phải hạch toán doanh thu khác 711 và thuê GTGT đầu ra tương ứng (Cũng có quan điểm là hạch toán toàn bộ vào 711 không hạch toán thuế GTGT đầu ra)
Quan điểm 1: Theo bạn thì đã xác định được khoản bồi thường, do đó hạch toán vào 138 phải thu. Khi tập hợp hết chi phí sửa chữa, thu tiền bồi thường, phần còn lại có thể kết chuyển:
- Ghi nợ Quỹ nếu bạn đã trích quỹ dự phòng (Nợ chi phí/Có quỹ)
- Ghi nợ chi phí nếu chưa trích quỹ.
Khoản thuế GTGT đầu vào phân bổ tùy theo trường hợp: 50% bồi thường bao gồm thuế hay chưa bao gồm thuế. Nếu bao gồm thuế thì bạn chỉ hạch toán 50% thuế vào 133, nếu không bao gồm thì hạch toán 100% vào 133.
Bạn hạch toán như trên theo tớ không sai.
Quan điểm 2: Nếu tôi giả sử TS đó do chính DN làm hư, thì toàn bộ chi phí sửa chữa đó DN hạch toán vào chi phí một cách bình thường giống như sửa chữa nhỏ TSCĐ. Bây giờ chi phí sửa chữa đó được "tài trợ" từ một nguồn khác, ta có thể xem đó như một nguồn thu nhập bất thường.
Do đó, cách hạch toán của bạn cũng không sai. Tuy vậy, chú ý nếu bạn đã trích lập quỹ dự phòng thì bạn sẽ hạch toán Nợ Quỹ/Có 111 chứ không đưa vào chi phí.
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
14
0
42
Hải Phòng
www.webketoan.vn
#3
Nhắc thêm: Các bạn lưu ý nếu coi đây là một thiệt hại có đền bù thì không được tính vào chi phí doanh nghiệp.
 
H

HảiĐăng

Sơ cấp
17/10/05
99
1
0
113
Biển Khơi
www.gic.com.vn
#4
Theo mình có thể suy luận từ cách xử lý tài sản thiếu để áp dụng vào tình huống của bạn.
Ở đây là thiệt hại về tài sản có thể quy trách nhiệm được cho đối tượng cụ thể và đòi bồi hoàn, như vậy phần quy trách nhiệm bồi hoàn nhưng chưa thu được thì ghi nợ 138, phần không thuộc trách nhiệm bồi hoàn thì đưa vào chi phí (tài khoản chi phí thì có nhiều, tùy loại hình: Sản xuất/ Thương mại... và đối tượng sử dụng để hạch toán phù hợp)
Nếu ban đầu đã đưa hết vào chi phí thì khi được bồi hoàn có thể đưa vào giảm chi phí. Nếu đã quyết toán, năm sau mới được bồi hoàn thì có thể đưa vào thu nhập khác.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều