List Văn bản luật tính đến 24/11/2005

 • Thread starter hongquyen
 • Ngày gửi
H

hongquyen

Sơ cấp
25/2/05
45
0
0
42
Ha Noi
#1
Ngày 24 tháng 11 năm 20051. Công văn số 3970/LĐTBXH-TL ngày 22 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Đơn giá tiền lương năm 2005 đối với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam2. Công văn số 3974/LĐTBXH-LĐVL ngày 22 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Thực hiện chính sách đối với người lao động3. Công văn số 3963/LĐTBXH-LĐVL ngày 22 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Triển khai thực hiện Nghị định số 19/2005/NĐ-CP về điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm và Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH4.Công văn số 3596/LĐTBXH-TL ngày 22 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Triển khai thực hiện Nghị định số 19/2005/NĐ-CP về điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của5. Công văn số 14706/BTC-TCĐN ngày 21 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện Thông tư 91/TT-BTC ngày 18/10/2005 trong thời gian giao thời6. Công văn số 6757/VPCP-VX ngày 21 tháng 11 năm 2005 của Văn phòng Chính phủ về Quán triệt các nguyên tắc đàm phán cam kết hội nhập quốc tế khi xem xét các dự án FDI cụ thể7. Công văn số 1852/TTg-ĐMDN ngày 18 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển công ty Sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con8. Quyết định số 81/2005/QĐ-BTC ngày 18 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc thực hiện cam kết Hiệp định về thương mại Hàng dệt, may ký giữa Việt Nam và Hoa Kỳ9. Nghị quyết liên tịch số 01/2005/NQLT-BLĐTBXH - BCA -BVHTT- UBTƯMTTTQVN ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội , Bộ Công an, Bộ Văn hoá Thông tin, Uỷ ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam về việc Quy định và hướng dẫn nội dung hoạt động phân loại đánh giá công tác xây dựng xã phường thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm.
 

Thành viên trực tuyến

 • daongocnam0603
 • khanhnguyennt
 • hungibooking
 • qthi2209
 • thuongdan
 • traganhsao
 • Châu Nguyễn24
 • thuyhang75
 • giahanxinh
 • Dock Leveler TTP
 • wanbixla
 • amiCoach
Xem nhiều