List van ban luat den 15/11/2005

 • Thread starter hongquyen
 • Ngày gửi
H

hongquyen

Sơ cấp
25/2/05
45
0
0
42
Ha Noi
#1
Quyen:
hongquyen@vtic.com.vn
Quyen 9107252
Ngày 15 tháng 11 năm 2005

1.Công văn số 4462/TCHQ - GSQL ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về Phân loại hàng hoá

2. Công văn số 4357/TCHQ – KTTT ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về giãn thời hạn nộp thuế truy thu

3. Công văn số 4356/TCHQ – KTTT ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về vướng mắc hoàn thuế

4. Công văn số 4333/TCHQ – KTTT ngày 18 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về xử lý hàng nhập khẩu

5. Công văn số 4325/TCHQ – KTTT ngày 18 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về vướng mắc chính sách thuế

6. Công văn số 4115/TCHQ - GSQL ngày 07 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về Trả lời kiến nghị doanh nghiệp

7.Công văn số 4134/TCHQ - KTTT ngày 07 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về Chứng từ thanh toán qua Ngân hàng

8.Công văn số 4020/TCHQ - KTTT ngày 03 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về thanh khoản nguyên liệu nhập khẩu

9. Công văn số 4137/TCHQ - KTTT ngày 03 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về Xử lý thuế nhập khẩu xe ô tô vốn đầu tư nước ngoài

10. Công văn số 4113/TCHQ - GSQL ngày 07 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về Trả lời kiến nghị doanh nghiệp

11. Công văn số 4186/TCHQ - KTTT ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về trả lời vướng mắc tại Hội nghị đối thoại về thuế và hải quan

12. Công văn số 4234/TCHQ – GSQL ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) vướng mắc hồ sơ thủ tục hàng quá cảnh

13. Công văn số 4063/TCHQ - KTTT ngày 05 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về gia công sách giáo khoa

14. Công văn số 4063/TCHQ - KTTT ngày 05 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về xử lý thuế nhập khẩu dự án ODA

15. Công văn số 4047/TCHQ - KTTT ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về miễn thuế thiết bị quản lý bay

16. Công văn số 4276/TCHQ - GSQL ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về Thanh lý xe ô tô của Xí nghiệp ô tô V 75

17. Công văn số 4185/TCHQ - KTTT ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về trả lời vướng mắc tại Hội nghị đối thoại về thuế và hải quan

18.Công văn số 4233/TCHQ – GSQL ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) miễn thuế nhập khẩu TKHQ số 6487/NKĐ/KVL ngày 19/08/2003

19. Công văn số 4122/TCHQ – GSQL ngày 07 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về nhập khẩu máy kéo không gắn động cơ đã qua sử dụng

20. Công văn số 4061/TCHQ – GSQL ngày 05 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về Điều chỉnh tờ khai hàng xuất khẩu

17. Công văn số 4112/TCHQ – GSQL ngày 07 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về Trả lời kiến nghị doanh nghiệp

21. Công văn số 4162/TCHQ – GSQL ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về Trả lời kiến nghị doanh nghiệp

21.Công văn số 4114/TCHQ – GSQL ngày 07 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về Trả lời kiến nghị doanh nghiệp

22.Công văn số 4062/TCHQ - KTTT ngày 05 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về giá tính thuế các mặt hàng nhập khẩu

23. Công văn số 4116/TCHQ – GSQL ngày 07 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về Trả lời kiến nghị doanh nghiệp

Ngày 14 tháng 11 năm 2005

1. Công văn số 3825/LĐTBXH-TL ngày 10 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh Xã hội về đơn giá tiền lương năm 2005 đối với Tổng công ty Hàng không Việt Nam

2. Công văn số 3826/LĐTBXH-TL ngày 10 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh Xã hội về đơn giá tiền lương năm 2005 đối với Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam

3. Công văn số 3824/LĐTBXH-TL ngày 10 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh Xã hội về đơn thoả thuận chuyển xếp lương và phụ cấp chức vụ

4. Công văn số 1786/TTg-NN ngày 10 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người

5. Quyết định số 294/2005/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

6. Thông tư Liên tịch số 32/2005/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chống lao, HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

7. Thông báo số 209/TB-VPCP ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm về đẩy mạnh thực hiện kế hoạch hành động khẩn cấp của ngành y tế phòng, chống đại dịch cúm A khi xảy ra ở người

8. Quyết định số 292/2005/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

9. Quyết định số 291/2005/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới nông trường quốc doanh thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định

10. Công văn số 9130/BYT-ĐTR ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Y tế về danh sách đợt 4- các bệnh viện được khám và chứng nhận sức khoẻ cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

11. Quyết định số 3686/QĐ-BCN ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc giải thể Công ty Hỗ trợ phát triển công nghiệp, Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam

12. Quyết định số 1174/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng trong buôn, làng là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên

13. Quyết định số 78/2005/QĐ-BTC ngày 07 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập ưu đãi

14. Thông tư Liên tịch 96/2005/TTLT-BTC-BCA ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính - Bộ Công an về Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư Liên tịch số 05/2001/TTLT-BTC-BCA ngày 16 tháng 1 năm 2001 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 31/2000/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ phòng chống ma tuý

15. Quyết định số 57/2005/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 10 anưm 2005 của Bộ Giao thông Vận tải về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải

16. Quyết định số 56/2005/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 10 anưm 2005 của Bộ Giao thông Vận tải về tổ chức và hoạt động của Trung tâm, Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam

