Trach nhiem cua kiem toan vien

  • Thread starter Tran Tuan
  • Ngày gửi
T

Tran Tuan

Guest
Vua roi webketoan co bai noi ve nghi dinh ma bo tai chinh sap ban hanh ve kiem toan, va co de cap den viec mua bao hiem trach nhiem nghe nghiep cho cac kiem toan vien, toi thay VN van chua theo thong le quoc te.

O cac nuoc khac chi co cong ty kiem toan chiu trach nhiem neu co sai sot, con nhan vien do cong ty kiem toan thue duoc tra luong va chiu su quan ly cua cong ty trong pham vi kha nang, tring do ca cong viec duoc giao. Cong ty kiem toan se chiu trach nhiem voi khach hang, con viec thue nhan vien va dam bao chat luong cong viec la viec cua cong ty kiem toan. Chi co cong ty va chu phan hun (partners) phai mua bao hiem cong nhan vien kiem toan khong phai mua, cung nhu viec chi co cong ty kiem toan hay chu phan hun (trong truong hop la cong ty hop danh) moi ky bao cao kiem toan.

Con o VN thi sao? thu nhat kiem toan vien phai ky bao cao kiem toan trong khi do khong phai trach nhiem cua ho, ho duoc tra luong de lam viec chu dau phai de ky bao cao, neu phai ky bao cao va chiu trach nhiem toi nghi ho se phai duoc chia ca loi nhuan cua cong ty kiem toan moi phai.


Thu hai, theo thong tin thi cac cong ty phai mua bao hiem trach nhiem cho kiem toan vien? dieu do khong phu hop voi thong le quoc te. Bo tai chinh chi nen yeu cau cac cong ty kiem toan mua bao hiem cho cong ty va cho cac chu phan hun la du, vi co sai sot thi nhan danh cong ty hay chu phan hun chiu trach nhiem, chu khong phai la nhan vien cong ty.
 
Trang tin Webketoan
F

Frozen_View

Guest
Tôi đã đọc bài của bạn, trước hết rất vui vì được làm quen với người cũng quan tâm đến Kế Toán Và Kiểm toán, song tôi không đồng tình với bạn ở một vài điểm sau đây :
Thứ nhất, bạn có nói Kiểm toán viên ( KTV ) không phải kí vào báo cáo kiểm toán, vậy xin hỏi bạn ai sẽ đảm bảo rằng chính báo cáo kiểm toán không hề chứa đựng một sai sót nào ? Hơn nữa , chủ phần hùn cũng là người phải kí vào báo cáo kiểm toán nhưng không có nghĩa là anh ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với báo cáo đó.
Thứ hai, bạn có nói nếu KTV phải kí vào báo cáo KT thì chắc anh ta cũng phải được chia LN của Cty Kiểm Toán, tôi nghĩ điều đó là có thật đấy chứ ?. Bạn nghĩ lương của KTV không phải là một phần LN của công ty KT hay sao?
Đây là ý kiến của cá nhân tôi thôi, vì vậy nếu có gì bạn không hài lòng thì cứ phản hồi, mong nhận được ý kiến phản hồi của bạn
Chào.....
Frozen_View
Webketoan Zalo OA
 

Xem nhiều