Cho em hoi gap ve QToan thue GTGT!!!

  • Thread starter leloanbt
  • Ngày gửi
leloanbt

leloanbt

Con gái Bến Tre
3/6/03
259
10
18
43
TP.HCM
Truy cập trang
Cho em hỏi :
Trong tháng 7-2003 công ty có thanh lý một TSCD ( 1 máy vi tính mới mua về dùng làm TSCD, nhưng chưa đưa vào sử dụng và chưa khấu hao) , khách hàng yêu cầu công ty xuất hóa đơn. Và kế toán đã kê khai doanh thu và thuế GTGT đầu ra của TSCD đó.
Nợ 131 10,5 tr
Có 211 10 tr
Có 3331 0,5 tr
Đến cuối năm khi làm quyết toán, có sự chênh lệch như sau :
Doanh thu hàng hóa DV bán ra trong Quyết toán thuế GTGT và doanh thu tính thu nhập chịu thuế trong Quyết toán thuế TNDN không khớp, chênh nhau khoản 10tr đó.
Vì giá thanh lý bằng với Nguyên giá nên không phát sinh khoản chênh lệch để gọi là thu nhập khác hay chi phí khác.
Có ý kiến cho rằng em nên đem khoản 10 tr đó vào Thu nhập khác và Nguyên giá thì đưa vào Chi phí sản xuất kD hợp lý trong Quyết toán thuế TNDN ??? Đúng không?
Vì giá bán TSCD này không thể coi là Doanh thu hàng hóa được.
Mà em nghĩ chỉ tiêu :
TN khác = DT khác - Chi phí khác
Thay vao : TN khác = 10 tr - 10tr = 0
Như vậy đưa 10 tr thanh lý TSCD này vào TN khác lại không hợp lý ???
Và điều chỉnh bút toán đã hạch toán trong tháng 7 :
Nợ 131 : (10,5 tr)
Có 211 : (10 tr )
Có 3331 : (0,5tr)
Hạch toán lại :
Nợ 131 10,5 tr
Có 711 10 tr
Có 3331 0,5 tr

Nợ 811 10 tr
Có 211 10 tr
Anh, chị giúp em với! Em đang cần câu trả lời gấp ! :thank :thank :thank
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
A

Anhchuot

Lên thớt...
23/7/03
362
6
18
Hanoi
www.
Tớ có ý kiến thế này:

- Đã xuất hóa đơn thì bắt buộc phải có doanh thu, như vậy trong trường hợp này đưa 10 triệu đó vào doanh thu khác.

- Kết chuyển TSCĐ

Nợ 811 : 10
Có 211 : 10

( kiểu như thanh lý TSCĐ với 214=0)

- Như vậy thu nhập khác = 0

Thực chất cuối cùng là như nhau nhưng để hợp thức hóa cái hóa đơn mà thôi.
 

Xem nhiều