Thủ tục giải thể

  • Thread starter Bình_OverAC
  • Ngày gửi
B

Bình_OverAC

Over Abnormal / Crazy
14/5/04
845
7
18
37
Nha Trang
#1
Có người bạn em muốn giải thể doanh nghiệp của hắn.
Em phải tư vấn cho hắn những gì bây giờ? Nhờ các bác giúp hộ em quy trình giải thể có những bước nào và cần những giấy tờ gì?
Hiện nay có văn bản pháp luật nào hướng dẩn chuyện này.
Kính nhờ các bác
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,373
2
0
37
~S~
#2
NguyênBình nói:
Có người bạn em muốn giải thể doanh nghiệp của hắn.
Em phải tư vấn cho hắn những gì bây giờ? Nhờ các bác giúp hộ em quy trình giải thể có những bước nào và cần những giấy tờ gì?
Hiện nay có văn bản pháp luật nào hướng dẩn chuyện này.
Kính nhờ các bác
Hi Bình, ma cũ mèm rồi mà sao còn hỏi cái này. Search lại trên DD nhiều lắm! Hoặc vào site của dpi nhé!
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
23
38
Hà Nội - TP. HCM
#3
Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 có quy định đối với trường hợp "Giải thể doanh nghiệp" như sau:

Điều 111. Các trường hợp giải thể doanh nghiệp
1. Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ mà không có quyết định gia hạn.
2. Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của tất cả các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.
3. Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn sáu tháng liên tục.
4. Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Điều 112. Thủ tục giải thể doanh nghiệp
Việc giải thể doanh nghiệp được thực hiện theo quy định sau đây:
1. Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp theo quy định của Luật này. Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, trụ sở doanh nghiệp;
b) Lý do giải thể;
c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá sáu tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
đ) Thành lập tổ thanh lý tài sản; quyền và nhiệm vụ của tổ thanh lý tài sản được quy định trong phụ lục kèm theo quyết định giải thể;
e) Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
2. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, tất cả chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp; quyết định này phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính của doanh nghiệp và đăng báo địa phương hoặc báo hàng ngày trung ương trong ba số liên tiếp.
Quyết định giải thể phải được gửi cho các chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.
3. Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp.
4. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày thanh toán hết nợ của doanh nghiệp, tổ thanh lý phải gửi hồ sơ về giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh.
Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ về giải thể doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh phải xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.
5. Trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải giải thể trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trình tự và thủ tục giải thể thực hiện theo quy định tại Điều này.
 
H

h3tdna

Sơ cấp
11/8/05
10
0
0
32
hà nội
#4
Theomình biết thì muốn làm thủ tục giải thể, trước tiên bạn phải nộp công văn lên chi Cục thuế quản lý của Công ty bạn. Sau khi xem xét công văn người cán bộ quản lý thuế của Công ty sẽ liên hệ với cty bạn để làm thủ tục quyết toán.
Xong thủ tục ở thuế thì bạn lên làm thủ tục ở phòng đăng ký kinh doanh, rồi lên công an để làm thủ tục thu hồi con dấu.
Để giải thể Cty cũng đau đầu lắm bạn ơi! Chúc bạn của bạn nhanh chóng hoàn thành các thủ tục giải thể này!
 
Hồ Lan

Hồ Lan

Thành viên thân thiết
21/10/05
659
3
18
46
Q8, tpHCM
#5
Làm các bước như Tu Anh
Bên cạnh đó :
-Quyết toán thuế (có xác nhận của Chi cục thuế).
-Xác nhận không nợ thuế XNK của HQ
-Có 3 số báo bố cáo giải thể.
-Thông báo cho phòng lao động quận.
-Trả dấu.
 

Thành viên trực tuyến

  • bepquangvinh2
  • Giahanpv
  • daongocnam0603

Xem nhiều