Chi phí hợp lý được tính vào TNDN

  • Thread starter conan3931
  • Ngày gửi
C

conan3931

Bình thường nhất.
27/1/04
106
0
16
45
Hà nội
Truy cập trang
Conan có mẩu tin vụn này. thành viên WKT cùng đọc tham khảo nha.

Chi phí hợp lý của doanh nghiệp đuợc tính vào thuế TNDN.

Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ ( gọi chung là cơ sở kinh doanh) có thu nhập đều phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và khi kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp được tính khấu trừ các khoản chi phí sau đây trước khi hạch toán phần thuế TNDN phải nộp :


01/ Khấu hao tài sản cố định sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo qui định của pháp luật;


02/ Chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá thực tế sử dụng vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến doanh thu và thu nhập chiu thuế trong kỳ, được tính theo mức tiêu hao hợp lý và giá thực tế xuất kho;


03/ Tiền lương, tiền công, tiền ăn giữa ca, các khoản mang tính chất tiền lương, tiền công theo chế độ qui định, trừ tiền lương, tiền công của chủ DNTN, chủ hộ cá thể sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và thu nhập của sáng lập viên các công ty mà họ không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;


04/ Chi phí nghiên cứu khoa học, công nghệ; sáng kiến, cải tiến; tài trợ cho giáo dục; y tế; đào tạolao động theo chế độ qui định;


05/ Chi phí dịch vụ mua ngoài như : điện, nước, điện thoại; sửa chữa tài sản cố định; tiền thuê tài sản cố định; kiểm toán; bảo hiểm tài sản; chi trả tiền sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép cp6ng nghệ thuộc tài sản cố định; các dịch vụ kỷ thuật;


06/ Các khoản chi cho lao động nữ theo qui định của pháp luật; chi bảo hộ lao động; chi bảo hộ cơ sở kinh doanh; trích nộp quĩ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm của cơ sở kinh doanh sử dụng lao động; kinh phí công đoàn; khoản trích nộp hình thành nguồn chi phí quan lý cho cấp trên theo chế độ qui định;


07/ Chi trã tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của ngân hàng, của các tổ chức tín dụng theo lãi xuất thực tế; chi trã tiền vay của các đối tương khác theo lãi xuất thực tế, nhưng tối đa không quá tỷ lệ lãi xuất trần do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam qui định cho các tổ chức tín dụng;


08/ Trích các khoản dự phòng theo chế độ qui định;


09/ Trợ cấp thôi việc cho người lao động;


10/ Chi phí về tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ;


11/ Chi phí quảng cáo, tiếp thị, thương mại liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các khoản chi phí khác được khống chế tối đa không quá 7% tổng số chi phí. Đối với hoạt động thương nghiệp, tổng chi phí để xác định mức khống chế không bao gồm giá mua vào của hàng hoá bán ra;


12/ Các khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất phải nộp có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được tính vào chi phí;


13/ Chi phí quản lý kinh doanh do công ty nươc ngoài phân bổ cho cơ sở thường trú ở Việt Nam theo qui định của chính phủ.

bản tin xin hết. :pepsi: :f_o

Thân ái!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Chi phí hợp lý muốn biết thêm chi tiết có thể đọc trong thông tư 128/2003/TT-BTC, bảo đảm không dư cũng không thiếu (vì do Bộ Tài chính quy định mà) :f_o
 
C

conan3931

Bình thường nhất.
27/1/04
106
0
16
45
Hà nội
Truy cập trang
to ktnb làm ly nhé :bia
 
C

chim_bien

Guest
1/11/03
62
0
0
Cho mình hỏi một vấn đề công ty mình có một khoản chi phí do mua đồ dùng văn phòng cho công ty từ năm 2000 nhưng kế toán do không biết nên đã hạch toán nhầm thành TSCĐ nên đã trích khấu hao hàng năm đến năm 2001 kế toán mới phát hiện ra sai nên không khấu hao nữa nhưng cũng không chuyển thành chi phí , đến tận năm 2003 khi mình vào thì mình mới làm bút toán điều chỉnh số khấu hao còn lại thành chi phí không hiểu khoản đó cơ quan thuế có chấp nhận để tính thuế thu nhập không nhỉ
 
C

conan3931

Bình thường nhất.
27/1/04
106
0
16
45
Hà nội
Truy cập trang
không sao nhưng các cụ thuế sẽ gạt ra hết không coi đó là chi phí hợp lý thôi. cứ yên tâm. :eek:k :pepsi: :f_o

Thân ái!
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Đường nào mà chẳng đếm Rome, khấu hao trong vòn một năm với mấy cái đồ dùng văn phòng đó chắc cũng tương được phân bổ chi phí phải không????? đằng nào thì cũng đã hạch toán chi phí nhà thuế không bóc được ra đâu, có bóc ra khỏi khấu hao thì cũng phải bỏ vào chi phí, cái này không trọng yếu nên bạn có thể để đó cho nhà thuế họ còn có cái mà làm chứ.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA