Thuế TTĐB của cồn etylic để pha chế rượu

  • Thread starter 6 Khoa
  • Ngày gửi
6

6 Khoa

Sơ cấp
14/11/05
5
0
0
102/2b, XVNT, F25, QBT
#1
Trong LUẬT THUẾ TTĐB, phần Biểu thuế TTĐB có ghi:
- Rượu từ 40 độ trở lên (kể cả cồn Etylic) 90%
và có định nghĩa thêm: Cồn Etylic đã qua chế biến và chưa qua chế biến đều phải chịu thuế TTĐB..................

Sau đó các văn bản sửa đổi, bổ xung, hướng dẫn áp dụng thuế TTĐB cụ thể là Nghị Định 149/2003/NĐ-CP Qui định chi tiết thuế TTĐB ngày 04/12/2003 và Thông tư 119/2003/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định 149 thuế TTĐB lại chỉ ghi:
a) Rượu từ 40 độ trở lên 75%

Không có ghi thêm câu (kể cả cồn Etylic), vậy theo các bạn : Cồn Etylic hoặc cụ thể là Cồn thực phẩm 96 độ dùng để pha chế rượu có phải chịu thuế TTĐB không?

có người cho rằng: văn bản trên (Luật thuế TTĐB) là quá cũ, văn bản mới nhất là Nghị định 149 không ghi câu: (kể cả cồn Etylic) nên cồn không phải chịu thuế TTĐB vì Cồn không có ghi trong danh mục các mặt hàng chịu thuế TTĐB.

Theo mình thì các Nghị định và văn bản dưới luật đều không được trái với luật, trong luật đã định nghĩa "Rượu từ 40 độ trở lên (kể cả cồn Etylic)" nghĩa là cồn Etylic được xem là rượu. - hơn nữa mình đã tìm kiếm nhưng chưa thấy có văn bản nào sửa đổi luật thuế ghi rõ: Cồn Etylic không phải chịu thuế TTĐB, Do vậy Nghị định 149 tuy chỉ ghi "Rượu từ 40 độ trở lên" thì cồn vẫn phải chịu thuế TTĐB.

Còn suy nghĩ của bạn thì sao? xin cám ơn bạn đã quan tâm đến cấu hỏi của mình.
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
21
38
Hà Nội - TP. HCM
#2
Liên quan tới Luật thuế TTĐB kể từ khi nó ra đời đến nay có các văn bản sau:

- Luật thuế TTĐB số 05/1998/QH10.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB số 08/2003/QH11.

- Nghị định số 149/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế TTĐB và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB.

- Thông tư 119/2003/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 149/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế TTĐB và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB.

Mình đã xem cả 4 văn bản trên nhưng đều không thấy có từ "cồn" và một số câu trong trích dẫn như bạn đã nêu nên không rõ bạn đã lấy văn bản ở đâu. Hiện nay, biểu thuế TTĐB có các mặt hàng rượu như sau:

- Rượu từ 40 độ trở lên: 75%
- Rượu từ 20 độ đến dưới 40 độ: 30%
- Rượu dưới 20 độ, rượu hoa quả: 20%
- Rượu thuốc: 15%

Cồn etylic là một loại hóa chất, được pha vào trong rượu để gây say. Khi cồn pha vào trong rượu, chúng ta có "độ cồn" (là lượng cồn nguyên chất trong 100 ml rượu). Trong biểu thuế TTĐB không nhắc đến hóa chất là cồn etylic nên cồn etylic không thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB.
 
6

6 Khoa

Sơ cấp
14/11/05
5
0
0
102/2b, XVNT, F25, QBT
#3
Xin hỏi: Cồn êtilic có còn phải chịu thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt hay không?

Mình xin lỗi vỉ đã ghi không rõ các văn bản pháp luật và câu hỏi, xin ghi lại như sau:

LUẬT sửa đổi, bổ xung một số điều của LUẬT thuế tiêu thụ đặc biệt được Quốc hội thông qua ngày 28/10/1995, có hiệu lực từ ngày 01/01/1996.

Nghị Định số 97-CP ngày 27/12/1995 của Chính phủ - Quy định chi tiết thi hành luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

và trong phụ lục kèm theo thông tư số 98 TC/TCT ngày 30/12/1995 của Bộ Tài Chính - Hướng dẫn áp dụng chi tiết biểu thuế Tiêu thụ đặc biệt đều ghi như sau:

.............
2 - Rượu
a) Rượu thuốc thuế suất 15 (%)
b) Các loại rượu khác (kể cả cồn êtilic)
- Trên 40 thuế suất 90 (%)
- từ 30 đến 40 thuế suất 75 (%)
................

Tuy nhiên Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt được Quốc hội thông qua ngày
20/05/1998.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB số 08/2003/QH11.

- Nghị định số 149/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế TTĐB và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB.

- Thông tư 119/2003/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 149/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế TTĐB và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB.

đều ghi như sau:
.......
2 - Rượu
a) Rượu trên 40 thuế suất 70 (%)
b) Rượu từ 30 đến 40 thuế suất 55 (%)
.......

Vấn đề của mình:

Trong luật thuế tiêu thụ đặc biệt trước đã định nghĩa cồn êtilc mặc nhiên được xem là rượu trên 40.

trong luật thuế sau này không có ghi câu (kể cả cồn êtilic) và cũng không ghi rõ cồn êtilic có còn thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt hay không?

