Văn bản mới tuần 23/11/2005 có nội dung đi kèm

  • Thread starter hongquyen
  • Ngày gửi
H

hongquyen

Sơ cấp
25/2/05
45
0
0
42
Ha Noi
#1
1. Nghị định số 144/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong xây dựng và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Xem ở đây:

http://www.vinanet.com.vn/Law_content.aspx?id=17635

2. Quyết định số 2772/QĐ-BTM ngày 21 tháng 11 năm 2005 của Bộ Thương Mại về việc điều chỉnh giảm giá bán xăng dầu

http://www.vinanet.com.vn/Law_content.aspx?id=17663

3. Quyết định số 81/2005/QĐ-BTC ngày 18 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc thực hiện cam kết Hiệp định về thương mại Hàng dệt, may ký giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

http://www.vinanet.com.vn/Law_content.aspx?id=17639

4. Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

http://www.vinanet.com.vn/Law_content.aspx?id=17655

5. Quyết định số 1653/2005/QĐ-NHNN ngày 16 tháng 11 năm 2005 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Về việc sửa đổi một số điều của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Vụ Chính sách tiền tệ ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2004/QĐ-NHNN ngày 09/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

http://www.vinanet.com.vn/Law_content.aspx?id=17632

7. Thông báo số 1048/TM-DM ngày 15 tháng 11 năm 2005 của Bộ Thương Mại về việc hướng dẫn cấp visa tự động đối với chủng loại hàng (cat.) 341/641

http://www.vinanet.com.vn/Law_content.aspx?id=17620
8. Thông báo số 1047/TM-DM ngày 15 tháng 11 năm 2005 của Bộ Thương Mại về việc điều chỉnh nguồn hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005

http://www.vinanet.com.vn/Law_content.aspx?id=17621
9.
Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

http://www.vinanet.com.vn/Law_content.aspx?id=17634

10. Thông tư số 99/2005/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài
http://www.vinanet.com.vn/Law_content.aspx?id=17603

11. Nghị định số 141/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về quản lý lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài

http://www.vinanet.com.vn/Law_content.aspx?id=17633

12. Nghị định số 140/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi

http://www.vinanet.com.vn/Law_content.aspx?id=17628
 

Thành viên trực tuyến

  • xediengiatot

Xem nhiều