List Văn bản luật tính đến 25/11/2005

  • Thread starter hongquyen
  • Ngày gửi
H

hongquyen

Sơ cấp
25/2/05
45
0
0
42
Ha Noi
#1
Ngày 25 tháng 11 năm 2005

1.Công văn số 3977/LĐTBXH-LĐVL ngày 23 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Ký quỹ hoạt động giới thiệu việc làm2. Nghị định số 145/2005/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2001 của Chính phủ Về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.


3. Nghị định số 146/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng4. Công văn số 6785/VPCP-VX ngày 22 tháng 11 năm 2005 của Văn phòng Chính phủ về Thực hiện Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg của Thủ tướng5. Quyết định số 303/2005/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Gia Lai6. Quyết định số 302/2005/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Cà Mau

7. Quyết định số 300/2005/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội8. Quyết định số 301/2005/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2005-20109. Thông tư số 17/2005/TT-BCA-C11 ngày 21 tháng 11 năm 2005 của Bộ Công an Sửa đổi bổ sung Điểm 2 của Thông tư số 02/2003/TT-BCA (C11) ngày 13 tháng 01 năm 2003 về việc hướng dẫn tổ chức cấp đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ10.Thông tư số 101/2005/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn công tác khoá sổ kế toán cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm


11.Quyết định số 1669/2005/QĐ-NHNN ngày 18 tháng 11 năm 2005 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Mức thu dịch vụ thông tin tín dụng12. Thông tư số 100/2005/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2006


13. Quyết định số 1653/2005/QĐ-NHNN ngày 16 tháng 11 năm 2005 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Về việc sửa đổi một số điều của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Vụ Chính sách tiền tệ ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2004/QĐ-NHNN ngày 09/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước


Ngày 24 tháng 11 năm 2005
 

Thành viên trực tuyến

  • thoibimat
  • daongocnam0603
  • auyeuch
  • Phần mềm BRAVO
  • anntkkt
  • xediengiatot
  • NBTuyet
Xem nhiều