phân biệt hợp đồng KT và DS

  • Thread starter conan3931
  • Ngày gửi
C

conan3931

Bình thường nhất.
27/1/04
106
0
16
45
Hà nội
Truy cập trang
Trong quan hệ làm ăn và ký kết các doanh nghiệp đều phải sử dụng đến hợp đồng, vậy các bạn thành viên kế toán hãy cùng phân tích và thảo luận về sự khác nhau giữa hợp đồng kinh tế và hợp đồng dân sự :pepsi: :f_o

Thân ái!
 
Trang tin Webketoan
C

conan3931

Bình thường nhất.
27/1/04
106
0
16
45
Hà nội
Truy cập trang
Vậy hợp đồng dân sự và hợp đồng kinh tế có khác nhau về Chủ thể ký kết hợp đồng, mục đích giao kết hợp đồng hình thức của hợp đồng không? :f_o :pepsi:
 
H

hongminh

Guest
11/2/04
51
0
0
112
Hà Nội
www.mylinh.info
Đặc điểm của HĐKT:
-HĐKT được ký kết nhằm mục đích kinh doanh:
HĐKT phải gắn với qt SX và tái SX của các chủ thể KD, trong đó ít nhất 1 bên ký kết hợp đồng phải có mục đích KD.
Mục đích chủ yếu của HĐ dân sự là đáp ứng nhu cầu tiêu dùng sinh hoạt của các bên ký kết.
-Đặc điểm về chủ thể HĐ:
HĐKT: pháp nhân; nếu là cá nhân phải có đăng ký KD
HĐDS: mọi tổ chức, mọi cá nhân
-Đặc điểm về hình thức của HĐ:
Theo điều 1 và điều 11 Plệnh HĐKT, HĐ phải được ký kết bằng văn bản hoặc tài liệu giao dịch là những văn bản có chữ ký xác nhận của các bên về nội dung thỏa thuận, thể hiện dưới dạng là công văn, điện báo, đơn chào hàng, đơn đặt hàng. Đặc điểm này làm cho HĐKT khác với HĐ DS. tùy nội dung của từng quan hệ và ý chí của các bên, HĐ DS có thể ký kết bằng văn bản hoặc thỏa thuận bằng miệng.
:bye
 
C

conan3931

Bình thường nhất.
27/1/04
106
0
16
45
Hà nội
Truy cập trang
Bạn Hongminh nói cũng một phần đúng nhưng conan xin được bổ xung thêm một chút cho đầy đủ

Về chủ thể ký kết hợp đồng :
Theo điều 2, 9 Pháp lệnh quy định: Hợp đồng kinh tế được ký kết giữa pháp nhân với pháp nhân hoặc pháp nhân với cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật.
Người ký kết hợp đồng phải là đại diện pháp nhân, người đứng tên đăng ký kinh doanh hoặc người được pháp nhân uỷ quyền.
Trong khi điều 394 BLDS quy định: Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận của các bên (bao gồm cá nhân hoặc pháp nhân).

(*) Như vậy về dấu hiệu chủ thể thì trong hợp đồng kinh tế không có thể nhân tham gia như đối với hợp đồng dân sự.

Về mục đích giao kết hợp đồng:
Căn cứ điều 1 Pháp lệnh thì các bên ký kết hợp đồng kinh tế có mục đích thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hoá, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và các thoả thuận khác có mục đích kinh doanh với sự quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình trong khi đối với hợp đồng dân sự xuất phát chủ yếu là phục vụ đời sống sinh hoạt.

(*) Do đó dấu hiệu khác nhau giữa hai loại hợp đồng còn là tính chất kinh doanh với mục đích tìm kiếm lợi nhuận không thể thiếu của hợp đồng kinh tế.


Về hình thức của hợp đồng:
Căn cứ điều 11 Pháp lệnh quy định: Hợp đồng kinh tế được ký kết bằng văn bản, tài liệu giao dịch (công văn, điện báo, đơn chào hàng, đơn đặt hàng).

Đối với hợp đồng dân sự theo Khoản 1 Điều 400 BLDS quy định thì hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói,bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể, khi pháp luật không quy định đối với loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định.

(*) Như vậy, dấu hiệu về hình thức cũng là quan trọng để phân biệt hợp đồng kinh tế - nhất thiết phải bằng văn bản, với hợp đồng dân sự - không nhất thiết là văn bản nếu như pháp luật không quy định.

3(*) chính là 3 điểm khác nhau cơ bản giữa hợp đồng kinh tế và hợp đồng dân sự.
Có ai có ý kiến khác không, xin cùng thảo luận cho rõ ràng hơn :f_o :pepsi:

Thân ái!
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
16
38
Sài Gòn đẹp lắm
Mình nhớ là trong chủ thể của HĐKT, chỉ cần ít nhất 1 bên là pháp nhân là hợp pháp .
 
C

conan3931

Bình thường nhất.
27/1/04
106
0
16
45
Hà nội
Truy cập trang
Đúng như vậy HDKT chỉ cần một bên có pháp nhân là đủ, conan cũng đề cập đến ở chủ thể của hợp đồng kinh tế mà
Theo điều 2, 9 Pháp lệnh quy định: Hợp đồng kinh tế được ký kết giữa pháp nhân với pháp nhân hoặc pháp nhân với cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật. Người ký kết hợp đồng phải là đại diện pháp nhân, người đứng tên đăng ký kinh doanh hoặc người được pháp nhân uỷ quyền.
:f_o :pepsi:
Webketoan Zalo OA
 

Xem nhiều