17. Quyết định số 54/2005/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 10 anưm 2005 của Bộ Giao thông Vận tải về Ban hành Danh mục giấy chức nhận và tài liệu của Tàu biển và tàu công vụ Việt Nam


Ngày 11 tháng 11 năm 2005

1. Công văn số 4070/TCT-DNK ngày 10 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho công ty cổ phần mới thành lập

2. Công văn số 4071/TCT-ĐTNN ngày 10 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về nộp thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá nhập khẩu

3. Công văn số 4072/TCT-ĐTNN ngày 10 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chứng từ hạch toán chí phí mua ngoài

4. Công văn số 4073/TCT-TVQT ngày 10 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Huỷ ấn chỉ thuế không còn giá trị sử dụng

5. Công văn số 4074/TCT-DNK ngày 10 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

6. Công văn số 4075/TCT-DNK ngày 10 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Thù lao cho thành viên

7. Công văn số 4079/TCT-PCCS ngày 10 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp

8. Công văn số 4076/TCT-DNK ngày 10 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về miễn giảm thuế giá trị gia tăng

9. Công văn số 4080/TCT-ĐTNN ngày 10 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế đối với hoạt động bao thanh toán

10. Công văn số 4043/TCT-TS ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về tiền thuê đất

11. Công văn số 4045/TCT-TS ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về tính khấu trừ tiền bồi thường về đất vào tiền sử dụng đất phải nộp

12. Công văn số 4046/TCT-TS ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về tiền thuê đất

13. Công văn số 4063/TCT-PCCS ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời chính sách thuế

14. Công văn số 4057/TCT-PCCS ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chứng từ thu tiền viện phí

15. Công văn số 4058/TCT-TTr ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về áp dụng các biện pháp cưỡng chế

16. Công văn số 4059/TCT-TS ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về tiền thuê đất

17. Công văn số 4060/TCT-TS ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thông báo thuế thu nhập hoạt động chuyển quyền sử dụng đất

18. Công văn số 4053/TCT-DNNN ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Miễn giảm tiền thuê đất theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước đối với Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất

19. Công văn số 4035/TCT-TS ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thu tiền sử dụng đất

20. Công văn số 4003/TCT-THTK ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Hướng dẫn cấp mã số thuế cho đơn vị trực thuộc nhận khoánNgày 10 tháng 11 năm 2005

1. Công văn số 3801/LĐTBXH-TL ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chuyển lương chuyên viên chính trong công ty nhà nước

2. Công văn số 3785/LĐTBXH-TL ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn pháp luật lao động

3. Công văn số 3786/LĐTBXH-TL ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về xếp hạng doanh nghiệp

4. Công văn số 3788/LĐTBXH-LĐVL ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định tỷ lệ người lao động nước ngoài trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

5. Công văn số 3787/LĐTBXH-TL ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về xếp hạng công ty nhà nước

6. Quyết định số 287/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông trường quốc doanh của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

7. Quyết định số 284/2005/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông. lâm trường quốc doanh của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

8. Quyết định số 283/2005/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông,lâm trường quốc doanh của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

9. Công văn số 3767/LĐTBXH-TL ngày 07 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm

10. Công văn số 3771/LĐTBXH-TL ngày 07 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về nâng bậc, ngạch lương đối với người lao động thuộc Bưu điện Tp Hồ Chí Minh

11. Công văn số 3770/LĐTBXH-TL ngày 07 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đơn giá tiền lương năm 2005 đối với Quuỹ Hỗ trợ phát triển

12. Quyết định số 5614/QĐ-BGD&ĐT ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt-Hung trên cơ sở Trường Trung học Công nghiệp Việt -Hung

13. Công văn số 3758/LĐTBXH-TL ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 281/2005/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về Chuyển công ty Dệt 8-3 thuộc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam thành công ty TNHH nhà nước một thành viên

14. Quyết định số 1985/2005/QĐ-BTP ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tư pháp về ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết Quốc Hội về việc thi hành Bộ Luật Dân sự

15. Quyết định số 2667/2005/QĐ-BTM ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Thương mại về việc uỷ quyền cho ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hoá quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hoá

16. Thông tư số 18/2005/TT-BKHCN ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dânc thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức khoa học và công nghệ

17. Thông tư Liên tịch số 115/2005/TTLT -BNV-BTC ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/2005/NĐ-CP ngày 27 /09/2005 của Chính phủ về việc điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/06/1975 của Hội đồng Chnh phủ, quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng

18. Quyết định số 77/2005/QĐ-BTC ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 2)

19. Quyết định số 1571/2005/QĐ-NHNN ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Thanh toán điện tử liên ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 309/2002/QĐ-NHNN ngày 09/04/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

20. Quyết định số 6092/QĐ-BGD&ĐT ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế trên cơ sở Trường Trung học Công nghiệp Huế

21. Quyết định số 6044/QĐ-BGD&ĐT ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hoà trên cơ sở Trường Trung học Y tế Khánh Hoà

22. Quyết định số 32/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Quyen:
hongquyen@vtic.com.vn
Quyen 9107252
 

BQT trực tuyến

 • Lặng Yên
  Lặng Yên
  Điều hành cao cấp

Thành viên trực tuyến

 • kimbaoaudio
 • thanthihoa89
 • nguyễn hường hà tĩnh
 • daongocnam0603
 • Tina_123456789
 • Lặng Yên
 • NGUYEN THI QUYNH MAI
 • banghemassagenhatban
 • Phan_vannh
 • Phạm Mạc Thanh Phong
 • lehungcrmno2
 • khanhnguyennt
Xem nhiều