Xin được hỏi:
- Cồn êtilic có còn phải chịu thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt hay không?

a) Nếu cồn êtilic vẫn phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (vì luật không có quy định cồn êtilic không còn chịu thuế TTĐB) thì thuế suất có thể xem là tương đương với rượu trên 40 không?

b) Nếu cồn êtilic không còn chịu thuế TTĐB (vì trong luật mới không ghi) thì bây giờ cồn êtilic được xếp vào danh mục hàng chịu thuế nào và thuế suất là bao nhiêu?

Xin cám ơn bạn đã quan tâm đến câu hỏi của mình, xin giúp mình giải đáp vấn đề này vì mình đang rất cần câu trả lời chính xác.
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
21
38
Hà Nội - TP. HCM
#4
6 Khoa nói:
- LUẬT sửa đổi, bổ xung một số điều của LUẬT thuế tiêu thụ đặc biệt được Quốc hội thông qua ngày 28/10/1995, có hiệu lực từ ngày 01/01/1996.
- Nghị Định số 97-CP ngày 27/12/1995 của Chính phủ - Quy định chi tiết thi hành luật thuế tiêu thụ đặc biệt.
- và trong phụ lục kèm theo thông tư số 98 TC/TCT ngày 30/12/1995 của Bộ Tài Chính - Hướng dẫn áp dụng chi tiết biểu thuế Tiêu thụ đặc biệt đều ghi như sau:
.............
2 - Rượu
a) Rượu thuốc thuế suất 15 (%)
b) Các loại rượu khác (kể cả cồn êtilic)
- Trên 40 thuế suất 90 (%)
- từ 30 đến 40 thuế suất 75 (%)
................
Các văn bản này đã được sửa đổi, thay thế bằng những văn bản dưới đây rồi, bạn nên làm theo hướng dẫn của những văn bản mới.
6 Khoa nói:
- Tuy nhiên Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt được Quốc hội thông qua ngày
20/05/1998.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB số 08/2003/QH11.
- Nghị định số 149/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế TTĐB và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB.
- Thông tư 119/2003/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 149/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế TTĐB và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB.
đều ghi như sau:
.......
2 - Rượu
a) Rượu trên 40 thuế suất 70 (%)
b) Rượu từ 30 đến 40 thuế suất 55 (%)
.......
Có lẽ mình phải post lên các văn bản luật cho bạn đối chiếu lại, chứ tỷ lệ thuế suất thuế TTĐB mà bạn nêu ra chưa chính xác đâu.

6 Khoa nói:
Xin được hỏi:
- Cồn êtilic có còn phải chịu thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt hay không?
a) Nếu cồn êtilic vẫn phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (vì luật không có quy định cồn êtilic không còn chịu thuế TTĐB) thì thuế suất có thể xem là tương đương với rượu trên 40 không?

b) Nếu cồn êtilic không còn chịu thuế TTĐB (vì trong luật mới không ghi) thì bây giờ cồn êtilic được xếp vào danh mục hàng chịu thuế nào và thuế suất là bao nhiêu?
- Cồn etylic không thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB vì: Cồn etylic là một loại hóa chất, nó không phải là rượu. Cồn etylic mà một trong những thành phần có trong rượu mà thôi.

- Cồn etylic là hóa chất công nghiệp, thuộc nhóm sản phẩm hữu cơ, có tên là Etyl Alcol CN, công thức hóa học là C2H5OH. Theo Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư 120/2003/TT-BTC, cồn etylic là đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất là 5%.
 
6

6 Khoa

Sơ cấp
14/11/05
5
0
0
102/2b, XVNT, F25, QBT
#5
Xin Cám Ơn bạn Nguyễn Tú Anh rất nhiều, do mình đọc liên tục từ luật thuế cũ sang luật thuế mới nên đã hiểu nhầm rằng Cồn etylic được hiểu ngầm là rượu trên 40%. Luật và các văn bản dưới luật của thuế tiêu thụ đặc biệt sau này mình đã có rồi.
Chân thành cám ơn bạn đã giúp mình giải đáp thắc mắc rõ ràng và rành mạch./.
 
K

ketoan@

Cao cấp
24/5/04
315
4
16
Bụi mận gai...
#6
Hôm nay tiện ghé qua đây, có vài thông tin mới cập nhật cho các bạn.

Ấy là Thuế TTĐB với rượu từ 40% trở lên, từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 nó đã chỉ còn là 65%.2. Rượu
a) Rượu từ 40 độ trở lên 65
b) Rượu từ 20 độ đến dưới 40 độ 30
c) Rượu dưới 20 độ, rượu hoa quả, rượu thuốc 20

3. Bia
a) Bia chai, bia hộp 75
b) Bia hơi, bia tươi
- Năm 2006-2007 30
- Từ năm 2008 40


Theo
LUẬT SỐ 57/2005/QH11 CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Người ký:Nguyễn Văn An Ngày ban hành:29/11/2005 - Ngày hiệu lực: 01/01/2006

Bạn nào cần chi tiết thêm cứ message @ nhé.
Cheer!
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

  • phantuannam
  • pink94
Xem nhiều