List văn bản Luật. công văn, 08/11/2005 đến 10/11/2005

  • Thread starter hongquyen
  • Ngày gửi
H

hongquyen

Sơ cấp
25/2/05
45
0
0
42
Ha Noi
#1
Ngày 10 tháng 11 năm 2005

1. Công văn số 3801/LĐTBXH-TL ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chuyển lương chuyên viên chính trong công ty nhà nước

2. Công văn số 3785/LĐTBXH-TL ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn pháp luật lao động

3. Công văn số 3786/LĐTBXH-TL ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về xếp hạng doanh nghiệp

4. Công văn số 3788/LĐTBXH-LĐVL ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định tỷ lệ người lao động nước ngoài trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

5. Công văn số 3787/LĐTBXH-TL ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về xếp hạng công ty nhà nước

6. Quyết định số 287/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông trường quốc doanh của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

7. Quyết định số 284/2005/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông. lâm trường quốc doanh của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

8. Quyết định số 283/2005/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông,lâm trường quốc doanh của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

9. Công văn số 3767/LĐTBXH-TL ngày 07 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm

10. Công văn số 3771/LĐTBXH-TL ngày 07 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về nâng bậc, ngạch lương đối với người lao động thuộc Bưu điện Tp Hồ Chí Minh

11. Công văn số 3770/LĐTBXH-TL ngày 07 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đơn giá tiền lương năm 2005 đối với Quuỹ Hỗ trợ phát triển

12. Quyết định số 5614/QĐ-BGD&ĐT ngày 06 tháng 07 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Hưng trên cơ sở Trường Trung học Công nghiệp Việt Hưng

13. Công văn số 3758/LĐTBXH-TL ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 281/2005/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về Chuyển công ty Dệt 8-3 thuộc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam thành công ty TNHH nhà nước một thành viên

14. Quyết định số 1985/2005/QĐ-BTP ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tư pháp về ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết Quốc Hội về việc thi hành Bộ Luật Dân sự

15. Quyết định số 2667/2005/QĐ-BTM ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Thương mại về việc uỷ quyền cho ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hoá quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hoá

16. Thông tư số 18/2005/TT-BKHCN ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dânc thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức khoa học và công nghệ

17. Thông tư Liên tịch số 115/2005/TTLT -BNV-BTC ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/2005/NĐ-CP ngày 27 /09/2005 của Chính phủ về việc điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/06/1975 của Hội đồng Chnh phủ, quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng

18. Quyết định số 77/2005/QĐ-BTC ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 2)

19. Quyết định số 1571/2005/QĐ-NHNN ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Thanh toán điện tử liên ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 309/2002/QĐ-NHNN ngày 09/04/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

20. Quyết định số 6092/QĐ-BGD&ĐT ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế trên cơ sở Trường Trung học Công nghiệp Huế

21. Quyết định số 6044/QĐ-BGD&ĐT ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hoà trên cơ sở Trường Trung học Y tế Khánh Hoà

22. Quyết định số 32/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • ketoanlyly
  • Lê Hà NB
  • Pham Thi Ngoc Lai
  • huuloc1993
Xem nhiều