List Văn bản luật tính đến 21/11/2005

 • Thread starter hongquyen
 • Ngày gửi
H

hongquyen

Sơ cấp
25/2/05
45
0
0
42
Ha Noi
#1
Ngày 21 tháng 11 năm 2005

1. Quyết định số 1249/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban Quốc gia về APEC 20062. Công văn số 3934/LĐTBXH-LĐVL ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam3. Công văn số 6705/VPCP-VX ngày 18 tháng 11 năm 2005 của Văn phòng Chính phủ về trợ cấp xã hội và bảo hiểm y tế cho người cao tuổi4. Công văn số 6713/VPCP-ĐMDN ngày 18 tháng 11 năm 2005 của Văn phòng Chính phủ về giải quyết chế độ cho lao động dôi dư5. Nghị định số 141/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về việc quản lý lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài6. Quyết định số 3795/QĐ-BCN ngày 16 tháng 11 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Dệt may Hoàng Thị Loan thành Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan7. Quyết định số 3794/QĐ-BCN ngày 16 tháng 11 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Nhà máy Giấy Hoà Bình của Công ty Giấy Việt Trì thành Công ty cổ phần Bột và Giấy Hoà Bình8. Nghị định số 144/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong xây dựng và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch9. Quyết định số 3798/QĐ-BCN ngày 16 tháng 11 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty thuốc Sát trùng Việt Nam thành Công ty cổ phần thuốc Sát trùng Việt Nam10. Quyết định số 3782/QĐ-BCN ngày 16 tháng 11 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc giao quyền đại diện sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty Liên doanh Nguyễn Du cho Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam11. Quyết định số 3777/QĐ-BCN ngày 15 tháng 11 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Dệt vải Công nghiệp thành Công ty cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội12. Quyết định số 3776/QĐ-BCN ngày 15 tháng 11 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Dệt Vĩnh Phú thành Công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú13. Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước14. Thông tư số 99/2005/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài15. Công văn số 4591/TCHQ - GSQL ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về việc chấp nhận C/O để hưởng ưu đãi16. Công văn số 4594/TCHQ - GSQL ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về việc nhập đồ dùng gia đình17. Công văn số 4583/TCHQ - GSQL ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về việc vướng mắc thủ tục18. Công văn số 4581/TCHQ - GSQL ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về việc nhập khẩu xe ô tô chuyên dụng dùng cho người tàn tật của ông Tự19. Công văn số 4578/TCHQ - GSQL ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về việc nhập máy thổi gió20.Công văn số 4578/TCHQ - GSQL ngày 31 tháng 10năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về việc giá tính thuế mặt hàng rượu21. Công văn số 4326/TCHQ - KTTT ngày 18 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về việc vướng mắc chứng từ thanh toán22. Công văn số 4249/TCHQ - KTTT ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về việc giá tính thuế truy thu hàng tạm nhập tái xuất23. Công văn số 4279/TCHQ - KTTT ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về việc chuyển nhượng xe ô tô nhập khẩu miễn thuế

24. Công văn số 4279/TCHQ - KTTT ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về việc xử lý thuế giá trị gia tăng

25. Công văn số 4219/TCHQ - KTTT ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về việc mất tờ khai hải quan khi làm thủ tục thuế

26. Công văn số 4187/TCHQ - KTTT ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về việc Trả lời vướng mắc tại Hội nghị đối thoại về thuế và hải quan

27. Công văn số 4181/TCHQ - KTTT ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về việc Trả lời vướng mắc tại Hội nghị đối thoại về thuế và hải quan

28. Công văn số 4183/TCHQ - KTTT ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về việc Trả lời vướng mắc tại Hội nghị đối thoại về thuế và hải quan

29. Công văn số 4180/TCHQ - KTTT ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về việc Trả lời vướng mắc tại Hội nghị đối thoại về thuế và hải quan

30.Công văn số 4157/TCHQ - KTTT ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về việc Trả lời vướng mắc tại Hội nghị đối thoại về thuế và hải quan

31.Công văn số 4161/TCHQ - KTTT ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về việc Trả lời vướng mắc tại Hội nghị đối thoại về thuế và hải quan

32. Công văn số 4174/TCHQ - KTTT ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về việc Trả lời vướng mắc tại Hội nghị đối thoại về thuế và hải quan

33. Công văn số 4175/TCHQ - KTTT ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về việc Trả lời vướng mắc tại Hội nghị đối thoại về thuế và hải quan

34. Công văn số 4159/TCHQ - KTTT ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về việc Trả lời vướng mắc tại Hội nghị đối thoại về thuế và hải quan

35. Công văn số 4160/TCHQ - KTTT ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về việc Trả lời vướng mắc tại Hội nghị đối thoại về thuế và hải quan


36. Công văn số 4158/TCHQ - KTTT ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về việc Trả lời vướng mắc tại Hội nghị đối thoại về thuế và hải quan

37. Công văn số 4118/TCHQ - KTTT ngày 07 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về việc Trả lời vướng mắc tại Hội nghị đối thoại về thuế và hải quan

38. Công văn số 4156/TCHQ - GSQL ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về việc xuất nhập khẩu tại chỗ

39. Công văn số 4205/TCHQ - GSQL ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về việc thẩm quyền xử lý C/O nộp chậm
 

BQT trực tuyến

 • Lặng Yên
  Lặng Yên
  Điều hành cao cấp

Thành viên trực tuyến

 • ngochue2018
 • mypham0711
 • nguyễn hường hà tĩnh
 • homeclassic9
 • huygia88
 • kimbaoaudio
 • thanthihoa89
 • daongocnam0603
 • Tina_123456789
 • Lặng Yên
 • NGUYEN THI QUYNH MAI
 • banghemassagenhatban
 • Phan_vannh
 • Phạm Mạc Thanh Phong
 • lehungcrmno2
Xem nhiều